Taşıyıcı Sistemler ve Yapı Statiği / Prof. Dr. İsmail İlhan Sungur

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 16177

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

TAŞIYICI SİSTEMLER ve YAPI STATİĞİ - İsmail İlhan Sungur

ÖNSÖZ
Bu kitap, 2001 ile 2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile iç Mimarlık Bölümü öğrencilerine verilen “Architectural Technology” dersleri konularının bir kısmım kapsamaktadır. Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde; taşıyıcı sistemlerin çeşitli yönlerden sınıflandırmaları verilerek mimarlık ve mühendislikte kullanılan bazı yapıların taşıyıcı sistemleri özetlenmektedir. Taşıyıcı sistemler, üzerlerine etkiyen dış yükleri kendi ağırlıkları ile birlikte taşıyarak zemine aktaran elemanlar topluluğu olarak tanımlanabilir. Yapının taşıyıcı sisteminin doğru ve en uygun şekilde belirlenebilmesi için yapı tasarımının başlangıç aşamalarından itibaren mimar ve mühendislerin birlikte çalışmaları gerekir. Uygun bir taşıyıcı sistemin seçilebilmesi için, mimarlıktaki taşıyıcı sistemlerin kullanım olanaklarının, statik, yapı ve şekil özellikleri de dahil olmak üzere, bilinmesi şarttır. Taşıyıcı sistem derslerinin amacı, önce basit sistemlerden başlayarak çeşitli taşıyıcı sistemlerin yük aktarma biçimleriyle birlikte tanıtılması olmalıdır. Bu arada yüklerin ekonomik bir biçimde aktarılması, biçim, kullanış ve estetik özelliklerin de göz önünde tutulması gerekir. Yazar bu kitapta, bir Yapı Mühendisi bakış açısıyla Taşıyıcı Sistemler konusunu aktarmaya çalışarak mimarlar ve yapı mühendisleri arasında bir köprü oluşturmaya çalışmıştır.
İkinci bölümde; yapıların ve yapılara etkiyen yüklerin tanımlan yapıldıktan sonra yapıların hesabı ve boyutlandırılması için gerekli olan Statik, Mukavemet ve Yapı Statiği Bilimlerinin temel bilgileri, çoğu kavramsal olarak başlangıç düzeyinde olmak üzere özetlenmektedir.
Üçüncü bölümde; basit kiriş, konsol kiriş, çıkmalı kiriş, gerber kirişi, üç mafsallı kemer ve çerçeve, basit çerçeve ve kafes kiriş gibi basit izostatik sistemlerin statik hesabı verilmektedir.
Söz konusu ders Beykent Üniversitesinde İngilizce olarak anlatıldığı için öğrencilere yararlı olur düşüncesiyle kitabın sonunda kısa bir İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Yapı Terimleri Sözlüğü eklenmiştir. Ayrıca, kitapta adı geçen yapılara, mimarlara ve teknik kavramlara ilişkin bir Dizin de verilmiştir.
Kitabımın konu ile ilgili Mimarlara, iç Mimarlara ve İnşaat Mühendislerine de yararlı olacağını umuyorum.
Prof. Dr. İsmail İlhan SUNGUR
İnşaat Yüksek Mühendisi
İstanbul, 2005

YAZAR HAKKINDA
İsmail İlhan SUNGUR, 1949 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Lisesi’nden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1971 yılında bitirdi. 1974 - 1976 yılları arasında İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi’nde araştırma yaptı. 1980 yılında İ.T.Ü.’de Doktorasını tamamladı. K.T.Ü.’de YAPI Anabilim dalında, 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1985 yılında Doçent ve 1993 yılında Profesör oldu. 1982 yılında UNESCO bursu ile ve 1987 yılında da TÜBİTAK bursu ile İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde araştırmalar yaptı. K.T.Ü.’de, Yapı Statiği başta olmak üzere, birçok yapı dalı dersleri verdi. 1995-1999 yıllan arasında Trabzon Milletvekili olarak T.B.M.M.’de görev yaptı. Bu süre içinde T.B.M.M. Bayındırlık-İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2000 yılında Ankara’da Çankaya Yapı Denetim Şirketini kurdu; şirketin Genel Müdürü ve Proje Denetçisi olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında İstanbul’da Beykent Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi olarak, ‘Structural Analysis’ ve ‘Earthquake Design and Analysis of Building Structures’ derslerini anlattı, 2005 yılından beri Yüksel Proje Uluslararası A.Ş.’de müşavir ve uzman mühendis olarak çalışmaktadır.

KİTAP HAKKINDA
Taşıyıcı sistemlerin çeşitli yönlerden sınıflandırmaları verilerek mühendislik ve mimarlıkta kullanılan bazı önemli yapıların taşıyıcı sistemleri özetlenmiştir.
Basit sistemlerden başlayarak mimarlıktaki çeşitli taşıyıcı sistemlerin kullanım olanakları, statik, yapı ve şekil özellikleri, yük aktarma biçimleriyle tanıtılmıştır.
Yapıların ve yapılara etkiyen yüklerin tanımları yapılarak yapıların hesabı ve boyutlandırılması için gerekli olan Statik, Mukavemet ve Yapı Statiği bilimlerinin temel bilgileri, çoğu kavramsal olarak başlangıç düzeyinde verilmiştir.
Yapı Statiği konulan olarak, basit kiriş, konsol kiriş, çıkmalı kiriş, geiber kirişi, üç mafsallı kemer ve çerçeveler, basit çerçeve ve kafes kiriş gibi basit izostatik sistemlerin statik hesabı sayısal örnekleriyle birlikte açıklanmıştır. Taşıyıcı sistemler ve Yapı Statiği konularına ilişkin teknik sözcükler için kitabın sonunda İngilizce - Türkçe ve Türkçe - İngilizce Yapı Terimleri Sözlüğü eklenmiştir.
Bu kitabımı her şeyimi borçlu olduğum annem ve babam ile yetişmemde emekleri olan Prof Niyazi Duman ve doktora yöneticim Prof. Adnan Çakıroğlu’nun aziz hatıralarına ithaf ediyor, kendilerine C. Allah 'tan rahmetler diliyorum.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEMLER
Taşıyıcı Sistemler
Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması Birinci Sınıflandırma İkinci Sınıflandırma Üçüncü Sınıflandırma Dördüncü Sınıflandırma Beşinci Sınıflandırma
Kolon-kiriş Sistemi
Kirişler
Rijit Çerçeve
Kemerler
Plaklar
Yüksek Kirişler (Levhalar)
Katlanmış Plak
Izgara Sistemler (Kaset Sistemler)
Kabuklar
Kabuk Türleri
Kabukların biçimlerine göre sınıflandırılması Kabukların eğriliklerine göre sınıflandırılması
Silindirik Kabuklar Konisel Kabuklar Küresel Kabuklar Hiperbolik Paraboloit (H.P.) Kabuklar Konoid kabuklar Hiperboloid Kabuklar Silindirlerin kesişmesiyle bulunan kabuk biçimleri Serbest biçimli kabuklar Şed kabuklar ile diğer kabuk türleri Kabuklara ilişkin özelliklerin özeti Tutkallı Ahşap Yapılar (Lamine Ahşap Yapılar)
Çekme gerilmeli yapılar
Asma Sistemler (Kablo Sistemler)
Asma köprülerin elemanları ve taşıyıcılık özellikleri Asma sistemlerin üstünlükleri ve sakıncaları
Asma sistemlerin tarihsel gelişimi Tacoma köprüsünün yıkılması ve bazı asma köprülerdeki hasarlar
Kablo askılı köprüler Diğer kablo sistemler (Asma sistemler)
Çadır sistemler
Şişirme sistemler Uzay Kafes Sistemler
Uzay Kafes Sistemlerin Üstünlükleri Uzay Kafes Sistemlerin Yapısal Davranışları Uzay Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması Uzay Kafes Yapım Sistemleri Uzay Kafes Sistemlerde Mesnetler Çekme ve Basınç Elemanları olan Uzay Kafes Sistem Jeodezik Kubbeler , Taşıyıcı Sistemler için Yaklaşık Açıklık Sınırları
YAPI MÜHENDİSLİĞİ
Yapı Mühendisliği Projelendirme Yapı Güvenlik Rij itlik Ekonomi Stabilite Yükler
Yerçekimi yükleri (düşey yükler)
Çevrel yükler (yatay yükler)
Diğer çeşit yükler Yönetmelikler ve Standartlar Yer değiştirmeler Kuvvet
Kuvvet çifti ve moment Bileşke kuvvet
. Bileşke kuvvetin yeri Çubuk yapılar
Düzlemsel çubuk yapılar Mesnetler İ_.
Hareketli mesnet Mafsallı mesnet Ankastre mesnet İzostatik ve Hiperstatik Yapılar Düğüm noktalan, Birleşimler ve Bağlantılar Kesit tesirleri
Serbest cisim diyagramı Kesit tesirleri Bir yapının dengesi
Denge koşulları Kesit tesirleri diyagramları
Yük kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağlantılar
YAPI STATİĞİ.
Yapıların Statik Hesaplan
Basit kiriş
Düzgün yayılı yük için hesap Kiriş ortasında yük için hesap Birkaç tane tekil yük durumu
Konsol kiriş
Düzgün yayılı yük için hesap Kiriş ucunda yük için hesap Birkaç tane tekil yük için hesap
Çıkmalı kiriş
Çıkmalı kirişin etkinliğinin geliştirilmesi
Çıkmalı kirişte hareketli yüklerin de bulunması durumu
Gerber kirişleri
Gerber kirişlerinin çözümü
Gerber kirişlerinde mafsalların yerleştirilmesi
Üç mafsallı kemerler ve çerçeveler
Üç mafsallı kemerlerin ve çerçevelerin hesapla çözümü Üç mafsallı gergili kemerler ve çerçeveler
Basit çerçeveler
Asma yapılar (Kablolar)
Kafes kirişler
Kafes kirişlerin çözüm yöntemleri Düğüm noktalan denge yöntemi Kesim yöntemi
KAYNAKLAR İNGİLİZCE - TÜRKÇE YAPI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE - İNGİLİZCE YAPI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

YENİ KİTAPLAR