Mukavemet Çözümlü Problemler 2 / Mehmet H. Omurtag

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 16156
50,00 TLMUKAVEMET ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER CİLT 2 - Mehmet H. OMURTAG

ÖNSÖZ
TASARIMA YÖNELİK MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN ÇÖZÜM ESASLARI
Elinizdeki eser bir yardımcı ders kitabı olup, yazarın ileri mukavemet konularını kapsayacak biçimde düzenlediği ders kitabı Mukavemet Cilt il deki konuların arkasında alıştırma amaçlı yazılmış 301 problemin SI birim sistemi içinde açıklamalı çözümlerini içermektedir. Burada ele alınan problemlerde kuramdan daha ziyade pratik çözüm yöntemleri anlatılmaktadır. Şekil değiştirebilen cisimler mekaniğinde ele alınan problemlerin rahat¬ça izlenebilmesi için statik bilgisinin okuyucuda yerleşmiş olması gerekir. Ayrıca basit mukavemet hallerinin belli bir düzeyde bilinmesi, elinizdeki eseri izlemenizde size büyük kolaylık sağlayacaktır.
Öğrenciler, günlük hayatlarında karşılaştıkları pek çok mühendislik problemini ilk defa ellerine aldıklarında önce meraklanırlar, çözüm aşamasında tatlı bir heyecan duyarlar ve sonuca ulaştıklarında ise içlerinde mesleki anlamda bir özgüven duygusu belirir. İşte bu bakımdan tasarıma yönelik bir temel mühendislik dersi olan mukavemetin çekiciliği, öğrenildikçe keyif alacağınız çeşitli çözüm tekniklerini içermesi kadar, sizleri adım adım mühendislik dünyasına da taşımasındandır. Mukavemet kavramlarının zihninizde berraklaşması durumunda, bu birikim, hem eğitiminiz süresince tasarıma yönelik dersleri çok daha kolay izlemenizi sağlayacak, hem de hayatınız boyunca mühendislik bakışınıza önemli bir güç katacaktır.
Ders kitabındaki konuları tamamen tarayan problem arşivi, birbirlerini tekrar etmeyecek biçimde titizlikle belirlendi ve bir problemin birden fazla yöntemle çözülebildiği durumlarda, diğerlerine de yer verildi. Böylece problemlerin kendi içlerinde de ayrıca bir zenginlik yaratıldı. Bu kapsamda bir problem kitabının tek bir kişi tarafından hazırlanması pek kolay değildir. Aslında yazarın kişisel arşivi kadar, uzun yıllar İTÜ İnşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı’nda görev almış İnş. Yük. Mühendisi Oğuz SEÇEN ile halen aynı kurumda çalışmakta olan Yrd. Doç. Dr. Ali Nuri DOĞRUOĞLU'nun kişisel problem arşivlerinden de yararlanılmıştır. O nedenle 1. Bas¬kıdaki katkıları nedeniyle kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca İTÜ İnşaat Fakültesi Mekanik Anabilim Dalı'nın son 30 yılını kapsayan soru arşivleri taranarak, içlerindeki özgün problemlerden de faydalanılmıştır. Tüm bunlara ek olarak, çok sayıda yabancı dilde yazılmış yakın tarihli uluslararası kitap dikkatle elden geçirilmiş ve özgünleştirilme yöntemiyle özenle yeni problemler oluşturulmuştur.
Uluslararası kalitenin altına düşülmeden, bir şekil için gerekli her türlü detay, okuyucunun dikkatini problemin üstünde yoğunlaştırmasını sağlayacak biçimde özenle oluşturuldu. Çözümler ders kitabına doğrudan ihtiyaç göstermeyecek biçimde yazılmıştır. Buna rağmen, eğer yine de bazı problem tiplerinin çözümünde zorlanılıyorsa, bu kuramsal eksikliğin bir işaretidir ve o zaman problem kitabıyla paralellik içindeki ders kitabından da yararlanılırsa konunun izlenmesi çok kolaylaşacaktır.
Kitabın 2. Baskı’sına katkılarından dolayı Sayın Yrd.Doç.Dr. Ersin AYDlN’a ve Sayın Araş. Gör. Akif KUTLU'ya, Sayın Araş.Gör. Aydın ÖZMUTLU’ya, Sayın Doç.Dr. Nihal ERATLl’ya, Sayın Araş.Gör. Murat YlLMAZ’a, Sayın Araş.Gör. Bahar AYHAN’a ve Sayın Araş.Gör. Deniz AYHAN’a teşekkür ederim. Kitabın basım aşamasın¬da olumlu yaklaşımı nedeniyle Sayın Bahadır ALGlN’a ve şahsında BİRSEN Yayınevi çalışanlarına, titiz basım konusunda hiç bir özveriden kaçmayan ve bunu eğitime/öğretime bir hizmet olarak addeden Sayın Adnan TAVUKÇULAR’a ve şahsında CENKLER Matbaası çalışanlarına içten teşekkür ederim.
Mehmet H. Omurtag

YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG 1954 yılında İstanbul’da doğdu, ilk ve orta öğretimini Ankara'da Anıttepe ilkokulu ile TED Ankara KoLeji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1978 de lisans, 1980 de Yüksek Mühendis diploması aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümü'nde 1990 da Doktor unvanı aldı. 1991 de Yardımcı Doçent, 1993 de Doçent, 2000 de Profesör kadrosuna atandı. 12 adet telif kitabı (4 tanesi Türkiye Bilimler Akademisi - TÜBA - ödüllü), bir tane editörlüğü, 18 tanesi SCI kapsamında uluslararası dergilerde olmak üzere hakem denetiminden geçerek yayımlanmış toplam 57 tane bilimsel yayını, 167 adet uluslararası atıfı (H=7) vardır. Uluslararası ve ulusal araştırma projelerinde koordinatörlük görevleri de yürütmüş olan yazar aynı zamanda İTÜ de çeşitli idari görevlerde bulundu. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.


İÇİNDEKİLER
Önsöz
Gösterimler
DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRAMİŞ VE PLASTİSÎTE KIRILMA VARSAYIMLARI BİLEŞİK MUKAVEMET HALLARİNE BAKİŞ KESMELÎ EĞİLME ELASTİK EĞRİ
NORMAL KUVVETTE DİŞMERKEZLİK BURULMAL! EĞİLME VE BURULMALS UZAMA ENERJİ KURAMLARI STABİLİTE
DEĞİŞİM İLKELERİ VE ENERJİ YÖNTEMLERİ
Profil Tabloları
Kaynaklar

YENİ KİTAPLAR