Buhar ve Gaz Türbinleri / Müh. Fahrettin Küçükşahin

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 12101

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

BUHAR ve GAZ TÜRBİNLERİ
Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN
İTÜ Denizcilik Fakültesi
Öğretim Görevlisi

Dünya denizciliğinde, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan motorlu gemi serüveni, o zamana kadar ön plânda olan buhar türbinli gemilerin elimizden uçup gitmesine yol açtı...
Onları yitirdik. Bu değişimde zaman zaman işletmeci mantığı ve gerçekçiliğin de katkısı büyük oldu, Bu arada türlü etkenlerin, örneğin işletmeci personel sayısı, genel verim,
özgül yakıt tüketimi, seyir yarıçapı, özgül yağ harcamı, fren beygir gücü vb.inin göz ardı edilmesi de düşünülemezdi.
Uzun yıllar dizel motorlarının, adeta gemileri istilâsı sürdü gitti, bugün de devam ediyor. Ancak geçmişten bugüne gemi türlerinde ve yük taşıma şeklinde önemli değişiklikler meydana geldi. Yapılan araştırmalar, iz bırakmadan kaybolan bazı gemilerin batışlarında, önemli neden olarak dizel motorlarını gösterdi. Dolayısıyla bazı gemi tüllerinde, örneğin büyük tonajlı LNG ve LPG tankerleri, yüksek hızlı konteyner vb. gemilerinde tüm aleyhte etkenlere rağmen, buhar türbinlerinin kullanılması zorunlu bir hale geldi ve hızlı bir şekilde stimli gemiler yapılmaya başladı. Bu hızın, özellikle 21’inci yüzyıl ile birlikte önemli bir ivme kazandığı da bir gerçek...
Dizel motorlarının buhar türbinleri karşısındaki zayıf noktalarından biri, üretebildiği maksimum gücün 84 bin kW oluşudur. Bundan daha fazla bir güce gereksinme olduğu zaman, buhar türbinlerinin veya buhar türbinleri ile birlikte kullanılabilen gaz türbinlerinin düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim yüksek güçlü makinelerle donatılmış büyük tonajlı yolcu gemilerinde, nükleer kuruluşlarda, termik santrallarda, rakipsiz olarak buhar ve gaz türbinlerinden yararlanılmaktadır. Bu durum buhar türbinlerinin 2000’li yıllarda da önemli rolünü sürdüreceğini göstermektedir.
2000 yılında basılan “Gemi Makineleri Operasyonu 1” isimli kitabımın önsözünde “Ulu Yaradana şükürler olsun, basımını gerçekleştirdiğim kitaplarımın sayısı, elinizdeki ile birlikte 31’i buldu. Emri hak vaki olana kadar bu sayıyı 40’ın üzerine çıkarmayı umut ediyorum’ sözlerini kullanmıştım. Ne mutlu bana ki, Ulu Yaradan bana bu fırsatı verdi, şükürler olsun ve "Buhar ve Gaz Türbinleri” benim 41’inci kitabım oldu.
Saygı ve sevgi ile sunuyorum...
F.KÜÇÜKŞAHİN
26 MART 2007
SAHRAYICEDİT

İÇİNDEKİLER
Buhar Türbinlerinde Çevrimler,
Güç, Verim ve Buhar Tüketimleri
Buhar türbinlerinin çevrimleri
Karno çevrimi
Rankin çevrimi
Rihiyterli türbin çevrimi
Rejeneratif çevrim
ıtropi diyagramları
Mutlak sıcaklık-entropi (TS) diyagramı
Entalpi-entropi (hs) diyagramı
TS ve hs diyagramlarının kıyaslanması
jhar türbinlerinde güç kavramı
Güçler hakkında genel bilgi
Türbin güçleri
Teorik veya kuramsal güç
Çevre gücü
İç güç veya endike güç
Efektif güç
Boşta çalışma gücü
uhar türbinlerinin verimleri
Isıl veya termik verim
Çevre verimi
İç veya endike verim
Efektif veya genel verim
Mekanik verim
Ekonomik verim
:ı dengesi diyagramı
Buhar tüketimleri
Teorik özgül buhar tüketimi
Özgül endike buhar tüketimleri
Özgül efektif buhar tüketimi
Saatteki buhar tüketimi
Bir saatte yakılan yakıt miktarı
Kısma
Buhar türbinlerinin kayıpları
Nozul veya meme kayıpları
Kanat kayıpları
Disk sürtünme ve rüzgârlama kayıpları
Buhar kaçağı kayıpları
Mekanik kayıplar
Işınım veya radyasyon kayıpları
Örnekler
Buhar Türbinlerinin Çalışma İlkeleri
Giriş
Buhar türbinlerinin sınıflandırılması
Buharın genişlemesine göre sınıflandırma
Aksiyon türbinleri
Basit aksiyon türbinleri
Hız basamaklı aksiyon türbinleri
Basınç basamaklı aksiyon türbinleri
Hız ve basınç basamaklı türbinler
Reaksiyon türbinleri
Kombine türbinler
Buharın akışına göre sınıflandırma
Eksenel akımlı türbinler
Radyal veya çapsal akımlı türbinler
Tekrarlanan akımlı türbinler
Teğetsel akımlı türbinler
[Akım sayısına göre sınıflandırma
\ Tek akımlı türbinler
Çift akımlı türbinler
Kampavunt türbinler
Kros kampavunt türbinler
Tandem kampavunt türbinler

Pervaneye bağlanış şekline göre sınıflandırma
Doğrudan bağlama
Devir düşürücülü türbinler
Türbo-elektrik bağlama
Egzoz şekline göre sınıflandırma
Kondenserii türbinler
Kondensersiz türbinler
Ara buharlı türbinler
Egzoz türbinleri
Rihiyterli sistemler.
Tornistan türbinleri
Buhar türbinlerinin bölümleri
Buhar türbinlerinin hareketsiz kısımları
Döşek veya favundeyşın
Türbin keysi
Rotorşaft yatakları
Srast yatakları
Boğaz ve şaft sızdırmazlık sistemleri
Karbon salmastralar
Karbon salmastra klerensleri çok küçük
Karbon salmastra klerensleri çok büyük
Lâbirent salmastralar
Hidrolik salmastralar
Boğaz sızdırmazlık sistemleri
Nozullar
Türbin nozullarında buhann genişlemesi
Buhar türbinlerinin kanatları
Hareketli kanatlar
Hareketsiz kanatlar
Dami piston
Türbinlerin donanımları
Buhar valfları
Manevra valfı
Gardiyan valflar
Nozul grubu valfları
Dreyn valfları
Rilif valflar
Stim separatörü
Devir düşürme donanımları
Tek kademeli devir düşürücüler
İki kademeli devir düşürücüler
Devir düşürücü dişlilerde hasar
Pinyon dişlinin denetimi
Denge denetimi
Dişlilerin kaldırılması
Dişlilerin sökülmesi
Dişlilerin monte edilmesi
Güvenlik önlemleri
Rotor ve rotorşaft
Esnek kaplinler
Pinli esnek kaplin
Yaylı esnek kaplin
Dişli esnek kaplin
Pençe türü esnek kaplinler
Tornaçark donanımı
Yağlama sistemleri
Gravite yağlama sistemleri
Basınçlı yağlama sistemi
Separatör, kuler ve yağ sıcaklıkları
Yağlama devresi sorunları
Regülâtör donanımları
- Hız ayar regülâtörleri
- Aşırı hız regülâtörleri
- Ara buharlı türbinlerin regülâtörleri
Ekonomik seyir türbinleri
Birleşik gaz ve buhar türbini çevrimleri
Ticaret gemileri için nükleer güç

Buhar Türbinlerinin Operasyonu
Buhar türbinlerini seyire hazırlama
Seyir
Buhar türbinlerinin kapatılması
Düşük yüklerde operasyon
Elektrike enerjisinde kesinti.
Yardımcı birimlerin operasyonu
Besi suyu pompasını çalıştıran türbin
Özel işletme koşulları
Vakumun sürdürülmesi
Türbinin ısıtılması sırasında titreşim
Diğer nedenlerle titreşim
Manevra
Buhar türbinlerinde arızalar
Aşın titreşim
Alçak yağlama yağı basıncı
Yüksek yatak sıcaklığı
Yüksek kondenser basıncı
Temiz olmayan yoğuşumlar.
Kampavunt türbinler
Sadece alçak basınç (LP) türbini ile seyir
Sadece yüksek basınç (HP) türbini ile seyir
Türbin üst keysinin kaldırılması
Türbin rotorunun kaldırılması
Rotor ve keysin iç denetimi
Nozul diyaframlarının çıkanlması
Türbin keyslerinde arıza
Rotorşaftlarda arıza
Rotor disklerinde hasar
Hareketli kanatlarda hasar
Keysin kapatılması
Türbin ayarları
Rotorun radyal durumu
Rotorun eksenel durumunun denetlenmesi

IStim sandığı.süzgeçler, manevra valfları
Buhar türbinlerinin dengelenmesi
Durağan veya statik denge
Dinamik denge
Kritik hız
Buhar ve Besleme
Suyu Sistemleri
Genel tanımlama
Besleme suyu devrelerinin türleri
Açık besleme suyu devreleri
Yarı kapalı besleme suyu devreleri
Kapalı besleme suyu devreleri
Vakumlu besleme suyu devreleri
Basınçlı besleme suyu devreleri
Besleme suyu devrelerinin bileşenleri
Kondenser veya yoğuşturucular
Kondenser veya yoğuşturucu türleri
Açık veya jet kondenserler
Borulu (sörfeys) kondenserler
Kondenser boruları
Kaçak ve aşınma
Kaçıran boruların saptanması
Kondenser borularının kirlenmesi
Mekanik temizleme
Şoklama
Kimyasal yöntemle temizleme
Boruların dış temizliği
Kondenser borularının tapalanması
Kondenser borularının değiştirilmesi
Kondenser hotveli
Kondenser su kutuları
Kondenserlerin şekilleri ve yerleri
Vakum veya boşluk
Düşük vakum
Kullanılmayan kondenserlerin korunması
Dolaşım (serküleytin) devresi

Dolaşım devresi arızalan
Yoğuşum suyu (kondenseyt) pompası
Hotvei
Erecekter
Erecekteıierin çalıştırılması
Hatalı işletme
Bakım notları
Erecekter kondenser
Dreyn kuler
Besleme suyunun ısıtılması
Alçak basınç besleme suyu ısıtıcıları
Yüksek basınçlı, borulu besi suyu ısıtıcıları
Besleme suyunun havasızlandırılması
Havasızlandırma işlemi
Havasızlandıncı türleri
Besleme suyu pompaları
Plencerîi besi suyu pompaları
Diferansiyel plencerîi pompalar
Doğrudan etkili besi suyu pompaları
Operasyon
Çift etkili pistonlu pompalar
Operasyon
İki silindirli ve çift etkili pompalar
ek etkili pistonlu besi suyu pompaları
Vakum ve hava hücreleri
Pistonlu pompaların operasyonu
Operasyonda dikkat edilecek noktalar
Zayıf pompa operasyonu
Hava kaçaklarının aranması
Vorm dişlilerin aşırı ısınması
Gürültü ve vuruntu
Pompanın stop edilmesi
Besi suyu pompalarında sorunlar
Çıkış (disçarç) basıncının olmaması

Su tarafında inleme
Hava pompaları
Baketli erpamp
Edvvard türü erpamp
Hava pompası valfları
Hava pompalarında zayıf operasyon
Hava pompalarının silkintili çalışması
Santrifüj veya merkezkaç pompalar
Tek kademeli santrifüj pompalar
Kademeli santrifüj pompalar
Volüt hücresi ve difüzör çemberi
Basınç
Santrifüj pompaların yarar ve sakıncaları
Santrifüj pompaların çalıştırılması
Pompanın besleme suyu vermemesi
Pompanın tam kapasite ile çalışmaması
Aşırı yük
Titreşim (vibrasyon)
Keys veya zarfın ısınması
Pompa şafının ısınması
Yatakların ısınması
Buhar enjektörleri
Evaporatörveya buharlaştırdılar
Borulu evaporatörler
Vakumlu evaporatörler
Flaş evaporatörler
Buhar sıkıştırmalı evaporatör
Ters geçişme sistemleri
Tatlı su üreteçleri (jeneratörleri)
Evaporatörlerin operasyonu
Borulu evaporatörlerin operasyonu
Vakumlu bir evaporatörün operasyonu
Flaş evaporatörün operasyonu
Buhar sıkıştırmalı evaporatörlerde operasyon
Evaporatörün blofu
Evaporatörlerde kışırın önlenmesi
Evaporatörlerde kışırın giderilmesi

Isıl kışır giderme
Salinite veya tuz içeriği
Evaporatör kaynaması
Buhar kapanları (stim traplar)
Şamandralı buhar kapanları
Termostatik buhar kapanları
Bimetalik buhar kapanları
Verimsiz işletme nedenleri
Verimsiz kapanlar
Pozitif test
Trapların günlük denenmesi
Alçak basınçlı traplar
Yüksek basınçlı traplar
Gözlem tankları
Ana dreyn sistemleri
Buhar dreyn sistemleri
Atmosferik dreyn tankları
Besleme suyu denetleme sistemleri
Şamandralı besleme suyu regülâtörleri
Termik regülâtörler
Don tehlikesine karşı koruma
Gaz Türbinleri
Giriş
Ticaret gemilerinde uygulamalar
türbinlerinin yararlan
Isınma ve ilk hareket
Yapıdaki sadelik
Esneklik
Ölçüler ve özgül makine ağırlığı
Bağımsız oluş
Bakım ve onarım giderleri
Yağlama ve yakıt
Kullanım alanları
Isıl (termik) verim

Kullanım alanları
Isıl (termik) verim
az türbinlerinin çalışma ilkesi
Brayton (Joule) çevrimi
Gaz türbini devreleri
Basit, tek şaftlı açık devre
İki şaftlı basit devre
İki şaftlı rejeneratif devreler
iç soğutuculu rejeneratif çevrim
İç soğutuculu, mükerrer yanmalı devreler
İç soğutuculu, mükerrer yanmalı rejeneratif çevrim
Kombine veya karma devreler
Süperşarjlı kazanlar ve gaz türbinleri
Serbest pistonlu makineler
Serbest pistonlu makinelerin gemilere uygulanması
Serbest pistonlu makinelerin çalışma ilkeleri
Kapalı gaz türbini çevrimleri
Kapalı devrelerin yarar ve sakıncaları
Yarı kapalı devreler
Reaktör gaz türbinleri
Basit, kapalı çevrimli reaktör-gaz türbinleri
İki kademeli türbin-reaktör devreleri
Açık gaz türbin-reaktör devresi
Gaz türbini çevrimlerinin bileşenleri
Kompresörler
Santrifüj veya radyal akımlı kompresörler
Eksenel akımlı kompresörler
Lysholm pozitif deplâsmanlı kompresörler
Serbest pistonlu kompresörler
Yanma odaları
Borulu yanma odalan
Dirsek kombastör
Ayrı yanma ve karıştırma odalı kombastör
Rejeneratörler
Paralel akımlı rejeneratörler
Zıt akımlı rejeneratörler
Çapraz akımlı ısıtıcı (rejeneratör)
Gaz türbinleri
Basit aksiyon türbinleri
Hız basamaklı aksiyon türbinleri
Basınç basamaklı aksiyon türbinleri
Reaksiyon türü gaz türbinleri
Stator veya hareketsiz kısımlar
Emme ve egzoz manifoldlan
Rotor
Soğutucular
Hava ısıtıcıları
Gaz türbinlerinin devreleri
Yakıt devreleri
Yağlama devresi
İlk hareket devresi
Elektrik devresi
Yağlama yağlan
Gücün pervaneye aktarılması

Buhar Türbinleri Sorulan
Besleme Suyu Devresi Soruları
Gaz türbini Soruları

YENİ KİTAPLAR