Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı (CD İlaveli) / Adem Doğangün

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 85971
130,00 TLBu kitap babam Ahmet beye ve annem Şerife hanıma ithaf edilmiştir.

ÖNSÖZ

Betonarme yapılar Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de en yaygın uygulanan yapı tiplerindendir. Yaygın uygulanması nedeniyle, bu yapılar hakkında çok sayıda kitap ve benzeri yayın hazırlanmıştır. Ancak sürekli güncellenen standart ve yönetmelikler, kitapların bazı kısımlarını kısa sürede kullanılamaz duruma getirmektedir. Bu durumda, öğrencilere ve uygulamada çalışan teknik elemanlara yönetmeliklerdeki yeni koşulları da kapsayan kitapların sunulması zorunlu olmaktadır. Bu zorunluluk kitabı hazırlamaya ve sürekli güncellemeye sevk eden başlıca neden olmuştur. 2018 de Resmi Gazetede yayınlanan Deprem Yönetmeliği kısa sürede kitaba yansıtılmaya çalışılmıştır. Olası hataların tarafıma bildirilmesi, kitabın bir sonraki baskısı için katkı sağlayacaktır.

Kitabı hazırlarken dikkat etmeye çalıştığım hususlardan başlıcaları:

Fakültelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerindeki, meslek yüksekokullarının inşaat programlarındaki öğrencilerin betonarme açısından öncelikleri farklıdır. Kitap bu öğrenci gruplarının kendi önceliklerini de bulabileceği şekilde hazırlanmıştır. Bir konuda davranış açıklanırken konu şekillerle desteklenmiştir. Ayrıca yapısal elemanlar için, hesap ve tasarım akış şemaları verilerek kullanıcıya hesapları ve koşulları bir şemada görme imkanı sunulmuştur. Teknik elemanlara yardımcı olması için; betonun fazla önemsenmeyen ancak sonradan sorun yaratan davranışları malzeme bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır. Yine uygulayıcılar için betonarme elemanların boyut ve donatılarına ilişkin yönetmelik koşulları toplu olarak tablolarda verilmiştir. Okuyucunun bir sayfadan diğer sayfaya baş döndürücü bir şekilde sayfalar çevirmesini önlemek, dolayısıyla dikkatini dağıtmamak için, bağıntı ve semboller zaman zaman tekrarlanmıştır. Betonarme hesaplarda bilinçsizce, tablo, abak ve bilgisayar yazılımı kullanmanın, betonarmenin davranışını ve yapılan hesabın ne anlama geldiğini öğrenmeye olumsuz etki yaptığı, uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmektedir. Bu kitapta betonarme hesaplar tablo kullanılmadan yapılmıştır. Sadece kolonların hesap ve tasarımı için ek olarak diyagramlar verilmiştir. Deprem olayının ülkemiz için önemi, tartışılmaz bir gerçektir.

Bu kitapta depreme dayanıklı yapı tasarımı için;

gerek mimari tasarım, gerekse taşıyıcı sistem tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar şekil, fotoğraf ve örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

* Öğrenciler gibi, artık uygulamada çalışan mühendisler de zaman zaman sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda betonarmeye ilişkin test sorularını da içeren örnek sorular, ilgili bölümlerin sonuna eklenmiştir. Yetişmemde emeği geçen tüm hocalarımı saygıyla anar, aynı bilim dalında uzun yıllar birlikte çalıştığım arkadaşlarım Prof.Dr.Yusuf Ayvaz, Prof.Dr.Metin Hüsem ve Prof. Dr.Selim Pul’a teşekkürlerimi sunarım. Kitaptaki üç boyutlu kolon çizimleri Doç.Dr.Ali Ural tarafından yapılmıştır. Kendisine teşekkür ederim. Kitap hakkında çok değerli görüş ve önerilerini tarafıma ulaştırarak çalışma şevkimi artıran ve katkıda bulunan tüm akademisyenlere ve özellikle uygulamada çalışan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Olası hataların ya da kitap hakkındaki eleştiri ve önerilerin tarafıma ulaştırılması halinde, gönderenlere peşinen teşekkür eder, bunların mutlaka değerlendirileceğini ve gereğinin yapılacağını belirtmek isterim. Kitabın hazırlanmasında ve güncellenmesinde emeği geçen ya da hata bularak düzeltilmesini sağlayan, başta M.Ömer Timurağaoğlu, Fikrat Elmahdi, Waheed Rasekh, Mert Yıldırım, Ramazan Acar ve Gökhan Erden olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim.

Yazar Hakkında

Yazar 1965 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde doğdu. 1982’de KTÜ İnşaat Mühendisliği bölümüne girdi. Lisans öğrenimi sırasında kendisine bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektörlük tarafından başarı belgeleri verildi. KTÜ’de yirmi iki yıl görev yaptı. Bu süre içinde Samsun OMÜ, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi ve GMYO’da dersler verdi. 2010 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Betonarme derslerinin yanında statik-mukavemet, sayısal çözümleme, yapı statiği, çelik yapılar, temeller, yapı malzemesi, temel bilgisayar ve inşaat mühendisliğinde bilgisayar uygulamaları gibi dersleri de yürütmüştür. Yapı Endüstri Merkezi’nden Araştırma İnceleme ödülü alan ve seksen biri uluslararası olmak üzere yüz otuz civarında yayını bulunan yazar, depreme dayanıklı  yapı (betonarme, yığma ve ahşap) tasarımı, yapıların onarımı ve güçlendirilmesi, sıvı depolarının dinamik hesapları, Sonlu Elemanlar Yönetimi’nin yapı-sıvı-zemin etkileşim problemlerine uygulanması gibi konularda araştırma ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir.  

Kitap Hakkında

·Konuların açıklanmasında ve sayısal uygulamalarda TBYD-2018 koşulları dikkate alınmıştır.

·İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinde yürütülen Betonarme I-II ve Betonarme Yapılar derslerinin içeriklerine uygun olarak hazırlanmıştır.

·MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamındaki Betonarme I-II derslerinin içeriklerini de kapsamaktadır.

· Özellikle uygulamada çalışan teknik elemanlar için, betonun fazla önemsenmeyen ancak sonradan sorun yaratan davranışları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

·Yapıdaki betonarme elemanların her birinin boyut ve donatısına ilişkin yönetmelik koşulları bir çizelgede toplu olarak da verilmiştir.

·Tasarımcıya çizelgesiz betonarme hesap yapabilme imkanı sunulmaktadır.

·Kaset döşeme de dahil her döşeme çeşidi için sayısal uygulama yapılmıştır.

·Konunun kavrandığının ölçülebilmesi için bölüm sonlarında örnek sorular verilmiştir.

·Seçilen bir binanın projelendirilmesi aşamalarıyla birlikte örnek olarak sunulmuştur.

·Ek olarak verilen CD içinde faydalı programlar ve fotoğraflar sunulmuştur. Onlarca şantiyeden çekilen fotoğraflar öğrencilere sanal olarak gezme imkanı sağlamaktadır.YENİ KİTAPLAR