Doğru Akım Devre Analizi / İhsan Güller

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 13120

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ VE ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER – İhsan Güller
İÇİNDEKİLER
TEMEL ELEKTRİK KAVRAMLARI
Atom Yapısı
İletken, Yalıtkan ve Yarıiletkenler
Elektrik Yükü
Elektrik Birimleri ve Sembolleri
Gerilim (Potansiyel Fark)
Gerilim Kaynakları
Piller
Akümülatörler
Generatörler
Doğrultucu Güç Kaynakları
Güneş Pilleri
Elektrik Akımı
Akım Yoğunluğu
Akımın Sınıflandırılması
Doğru Akım
Alternatif Akım
Değişken Doğru Akım
Direnç
Direnç Çeşitleri
Direncin Fiziksel Boyutlara Göre Değişimi..
Öziletkenlik
iletkenlik
Direncin Sıcaklıkla Değişmesi
Elektrik Devresi
DC Elektrik Devrelerinde L ve C’nin Davranışları
SERİ PARALEL ELİKTRÎK DEVRELERİ
Elektriksel Enerji Kaynakları
Gerilim Kaynakları
Akım Kaynakları
Ohm Kanunu
Seri Devreler
Gerilim Kaynakların Seri Bağlanması
Kirchhoff un Gerilim Kanunu
Cevaplı Problemler
Gerilim Bölme
Paralel Devreler
Kirchhoff un Akım Kanunu
Cevaplı Problemler
Akım Bölme
Gerilim Kaynakların Paralel Bağlanması
Seri - Paralel Devrelerin Analizi
Cevaplı Problemler
DEVRE ÇÖZÜMLEMELERİ
Kaynak Dönüşüm Yöntemi
Gerilim Kaynağım Akım Kaynağına Dönüştürülmesi
Akım Kaynağını Gerilim Kaynağına Dönüştürülmesi
Çevre Akımları Yöntemi
Düğüm Gerilimler! Yöntemi
Yıldız- Üçgen Bağlantıların Birbirlerine Dönüşümleri
Üçgen Bağlı Devreyi Yıldız Bağlı Devreye Dönüşümü
Yıldız Bağlı Devreyi Üçgen Bağlı Devreye Dönüşümü
İŞ-GÜÇ- ENERJİ
İş
Güç
Cevaplı Problemler.
Enerji
Verim
DEVRE TEOREMLERİ
Süper pozisyon Teoremi
Cevaplı Problemler
Theveniıı Teoremi
Cevaplı Problemler.
Norton Teoremi
Cevaplı Problemler
Maksimum Güç Transferi Teoremi.
Cevaplı Problemler
KONDANSATÖRLER
Kondansatörün Yapısı ve Çalışması
Kondansatörün Kapasitesi
Kapasiteyi Etkileyen Fiziksel Özellikler
Kondansatörde Depo Edilen Enerji
Kondansatörlerin Bağlantıları
Kondansatörlerin Seri Bağlanması
Kondansatörlerin Paralel Bağlanması
Kondansatörlerin Seri-Paralel Bağlanması
RC Seri Devrelerde Şarj ve Deşarj Durumları
MANYETİZMA.
Mıknatıs
Manyetik Alan
Manyetik Kuvvet
Elektromanyetizma
Akım Taşıyan İletken Çevresinde Oluşan Manyetik Alan
İki Paralel İletkende Oluşan Manyetik Alanın Birbirine Etkisi
' Manyetik Alan Yönünün Bulunması
Manyetik Büyüklükler ve Birimleri
Manyetik Akı
Manyetik Akı Yoğunluğu
Manyetemotor Kuvvet:
Manyetik Alan Şiddeti
Manyetik Geçirgenlik
Manyetik Direnç
Mıknatıslama Eğrisi
Manyetik Devre
Manyetik Devrenin Elektrik Devresine Benzetilmesi
Manyetik Devre Problemleri
Demir Kayıpları
Histeresiz Kayıpları.
Fuko Kayıpları
ELEKTROMANYETİK ENDÜKSİYON
Faraday Kanunu
Lenz Kanunu
Manyetik Alan İçerisinde Hareket Eden iletkene Gerilim İndüklenmesi
Manyetik Alan İçerisinde Akım Taşıyan İletkene Etki Eden Kuvvet
Endüktans.
Özendükleme Katsayısı
Endüktansa Etki Eden Fiziksel Boyutlar.
Bobinde Depo Edilen Enerji
Karşılıklı Endükleme
Kuplaj Katsayısının Bulunması.
Karşılıklı Endüktansların. Birbirini Etkilemesi.
îki Bobinin Seri Bağlanması    

YENİ KİTAPLAR