Güç Dağıtımı 7 / Topraklama Güvenlik 2.Baskı / Elk. Yük. Müh. Yetkin Saner

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 30047
90,00 TLGÜÇ DAĞITIMI: 7

A. TOPRAKLAMA

B. GÜVENLİK

C. HATA AKIMI KORUMA AYGITI

D. YILDIRIMDAN KORUNMA

E. ÇİZELGELER

 

 

 

 

Yazan

Elk. Yük. Müh.

Yetkin Saner

Kocaeli Üniversitesi

Eski Öğretim Görevlisi

2015

 

ÖNSÖZ

1 inci kitabın önsözünde Güç Dağıtımı serisinde yayımlanacak olan kitaplara yer verilmiştir. Şu an elinizde bulunan bu serinin 7 nci kitabıdır.

Bundan sonra yayımlanacak olan kitaplarda:

8. Güç kompanzasyonu

9. Bağlama Aygıtları ve Malzemeleri

10. Dağıtım Modelleri

11. Bağlama ve Transformatör Merkezleri

12. Şebeke Tasarımı

konularına yer verilecektir.

Bana yayımlarını göndererek, bu yayımlardan yararlanma olanağı sağladıkları için başta Siemens olmak üzere ABB ve Schneider firmalarına teşekkür ederim.

Bu kitaba yerli ve yabancı firmaların kataloglarından resimler ve bilgiler alınırken, bu firmaların yapımlarının diğerlerine yeğlenmesi değil, konuların daha iyi anlaşılabilmesi amacı güdülmüştür.

Yıldırımdan korunma bölümünde TS EN 62305-1-2-3-4 standartından büyük ölçüde yararlanılmıştır.

Bu kitapla ilgili çizelgeler kitabın sonuna konmuştur.

Kocaeli Üniversitesi' nde konuk hoca olarak katıldığım Güç İletimi Proje dersinin yanı sıra Topraklama ve Güvenlik dersi, bu kitabın bir an önce yayımlanmasında itici güç olmuş, fakat kitabın baskısı öncesinde bir kez daha EMO dan meslekten men cezası aldığımdan, öğrencilere söz vermeme karşın kitabın yayımı gecikmiştir. Yüce mahkeme meslekten men cezası için yürütmenin durdurulması kararı verdiğinden, kitap ancak yayıma verilebilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencilerinin memnuniyet verici ilgilerini ve başarılarını görmem bu kitabı geniş tutmamda başlıca etken olmuştur. Bu anlamda, öğrencilerin kitaba katkısının büyük olduğunu söyleyebilirim.

Öğrencilerin olduğu kadar, genç mühendis arkadaşların da yararlanabileceklerini umduğumuz bu kitapta da yetersiz ve noksan görülen konular varsa uyarılmamı bekliyorum.

B. Derbent/Kocaeli, 2015                                                                                   Yetkin Saner

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

A. TOPRAKLAMA

7.1.      Elektrik çarpması - Can ve mal güvenliği                                                                 1 - 3

7.2.      Topraklama ile ilgili yönetmelikler                                                                             4 - 4

7.3.      Tehlikeli gerilim: Dokunma gerilimi ve adım gerilimi                                           4 - 14

7.4.      Topraklama sembolleri                                                                                            14 -15

7.5.      Topraklamanın önemi – Nötür noktasının topraklanması                             15 - 18

7.6.      AG Şebekelerinde topraklama tipleri                                                                    18 - 22

7.7.      TN-Şebeke                                                                                                                 22 - 48

7.8.      TT-Şebeke                                                                                                                  48 - 55

7.9.      IT-Şebeke                                                                                                                   56 - 66

7.10     Şebeke topraklama tiplerinin karşılaştırılması                                                   66 - 69

7.11.    Topraklamaların birleştirilmesi                                                                              70 - 74

7.12.    Yüksek frekanslı girişimlerin etkilerinin azaltılması ve

elektromagnetik uyumluluk                                                                                   74 - 78

7.13.    İşletme elemanlarının ve döşemlerin topraklanması için özel önlemler        78 - 80

7.14.    Problemler ve çözümleri 1                                                                                    80 - 100

7.15.    Topraklama döşemleri                                                                                        101 - 104

7.16.    Topraklayıcılar                                                                                                    104 - 109

7.17.    Topraklayıcılar için bağlantı ve ek elemanları                                              109 - 112

7.18.    AG Döşemlerinde topraklama                                                                           112 - 115

7.19.    YG Döşemlerinde topraklama                                                                           116 - 119

7.20.    Topraklama döşemlerinin yapılması                                                               120 - 135

7.21.    Topraklama direncinin basit hesabı                                                                 136 - 139

7.22.    Topraklayıcıların yayılma direncinin kuramsal incelenmesi                      140 - 151

7.23.    Problemler ve çözümleri 2                                                                                  152 - 169

7.24.    IEEE Std 80-2000 de verilen yöntemlerle topraklama hesabı                    169 - 172

7.25.    YG Merkezlerinde topraklama hesabı                                                             173 - 182

7.26.    YG Merkezlerinde topraklama hesabı örnekleri                                            182 - 195

7.27.    Topraklama döşemlerinde muayene, ölçme ve denetleme                         195 - 212

7.28.    Topraklama direncini ölçme yöntemleri                                                         212 - 221

7.29.    Topraklama direncinin ölçülmesi ve ölçme sonucuna göre

dokunmaya karşı koruma sağlanacağının denetlenmesi                            221 - 240

7.30.    En büyük göz ve adım gerilimlerinin hesabı                                                   241 - 243

7.31.    Toprak özgül direncinin ölçülmesi                                                                    243 - 245

7.32.    Yalıtım izleme aygıtı                                                                                          245 - 247

7.33.    Yalıtkanlık direnci test aygıtı                                                                            247 - 248

7.34.    Problemler ve çözümleri 3                                                                                  248 - 264

7.35.    CYMGRD 6.3 Programı ile dokunma ve adım gerilimlerinin

hesaplanması ve irdelenmesi için örnek                                                          264 - 271

B. GÜVENLİK

7.36.    Doğrudan ve dolaylı dokunmada ortak güvenlik önlemi:

Çok düşük gerilim kullanmak                                                                           273 - 283

7.37.    Doğrudan dokunmaya karşı güvenlik önlemleri                                           283 - 286

7.38.    Dolaylı dokunmaya karşı güvenlik önlemleri                                                286 - 291

7.39.    Güvenlik malzemeleri                                                                                         292 - 303

C. HATA AKIMI KORUMA AYGITI

7.40.    Hata akımı koruma aygıtının önemi                                                              304 - 307

7.41.    Hata akımı koruma aygıtının çalışma ilkesi ve yapısı                               307 - 323

7.42.    Hata akımı koruma aygıtlarının bağlantı örnekleri                                     324 - 326

7.43.    Hata akımı koruma aygıtının görsel denetlenmesi ve test edilmesi          327 - 329

7.44.    Hata gerilimi koruma aygıtı                                                                                         330

D. YILDIRIMDAN KORUNMA

7.45.    Yıldırımın önemi ve etkileri                                                                               331 - 339

7.46.    Yıldırımın yapılara vereceği hasar ve kayıp                                                  339 - 341

7.47.    Yıldırımdan korunma gereksinmesi ve ekonomik değerlendirme              341 - 342

7.48.    Yıldırımdan koruma düzeyleri (LPL)                                                              342 - 343

7.49.    Risk ve risk bileşenleri                                                                                         344 - 346

7.50.    Risk yönetimi                                                                                                        347 - 352

7.51.    Yıllık tehlikeli olay sayısının (n) değerlendirilmesi                                        352 - 359

7.52.    Yapının hasarlanma olasılığının değerlendirilmesi                                       359 - 366

7.53.    Kayıp tutarının değerlendirilmesi                                                                     367 - 375

7.54.    Kayıp maliyetinin değerlendirilmesi                                                                 375 - 376

7.55.    Yıldırımdan korunma üzerinde örnek olay çalışması                                  377 - 392

7.56.    Dış döşemlerin yıldırımdan korunması                                                           392 - 402

7.57.    İç döşemlerin yıldırımdan korunması                                                             402 - 407

7.58.    Hava sonlama döşemlerinin konumlandırılması                                          407 - 421

7.59.    Ayırma açıklığının (s) değerlendirilmesi                                                          421 - 431

DIŞ YILDIRIMLIKLAR

7.60.    Koruma iletkeni ile yıldırımdan korunma                                                                 432

7.61.    Hava hattı koruma iletkeni ile koruma                                                           432 - 434

7.62.    Yıldırım yakalama çubuğu ile koruma                                                           434 - 436

7.63.    Yakalama uçlu paratoner: Faraday kafesi                                                    436 - 438

7.64.    Faraday kafesi teknik şartnamesi                                                                    438 - 439

7.65.    Aktif paratoner                                                                                                     439 - 452

7.66.    Aktif paratoner teknik şartnamesi                                                                    452 - 453

7.67.    Yıldırımın etkilerine karşı topraklama koşullarının sağlanması                453 - 454

İÇ YILDIRIMLIKLAR

7.68.    Aşırı gerilim sınırlayıcılar - Parafudurlar                                                         454 - 471

7.69.    AG Hava hattı parafudurları                                                                            471 - 474

7.70.    YG Parafudurları                                                                                                 474 - 479

7.71.    Problemler ve çözümleri 4                                                                                  479 - 500

E. ÇİZELGELER                                                                                                           501 - 516