Örneklerle SAP 2000-V17 / Prof. Dr. Günay Özmen - Doç. Dr. Engin Orakdöğen - Doç. Dr. Kutlu Darılmaz

5,0 (1 Yorum)

Ürün Kodu : 16165

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

ÖRNEKLERLE SAP 2000 V17 - Kutlu Darılmaz - Engin Orakdöğen - Günay Özmen

YAZARLAR HAKKINDA
Günay Özmen
1934 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini Kabataş Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl İ.T.Ü. inşaat Fakültesi Yapı Statiği Kürsüsüne Asistan olarak girmiş 1963 yılında Doktor, 1968’de Doçent, 1973’te de Profesör olmuştur. 1964-1965 yılları arasında Norveç ve İngiltere’de bilimsel incelemelerde bulunmuştur. Üniversitedeki eğitim ve araştırma çalışmalarının yanı sıra, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı gibi yönetim görevlerini de yürütmüş ve çeşitli mühendislik kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. 1984 yılında kendi isteğiyle, öğretim üyeliği görevinden emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sora da, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünün İnşaat ve Mimarlık Lisans Üstü Eğitim Programlarında “Bilgisayar Uygulamaları” ile ilgili dersler vermiştir. Halen çeşitli kuruluşlara verdiği danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı’nda bazı araştırma projelerini yürütmektedir.
Engin Orakdöğen
1963 yılında Lüleburgaz’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Gümüşpala ilkokulu ve İstanbul 50. Yıl Avcılar İnsa Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne girmiştir. 1983 yılında mezun olan Engin Orakdöğen aynı yıl Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi yapmaya hak kazanmış ve 1985 yılında Yapı Anabilim Dalı Yapı Statiği Çalışma Grubunda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek Lisansını 1986 yılında, Doktorasını 1994 yılında tamamlayan ve 2000 yılında Doçent ünvanı alan Engin Orakdöğen, halen aynı anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
Kutlu Darılmaz
1971 yılında Fethiye’de doğmuştur. Orta öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde sürdürmüştür.Yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı fakültenin Yapı Analizi ve Soyutlandırma Bölümünde tamamlamıştır. İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Anabilim Dalı, Betonarme Yapılar Çalışma Grubunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


İÇİNDEKİLER
GENEL KULLANIM İLKELERİ
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE GRİD ÇİZGİLERİ
SAP2000 EKRANI
SAP2000 GENEL MENÜ DÜZENİ
ÜST DÜĞMELER
YAN DÜĞMELER
TEMEL İŞLEMLER
Betonarme Çerçeve
Basit çerçeve
Betonarme Kutu Kesit
Değişken Kesitli Köprü Kirişi
Helisel Merdiven
Uzay Kafes Sistem (1)
Uzay Kafes Sistem (2)
Boşluklu Perde
Kaset Döşeme
4 Katlı Betonarme Yapı (1)
4 Katlı Betonarme Yap! (2)
Betonarme Uzay Çerçeve
Kirişsîz Döşeme
Radye Temel
Elastik Zemine Oturan Temel Kirişi
Betonarme Kabuklu Çerçeve
Betonarme Çerçeve Analiz ve Soyutlandırması
Kafes Sistem Analizi ve Soyutlandırması
Döşeme Sistemi
Ardgermeli Basit Kiriş   


YENİ KİTAPLAR