Mühendislik Çiziminin Esasları Temel Teknik Resim 1 / Serpil Kurt - İsmail Gerdemli - C. Erdem İmrak

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 19157
35,00 TLMÜHENDİSLİK ÇİZİMİNİN ESASLARI – TEMEL TEKNİK RESİM 1 – Serpil Kurt – İsmail Gerdemli – Erdem İmrak

ÖNSÖZ
Teknik resim tasarlamak ve çizmektir. Teknik resimler, imal edilecek mamullerin kullanılmaya hazır halini, fonksiyonunu eksiksiz yerine getirebilmesi için bütün gereklerin yerine getirildiği ve teknik ayrıntılarının bulunduğu tam çizimlerdir. Teknik resmin en önemli özelliği mühendisler ve teknik elemanlar arasında iletişim kurmaya yarayan ortak bir dil olmasıdır. Teknik resim; çizgiler, işaret ve sembollere yüklenen özel anlamlarla standartlaştırılmıştır, her ülkede aynı esaslar içerisinde okutulur ve öğretilir.
Mühendislikte tasarlanan bir parçanın ifade edilmesi teknik resim aracılığı ile olacaktır. Tasarlanan parçanın imal edilmesi istendiğinde teknik resminin klasik veya bilgisayar ortamında çizilmesi gerekecektir. Parçanın yapılması için tasarlayan mühendis ile imal edecek kişiler arasında anlaşma aracı teknik resimdir.
Teknik resim modem mühendislikte en gerekli ve önemli alanların başında yer almaktadır. Teknik resim, bir mühendisin kariyerinin hemen hemen her aşamasında yer almıştır. Gerek klasik resim çizimi ve gerekse bilgisayar ortamında çizim olsun, teknik resim çizimleri güncel standartlara uygun olmalı, temiz ve anlaşılır olmalıdır. Mühendislik tasarımı yapılırken kullanılan iletişim yöntemi olan teknik resim, mühendislik çözümlerinin resim halinde ifadesiyle geometrik modelleme ve analizlerinin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Detaylı teknik resimler ve üç boyutlu (3D) resimlerin kullanımıyla imalat işlemleri kolaylaşmaktadır.
Bu kitap İstanbul Teknik Üniversitesi Fakültelerinde uyguladığımız öğretim yöntemlerine göre hazırlanmıştır. Teknik resmin esasları anlatılarak, basit parçalardan başlanarak, karmaşık üç boyutlu parçalara kadar görünüşlerinin, kesitlerinin ve perspektif resimlerinin çizilmesi için gerekli kurallar ayrıntılı olarak ele alınmış, çok sayıda çözülmüş ve çözülecek örnekler verilmiştir.
Kitabın hazırlanmasında en son çıkan ISO, TS ve DİN standardları kullanılmaya çalışılmıştır. Ancak standartlardaki hızlı yenilenmelere ayak uydurmak bir kitapta mümkün olamamaktadır. Yayınlanan son standartları izlemenizi (www.tse.org.tr) tavsiye ederiz.
Kitabın hazırlanmasından sonra son kontroller ve tavsiyeler öğretim üyesi arkadaşımız Doç. Dr. Serpil Kurt tarafından yapılmıştır. Kendisine ve Birsen Yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.
Yetişmemizde katkıları bulunan Prof.Dr. Hamit ÖZTEPE’yi rahmetle anıyoruz, hocamız Emekli Öğr.Gör. Malik Uğur KENT’e saygılarımızı sunuyoruz.
Eylül, 2005
Yazarlar

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ
Çizim Kağıtları
Saydam Olmayan Kağıtlar
Saydam Kağıtlar
Ozalit ve Fotokopi Kağıtları
Standart Teknik Resim Kağıt Boyutları
Başlık (Antet)
Kağıt Sınırları ve Çerçeveler
Merkezleme İşaretleri
Bölüntü Referans İşaretleri
Kağıt Kesme İşaretleri
Çizim Kağıtlarının Katlanması
Çizim Kağıtlarının Gösterilmesi
Kalemler ve Silgiler
Kurşun Kalemler
Çini Mürekkepli Kalemler
Silgiler
Gönyeler ve Cetveller
Yassı Cetveller
Ölçekli (Mikyaslı) Cetveller
Gönyeler
Ayarlı Gönyeler
Açı Gönyeleri (İletkiler)
Geometri Gönyeleri
T-Cetvelleri
Şablonlar
Pistoleler
Pergel Takımı
Resim Tahtası ve Masası
Resim Tahtası
Resim Masaları
Bilgisayar Donanımı
Donanım (Hardware)
Yazılım (Software)
Teknik Resim Araçlarının Kullanımı
Resim Kağıtlarının Tespiti
T-Cetvelinin ve Gönyelerin Kullanılması
TEKNİK YAZI
Teknik Yazı Büyüklükleri
Teknik Yazı Standartları
A Tipi Teknik Yazı
B Tipi Teknik Yazı
Dik Yazı
75° Eğik Yazı
Serbest Elle Teknik Yazı
Kareleme Yöntemiyle Teknik Yazı
Standardlarda Teknik Yazı
Teknik Yazı Ödevi
ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ
Çizgi Çeşitleri ve Kalınlıkları
Çizgiler
Sürekli Çizgiler
Kesikli Çizgiler
Eksen Çizgileri
Çizgilerin Çakışmasında Öncelik Sırası
ÖLÇÜLENDİRME VE ESASLARI
Ölçülendirme Kuralları
Ölçülerin Gösterilmesi
Ölçü Çizgisi
Ölçü Sınır Çizgisi
Ölçü Rakamları
Oklar
Ölçülendirme Esasları
Küçük Uzunluklarda Ölçülendirme
Çemberlerin Ölçülendirilmesi
Yarım Dairelerin Ölçülendirmesi
Kürelerin Ölçülendirilmesi
Yay ve Kirişlerin Ölçülendirilmesi
Açıların Ölçülendirilmesi
Uzun Parçaların Ölçülendirilmesi
Kare Kesitli Parçaların Ölçülendirilmesi
Simetrik Parçaların Ölçülendirilmesi
Yardımcı Ölçüler
Eğim, Koniklik ve Sivriliğin Ölçülendirilmesi
Pahların Ölçülendirilmesi
Punta Deliklerinin Ölçülendirilmesi
Faturaların Ölçülendirilmesi
Parça Kenar Formlarının Ölçülendirilmesi
Ölçülendirme Yöntemleri
Kenar - Kenar Yöntemi
Kenar - Eksen Yöntemi
Eksen - Eksen Yöntemi
Zincirleme (Seri) Ölçülendirme
Paralel Ölçülendirme
Sadeleştirilmiş Paralel Ölçülendirme
Paralel ve Zincirleme Birarada Ölçülendirme
Eşit Aralıklı Elemanları Ölçülendirme
Koordinatla Ölçülendirme
Ölçülendirmede Yapılan Hatalar
Ölçekler
Saç Parçalar
Saç Parçalar Uygulaması
İZDÜŞÜM VE GÖRÜNÜŞLER
İzdüşüm Metodları
İzdüşüm Bölgeleri
İzdüşüm Sembollerinin Boyutları
Görünüşler
Genel Kurallar
Birinci İzdüşüm Metodu
Üçüncü İzdüşüm Metodu
Ok Metodu
Aynaya Göre (Yansıtılmış) Gösteriliş
Görünüşlerin Çizilmesi
Yardımcı Görünüşler
Flanşlarm Çizimi
Simetrik Parçaların Gösterimi
Ara Kesitli Görünüşler
Birleştirme Yuvarlatmalarının Çizimi
Pahların Çizimi
Uzun Parçaların Çizimi
Perspektif Resimden Görünüşlerin Çizimi
Perspektif Resimden Görünüş Çıkarma Uygulamaları
Çözümlü Problemler
Çözümsüz Problemler - 1
Çözümsüz Problemler - 2
Eksik Görünüş Tamamlama Uygulamaları
İki Görünüşten Görünüş Çıkarma Uygulamaları
Soldan Görünüşün Çıkarılması
Üstten Görünüşün Çıkarılması
KESİT GÖRÜNÜŞLER
1 Kesit Görünüşlerin Özellikleri
Kesit Düzlemi
Tarama Çizgileri ve Özellikleri
Tarama Biçimleri ve Renkleri
Kesit Görünüşlerin Elde Edilmesi
Deliklerin Kesit Görünüşleri
Matkapla Delme
Gömme Baş Oyma
Planya Etme
Havşa Açma
Kesit Görünüş Çeşitleri
Tam Kesit Görünüşler
Yarı Kesit Görünüşler
Kademeli Kesit Görünüşler
Döndürülmüş Kesit Görünüşler
Döndürülmüş Enine Kesit Görünüşler
Kısmi Kesit Görünüşler
Detay Görünüşler
Perde ve Desteklerde Kesit
Boyuna Kesildiğinde Taranmayan Makina Elemanları
İki Görünüşten Kesit Çıkarma Uygulamaları
Çözümlü Problemler
Çözümsüz Problemler
Eksik Kesit-Görünüş Tamamlama Uygulamaları
iki Görünüşten Kesit-Görünüş Çıkarma Uygulamaları
Soldan Görünüşün Çıkarılması
Üstten Görünüşün Çıkarılması
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE İŞLEME SEMBOLLERİ
Yüzey Pürüzlülüğü
Yüzey Durumu
Yüzey Pürüzlülük Tanımları
Yüzey İşleme Sembolleri
DİN 140 ve DİN 3141’e Göre Yüzey İşleme Sembolleri
TS 2040 (ISO 1302) Standardında Göre Yüzey İşleme Sembolleri
Sembollerin Çizimi
Yüzey İşleme Sembollerinin Kullanılması
Yüzey Sertleştirmesi ve Sembolleri
Yüzey Sertlik Değerleri
Yüzey Sertlik Sembolü
Sertlik Değerleri
Yüzey Sertlik Derinliği ve Sembolü
Yüzey Sertleştirmenin Gösterilmesi
PERSPEKTİF RESİMLER
Persfektif Resim
Perspektif Resim Yöntemleri
Merkezi (Konik) Perspektif
Paralel Perspektif
Eğik Perspektif
Perspektif Resimlerde Ölçülendirme
Perspektif Resimlerde Kesit Görünüşler
Deliklerin Dört Merkezli Elips İle Çizimi
Eğri Yüzeylerin Perspektif Resmi
Perspektif Resim Çizim Tekniği
Patlatılmış Perspektif Resim
Görünüş Resminden Perspektif Resim Çizme Uygulamaları
Çözümlü Problemler
Çözümsüz Problemler - 1
Çözümsüz Problemler - 2
Çözümsüz Problemler - 3
Çözümsüz Problemler - 4
Çözümsüz Problemler - 5
Çözümsüz Problemler -6
MAKİNA MALZEMELERİ VE SEMBOLLERİ
Makina Malzemeleri
Mukavemet Bilgisi
Çekme Deneyi
Dayanım Değerleri
Malzemelerin Sınıflandırılması
Metal Malzemeler
Çelikler,
Kütle ve Kalite Çelikleri
Asal Çelikler
Isıl İşlem Durumuna Göre Çeliklerin Sembolleri
Dökme Çelik ve Dökme Demir Malzemler
Dökme Çelik
Dökme Demir
Demir Esaslı Olmayan Metal Malzemelerin
Bakır ve Alaşımları
Nikel ve Alaşımları
Alüminyum ve Alaşımları
Kalay ve Alaşımları
Diğer Metal Malzemeler
Metal Olmayan Malzemeler
Plastik Malzemeler
Termoplastikler
Termoset Plastikler
Seramik Malzemeler
Kauçuk ve Lastikler (Elastomerler)
Cam Malzemeler
Karma (Kompozit) Malzemeler
Ahşap Malzemeler
Diğer Metal Olmayan Malzemler 

YENİ KİTAPLAR