Haberleşme Kuramı 1 Analog Haberleşme / Prof. Dr. Selçuk Helhel

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 30088

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

Önsöz
Bir ülke için kalkınmanın en temel dinamiğinin eğitim olduğu bir gerçektir. Eğitimin öznesi
öğretmen/eğitimci ve öğrenci iken temel malzemesi ise kitaptır. Üniversite yıllarımda
tekrar tekrar aldığım sayısal elektronik dersinin  Türkçesini gördüğümde anadilde okumanın
ve anlamanın bambaşka bir şey olduğunu yaşayarak kavramıştım. Bu ruh hali ile öğretim
üyeliğine başlarken önüme koyduğum iki temel hedeften biri öğretim üyeliğim süresince 5(beş)
adet mesleki ders kitabını anadilimde yani Türkçe olarak ülkeme kazandırmaktı. Haberleşme Kuramı
I (Analog Haberleşme) kitabı bu hayalimin ilk ürünü. Bu yoldaki ilk kitabımı, ilk olması nedeni
ile, ilkokul öğretmenim ve sevgili babam Durmuş Bey ile sevgili annem Asiye Hanım'a ithaf ediyorum.
Doç. Dr. Selçuk HELHEL
Ocak 2017


İçindekiler Tablosu
Önsöz    7
1.    BÖLÜM    9
HABERLEŞMENİN TEMEL KAVRAMLAR!    9
1.1    Haberleşme Sistemlerinin Temel Yapısı    16
1.2    Bilgi Miktarı (BM) ve Bant Genişliği (BG)    17
1.2.1    Bant Genişliği Alt Tanımları    19
1.3    İletim Ortamları ve İletim Ortamı Bozulmaları    21
1.3.1    Genlik Bozulmaları    22
1.3.2    Faz Bozulmaları    23
1.3.3    Modülasyon Bozulmaları    24
1.3.4    Bozulma Sınıflandırmaları    25
1.4    Bozulmanın Düzeltilmesi    28
1.5    İletim Ortamı Zayıflaması    28
1.6    Gürültü Kavramı ve İşaret- Gürültü Oranı    29
1.6.1    Termal (Elektronik) Gürültü    30
1.6.2    lntermodülasyon Gürültüsü    31
1.6.3    Yan Ses Gürültüsü    31
1.6.4    Darbe Gürültüsü    32
Birinci Bölüm Çalışma Soruları    44
2.    BÖLÜM    47
İŞARETLERİN İLETİMİ VE ANALİZİ    47
 
2.1    İşaretlere İlişkin Temel Kavramlar    47
2.2    Dik Fonksiyonlar    49
2.3    Periyodik İşaretler ve Fourier Seri İfadeleri.    52
2.3.1    Kompleks Üstel Fourier Serileri.    55
2.4    Fourier Dönüşümün Özellikleri    60
2.4.1    Doğrusallık (Süper pozisyon) Özelliği    60
2.4.2    Zamanda Öteleme Özelliği    61
2.4.3    Zamanda Sıkıştırma- Koordinat Değişimi    62
2.4.4    Türevin Fourier Dönüşümü    62
2.4.5    Kompleks Eşlenik    63
2.4.6    Duailik Özelliği    63
2.4.7    Frekansta Öteleme Özelliği ( Modülasyon)    64
2.5    Fourier Dönüşümün Nümerik Hesabı    67
2.6    Örnekleme Teoremi    70
2.7    Dirak Delta Darbe Fonksiyonu    72
2.8    Spektral Yoğunluk    73
2.8.1    Enerji Spektral Yoğunluğu    74
2.8.2    Güç Spektral Yoğunluğu    75
2.9    Otokorelasyon Fonksiyonu    76
2.9.1    Enerji İşaretlerinin Otokorelasyon Fonksiyonu    76
2.9.2    Periyodik İşaretlerinin Otokorelasyon Fonksiyonu    77
 
2.10    Bağlaşık İlişki Fonksiyonu    77
İkinci Bölüm Çalışma Soruları    79
3.    BÖLÜM    83
DOGRUSAL SİSTEMLER VE İŞARETLERİN İLETİMİ    83
3.1    Zamanla Değişmeyen Doğrusal-ZDD Sistemler    84
3.2    Nedensellik ve Kararlılık    85
3.3    Frekans Cevabı    86
3.4    Bozulmasız İletim     8. 8
3.5    Süzgeçler    90
3.5.1    Alçak Geçiren Süzgeç    92
3.5.2    Yüksek Geçiren Süzgeç    93
3.5.3    Bant Geçiren Süzgeç    94
3.5.4    Farklı Süzgeçlerin Birlikte Kullanımı    99
3.5.5    Süzgeç Nedenli Bozulmalar    100
Üçüncü Bölüm Çalışma Soruları    102
4.    BÖLÜM    103
MODÜLASYON VE GENLİK MODÜLASYONU    103
4.1    Modülasyon(Frekanta Öteleme)  Kavramı    105
4.2    Genlik Modülasyonu ve Çift Yan Bant Kavramı    106
4.3    Genlik Modülatörleri    119
4.2.1    Kuadratik (Kare-Kuralı) Modülatörler    119
 
4.2.2    Anahtarlamalı Modülatörler    123
4.2.3    Taşıyıcı Bastırılmış Çift Yan Bant (TB-ÇYB) Dalgalar  ve Üretimi.    126
4.3    GM Dalgaların Demodülasyonu    127
4.3.1    Kare-Kuralı Detektörü    127
4.3.2    Zarf Detektörü    128
4.4    Tek Yan Bant Dalgaların Üretilmesi    129
4.4.1    Frekans Seçici Yöntem    131
4.4.2    Faz Seçici Yöntem    134
4.5    Çoklayıcılar ve Frekans Bölmeli Çoklayıcı    135
4.5  Artık Yan Bant Uygulamaları (ArYB)    143
Dördüncü Bölüm Çalışma Soruları    149
5.    BÖLÜM    155
AÇI MODÜLASYONU    155
5.1    Faz Modülasyonu (PM)    158
5.2    Frekans Modülasyonu(FM)    160
5.2.1    Dar Bant Frekans Modülasyonu    165
5.2.3 Geniş Bant Frekans Modülasyonu    166
5.4    FM İşaretlerin İletim Bandı    169
5.5    FM İşaretlerin Üretilmesi    174
5.5.1    FM İşaretlerin Doğrudan Yöntemle Üretilmesi    174
5.5.2    FM İşaretlerin Dolaylı Yöntemle Üretilmesi    176
 
5.6    FM İşaretlerin Demodülasyonu    178
5.6.1    Bant Geçiren Sınırlayıcı    180
5.7    FM Alıcı    182
5.8    Açısal Modülasyon Sistemlerinde Gürültü ve Girişim    185
Beşinci Bölüm Çalışma Soruları    192
6.    BÖLÜM    195
ANALOG MODÜLASYON SİSTEMLERDE GÜRÜLTÜ    195
6.1    Gürültü Türleri    196
6.1.1    Termal Gürültü    196
6.1.2    Schottky Gürültüsü    198
6.1.3    Artık Gürültü    199
6.1.3    Sistem veya Ekipman Gürültüsü    199
6.1.4    Dış Gürültüler    200
6.2    Gürültü Şekli (Figürü) ve Gürültü Faktörü    200
6.3    Bir alıcı Duyarlılığının Hesaplanması    204
6.4    Beyaz Gürültü Kullanarak Sistem Ölçümleri.    205
6.5    Bir Bant Üzerindeki Gürültü    207
6.6    Doğrusal Alıcılarda Gürültü    210
Altıncı Bölüm Çalışma Soruları    213
Yazar Hakkında    215
 

 

 YENİ KİTAPLAR