< < Önceki Sayfaya Dön
Buhar Kazanları / Müh. Fahrettin Küçükşahin
Buhar Kazanları / Müh. Fahrettin Küçükşahin
Buhar Kazanları / Müh. Fahrettin Küçükşahin
Buhar Kazanları / Müh. Fahrettin Küçükşahin

Buhar Kazanları / Müh. Fahrettin Küçükşahin (12100)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺350,00
İndirimli : ₺262,50
:
BUHAR KAZANLARI
KAZAN DEYİMLERİ, KAZAN YAKITLARI ve YANMA, BUHAR ÜRETİMİ ve TERMODİNAMİK, ALEV BORULU KAZANLAR, SU BORULU KAZANLAR, KAZANLARIN DONANIMLARI, BUHAR KAZANLARINDA OLUŞABİLECEK ARIZALAR, KAZANLARDA KOROZYON, SU ISLAHI ve SU DENEYLERİ, KAZAN DAİRESİNDE EMERCENSİ İŞLEMLER, İŞLETMEYE İLİŞKİN SORUNLAR ve GİDERİLMELERİ
ÖNSÖZ
Son yıllarda dünya denizlerinde, buhar türbinleri ile yürütülen gemi sayısı giderek artmaktadır. Özellikle LNG ve LPG tankerleri ile yüksek hızlı konteyner gemileri vb.i buhar türbinleri ile donatılmaktadır. Bu tür gemilerde yüksek basınç ve sıcaklıkta kızgın buhar üreten ve çoğu zaman iki dramlı veya "D” türü adı verilen kazanlar kullanılmaktadır.
Türlü “Klâs kuruluşlarının” yıllıkları incelendiğinde, motorlu gemi sayısının toplam içinde elân çok büyük miktarda olduğu görülmektedir. Oysa, birinci paragrafta sözü edilen gemilerin tonajları çok yüksektir. Yüksek tonajlı bir LNG tankerinin taşıdığı yük, motorlu gemi sayısını önemli şekilde yükselten bir kostere göre, 20-30 misli daha fazladır. Kıyaslamada makine gücü kriter olarak alınırsa, benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Her türlü gemi yapımında ön plâna çıkan Güney Kore’de çok sayıda (37 adet) büyük tonajlı LNG tankerinin yapımı sürmektedir. Bu gemilerin makinelerinin gücü 30 bin kilovatın üzerindedir. Bunlara yakın bir gelecekte, ellişerlik iki paket halinde 100 geminin ilâve edileceği de bilinmektedir.
Birçok ülkenin armatörlük kuruluşları, payplayna göre çok daha pahalı bir işletme olan, gemi ile doğal gaz taşımacılığına dönmekte ve böylece ülkelerinde, en kritik günlerde doğal gaz gaz vanalarının kapatılması sonucu oluşabilecek rizikoyu gidermeye çalışmaktadırlar.
Türk deniz ticaret filosunda buhar türbinleri ile yürütülen gemiler bulunmamakla birlikte, yukarda belirtilen hususlar, buhar türbinleri, buhar kazanları ve buhar ve besleme suyu konularında, Türk denizcilerine daha fazla ve ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Denizcilik eğitimi ve öğretimi verilen kuruluşların yetkilileri de zaten bir hayli zayıflamış olan ve kuvvetli bir rüzgârla kolayca şekil değiştirebilen müfredat programlarını güçlendirmek için çaba ve emek sarfetmek zorununu duymalıdır.
“Gemi buhar kazanları” kitabım 10 bölümden oluşmaktadır. Eserin ikinci bölümünü “Yakıtlar ve yanma” konusu kapsamaktadır. Bu bölümde ayrıntılı bir şekilde yanma olayı ve baca gazı emisyonlarının üzerinde durulmasının nedeni, onların çevreye olan zararlı etkilerini bir kez daha gündeme getirmek içindir. Ayrıca, yakıtlar ve yanma bölümünün sonunda oldukça geniş bir biçimde “Isı aktarımı” veya “Isı transferinden” söz edilmektedir. Ancak bu konu, öğrenciler için daha yararlı olacağı düşüncesiyle, genel ısı aktarımı şekline dönüştürülmüştür.
Kitabın hazırlanması sırasında, ülkemizde yayınlanan bazı buhar kazanları kitaplarında olduğu gibi, ısıtma yüzeylerinin hesaplanmasına ilişkin konuların yer alıp almaması konusunda, uzun bir süre karar veremedim. Sonuç olarak, bu konuyu üniversitelerimiz makine fakültelerinin hocalarına bırakmayı uygun gördüm.
Ülkemizde “Buhar kazanları” konusunda basılı eser sayısı, hemen hemen bir elin parmakları kadar... Bu noktadan yaklaşıldığında, oldukça geniş bir şekilde hazırlanan kitabımın önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor, basımında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla...
F. KÜÇÜKŞAHİN Temmuz/2008 SAHRAYICEDİT

İçindekiler
BUHAR DEYİMLERİ
Giriş
Kazan Deyimleri ve Özet Tanımlamalar I Buhar Kazanı
Kazanların Tam Yük Kapasitesi Kazanların Aşırı Yük Kapasitesi Süperhiyter Çıkış Basıncı Buhar Dramı Basıncı İşletme Basıncı İşletme Sıcaklığı Tasarım (Dizayn) Basıncı
Tasarım veya Dizayn Sıcaklığı I Kazan verimi Kazan Dairesi Verimi Isıtma Yüzeyleri Kazanların Büyüklüğü Buhar Üretme Gücü Izgara Yüzeyi Yükü Külhan Ocak
Ocak Yüklemesi îuhar Bölgesi I Su Bölgesi Buhar Tutma Süresi Su Dolaşımı (Sirkülasyonu)
Kazan Beygir Gücü Tuz Miktarı
Kazan türünün seçimi Kaynakça
KAZAN YAKITLARI VE YANMA
Giriş
Sıvı Yakıtlar
Ham Petrol Ham Petrolün Yapısı Fuel Oiller
Fuel Oillerin Sakıncaları Depolama Sorunları Yüksek Sıcaklık Korrozyonu Alçak Sıcaklık Korrozyonu Aşındırıcı maddeler Yakıt Bakterileri
Fuel Oillerin Özellikleri Viskozite Son Analiz
Sıvı Yakıtların Isı Değerleri Sıvı Yakıtların Üst Isı Değeri Sıvı Yakıtların Alt Isı değeri Yoğunluk
Sıvı Yakıtların Yanma Özellikleri Akma noktası Su ve Tortu Karbon Atıkları Kül içeriği Asfaltenler Kükürt İçeriği Katalitik Partiküller
Yanma
Sıvı Yakıtların Yanmasında Kimyasal Tepkimeler Sıvı Yakıtlar için Gerekli Kuramsal Hava Miktarı Fazla Hava Katsayısı Azot Oksitleri Isıl (Termik) NOx.
Yakıt NOx'i
Normalden Küçük Miktarda Fazla Hava Servis Dışı Börnerler
NOx'lerin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Asit Yağmurları Partikül Maddeler
Buhar Üretim tesislerinde NO Emisyonu Denetimi Katalitik Olmayan Azaltma Teknolojisi Katalitik Azaltma Teknolojisi
Kükürt Oksitleri Kükürt Dioksitin kontrolü
Partikül Maddeler
a>1 olduğu Zaman Yanma Ürünlerinin Bileşimi
a>1 Olduğu Zaman Kuru Yanma Ürünleri Yeterli Olmayan Hava ile Yanma
Yanma Sıcaklığı Ocak sıcaklığı ’üksek Ocak Sıcaklığının Sağlanması Ocak Sıcaklığının Hesaplanması
Sayısal Örnekler Sayısal Örnek 1 Sayısal Örnek 2 Gerçek Hava ve Duman Gazı Miktan Teorik Gaz Miktarı Alt Isı Değeri Ocak Sıcaklığı
Buhar Kazanlarında Yakıt Tüketimi Sayısal Örnek 3 Sayısal Örnek 4 Sayısal Örnek 5
Gaz Yakıtlar Doğal Gaz Petrol Gazı
Kömürden Elde Edilen Gaz Yakıtlar Kok Fırını Gazı Yüksek Fırın Gazı Su Gazı Endüstri Gazı Gazsızlaştırma Yan Ürünü
Gaz Yakıtlarda Yanma Minimum Oksijen Miktarı Teorik Hava Miktarı
Buhar Kazanlarında Kayıplar
Buhar Kazanlarında Verim Kazan Genel Verimi Ocak Verimi Isıtma Yüzeyi Verimi
Börner Kontrol Sistemleri
El ile Denetleme El İle Uzaktan Otomatik Kontrol Otomatik Kontrol
lsı Aktarımı (transferi) iletim ile ısı aktarımı (transferi)
Düz bir Saç veya Duvardan Isı Geçişi
Birleşik Duvardan iletimle Isı Geçişi
ince ve Homojen bir Silindirden iletimle Isı Geçişi
Birleşik bir Silindirden Isı Geçişi
Küresel bir Duvardan Isı Geçişi
Taşımınla Isı Geçişi Isıl Işınım ile Isı Geçişi
Toplam Isı Geçişi
Düz bir Duvar ile Toplam Isı Aktarımı
Silindirik Duvardan Toplam Isı Transferi
Küresel bir Duvardan Isı Geçişi
Kanatlı (Finli) Yüzeylerden Isı Geçişi
iki Duvar Arasındaki Sıvı Katmanından Isı Aktarımı
BUHAR ÜRETİMİ ve BUHAR TERMODİNAMİĞİ
Buhar Üretimi Su Buharı (Stim)
Termodinamik Çevrimler Karno Çevrimi Rankin (Rankine) Çevrimi Rihiyterli Çevrimler Rejeneratif Çevrim Entropi Diyagramı Mutlak Sıcaklık-Entropi (T-S) Diyagramı Entalpi-Entropi (h-S) Diyagramı T-S ve h-S Diyagramlarının Kıyaslanmaları
ALEV ve DUMAN BORULU KAZANLAR
Alev ve Duman Borulu Kazanlar
Ters Alev Borulu Kazanlar
Alev Borulu Kazanların Bileşenleri Kazan Zarfı ve Aynaları Külhanlar Cehennemlikler Alev ve Payanda Boruları Payandalar Duman Sandığı Baca Yolu (Apteyk)
Baca
Egzoz Gazı Isısından Yararlanma Buhar Üretimi Alev Borulu Atık Isı Kazanları
SU BORULU GEMİ KAZANLARI Bölüm 5
Genel
Su Borulu Kazanların Türleri
Kalın Su Borulu Heder Türü Kazanlar
İnce Su Borulu Heder Türü Kazanlar
Dram Türü Kazanlar Üç Dramlı Kazanlar Disüperhiyter iki Dramlı (D Türü) Kazanlar
Alev ve Su Borulu Kazanlar
Yardımcı Kazanlar
Alev Borulu Atık Isı Kazanları
Su Borulu Atık Isı Kazanları
Doğal Çekimli Atık Isı Kazanları Cebrî Çekimli (Draftlı) Atık Isı Kazanları
Paket Kazanlar
[Su Borulu Kazanların Bileşenleri \ Dramlar
Buhar Dramları Isu Dramları
Hederler
Su Boruları
Ocaklar
Su Borulu Kazanlarda Kullanılan Isı Alıp Vericiler üperhiyter Radyan Süperhiyter Konveksiyon Süperhiyter Birleşik veya Kombine Süperhiyterter
Süperhiyter Sıcaklığının Denetlenmesi Damper veya Deflektör Yardımcı Bömer Atemperatör Süperhiyter Kondenseri Ayrı Fayraptı Süperhiyter Su Püskürtme Sistemi Disüperhiyter Süperhiyterin Temizliği
Ekonomayzer
Ekonomayzerlerin Operasyonu
Hava Isıtıcısı (Erhiyter)
Hava Isıtıcılarının Sınıflandırılması Borulu Hava Isıtıcıları Levha Türü Hava Isıtıcıları Lüngjtröm Hava Isıtıcıları Stim Serpantinli Hava Isıtıcıları
Hava Isıtıcılarının Bakımı Hava Isıtıcılarında Hava Kaçaklan Hava Sıcaklığı
Cebrî Dolaşlmlı Kazanlar Sulzer’in Tek Borulu Kazanı
Akaryakıtla Fayraplı Su Borulu Kazanlarda Ön Hazırlık Bloverlerin Hazırlanması Isıtma Borularının kullanımı Yakıt Isıtıcılarının Devreye Alınması Yanma için Gerekli Basınç Fayrap ve Kazanların Devreye Alınmaları Atomizörlerin Tutuşturulması Bömerlerde Çıtırdama Ek Bömerlerin Yakılması
Akaryakıt Yakan Bir Kazanın Fayrabı Verimli Yakma Yöntemleri
Üretilen Buhar Miktarı Yakıt Basıncının Ayarlanması Kullanılacak Börnerlerin Sayısı Yükün değiştirilmesi Basınç Alanı
Hava ile Yakıtın Karıştırılması Mekanik Püskürtme Yöntemi İnce Yakıt Püskürtülmesi Temiz Atomizörlerin Etkisi Yakıt Devrelerinde Hava Hücreleri Gerekli Oksijen Miktarı Tam Yanma
Baca Gazlarında Kayıplar Yanma Sırasında Ocağın Görünüşü Beyaz Alev Altın Renkli Alev Aldatıcı Durulukta Hava Duman Göstergeleri Yanma Havasının Sağlanması Baca Çekmesi (Draft)
Ocakta Yakıt Buharları Kuvvetlendirilmiş Draft Operasyonu Hava Basıncındaki Değişme Hava Kaçakları Atomizör Uçlarında Kurum Ocak Konisi Çok Geniş Ocak Koni Açısı Çok Dar Uygun Ocak Koni Açısı Atomizörlere İtina Streynerlerin Temizliği Akaryakıtın Isıtılması Yakıtın Sıcaklığı Yakıtın Tanklarda Isıtılması
Fuel Oil Isıtıcıları Fuel Oil Isıtıcılarının Operasyonu Fuel Oil Isıtıcılarında su Fuel Oil Isıtıcılarında Yakıt Kaçakları Fuel Oil Isıtıcılarının Denenmesi Fuel Oil Isıtıcılarının Temizlenmesi
Tanklardaki Isıtma Borularının denetlenmesi Yakıt Sayaçları
Duman Yeterli Olmayan Hava Beyaz Duman Borularda Aşırı Kurum Borularda Sert Karbon Birikintileri
Ocaklarda Yakıt Birikmesi Börnerler için Meşale Kullanılması Atomizörleri Yakma Sırası Hızlı Buhar Tutulmasından Kaçınma Ağır Yakıtla Fayrap Kazanın Söndürülmesi Hava Klapelerinin Kapatılması Hava Basıncının Sürdürülmesi Su Seviyesinin Düzenlenmesi Atomizörierin Çıkarılması
Akaryakıtla Fayraplı Kazanlarda Ocak Tepmesi Ocak Tepmelerine Karşı Alınacak Önlemler
Akaryakıt Yangınlarına Karşı Önlemler Akaryakıt Yangınları ile Savaş Bloverlerin Kullanımı Fuel Oil Isıtıcılarında Kaçaklar Fuel Oilde su Gemiye Yakıt Alınması Çıtırdamayı Önleme Dinlendirme Tanklarında Su Tıkalı Atomizörler
Servis pompalarında Emmenin Kaybolması Kazan Dairelerinde Aydınlatma Ocak Duvarlarından Tuğla Düşmesi Buhar Kazanlarının Kapatılma ve Korunmaları Kazanların Elleçlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar Kazanların Korunması Kazanların Su ile Dolu Muhafazası Kazanların Kuru Olarak Muhafazası Sahilden Buhar Alınması Yakıt Devreleri Fuel Oil ile Fayraplı Kazanların Yakıt Devreleri
Fuel Oil Devrelerinin Donanımları
Fuel Oil Devrelerinin Bileşenleri Fuel Oil Tankları ve bunların donanımları Fuel Oil Pompaları Fuel Oil Pompası Regülâtörü
Buhar Kazanlarının Hava Sistemleri Doğal Baca Çekmesi Zorlu Baca Çekmesi Kuvvetlendirilmiş Baca Çekmesi Aspiratörlü Baca Çekmesi
Hava Sistemi Donanımları
Hava Bloverleri
Draft Geyiç Kaynakça
BUHAR KAZANLARININ DONANIMLARI
Bölüm 6
Genel
Buhar Kazanlarının Donanımları Emniyet Valfları
Yığma Deneyi
Basınç Giderme Valfleri Ana Stim Stop Valf Yardımcı Stim Stop Valf Tesviye Şişeleri Su Kolonları Tecrübe Muslukları
Besleme suyu Regülâtörleri
Şamandralı Besi Suyu Regülâtörü Robot Regülâtörü Isıl (Termik) Regülâtörler
Blöf Valfi ve Kazanların Blofu
Yüzey Blöf Valfi Salinometre Valfi ve Salinometre Ana Fidstop Valf Yardımcı Fidstop Valf Ana Fidçek Valf Yardımcı Fidçek Valf Hava Musluğu (Valfi)
Basınç Ölçerler
Preşer Geyiç Vakum Geyiç
Kampavunt Basınç Göstergesi
Körüklü Basınç Göstergeleri Meyilli Manometre Beli Tapası
Dolaşım Hızlandırıcı
Duman Göstergesi Kurum Üfleme Donanımı
ocak Periskobu
Termokupl veya Pirometreler Kimyasal Madde Valfleri Alev Tarayıcı
Baca Gazı Analiz Edicileri
Karbon Dioksit Kayıt Edicileri
Orsat Cihazı Kaynakça
BUHAR KAZANLARINDA OLUŞABİLECEK ARIZALAR
Giriş
Dış yüzeylerin Bakımı Kazan Zarflarının Sızdırması Külhan Çökmesi Cehennemlik Tavanında Çökme Emniyet Tapaları
Ocak Duvarlarının Kurutulması Kazan Borularının Bakımı Kazan Borularının Tapalanması
Alev Borulu Kazanlarda Boruların Tapalanması
Su Borulu Kazanlarda Boruların Tapalanması
Su Borularının Değiştirilmesi
Boru Ağızlarının Şişirilmesi
Skoç Kazanlarında Boru Değiştirilmesi Boru Aynalarında Çatlak
Kazan Saçlarının Onarımı
Sızdıran Perçinlerin Onarımı Perçin Deliklerinin Çevresindeki Çatlaklar Kazan Saçında Karıncalanma
Köpürme ve Kaynama Kazan Kaynaması
Buhar Kazanlarının Kaynatılması Kimyasal Temizleme Yöntemleri
Dolaşım Yöntemi
Çözücü ile Doldurma Yöntemi
Çözücüler
Kışır veya Kazantaşı
İnhibitör veya Yavaşlatıcılar
Temizlik Hazırlığı
Mekanik Temizleme İşlemi Skoç Kazanlarında Mekanik Temizlik Su Borulu Kazanlarda Mekanik Temizlik
Süperhiyter, Rihiyter ve buhar Borularının Kimyasal Temizliği Çözücülerin Atıkları Hidrostatik Deneyi
Ana Buhar Devresinde Onarımlar
Kazan Onarımı için Onay
Kazanlarda Hasar ve Denetim
Korrozyon \ Düzgün Korrozyon Karıncalanma (piting) Atağı
Galvanik Atak
Hidrojen Atağı Stres Korrozyonu Çatlağı Asit Atağı
Korrozyon Yorulması Erozyon
Korrozyon
Bakterilerin Endüklediği Korrozyon
Kazanlarda Korrozyon Mekanizmasının Özeti
Kazanlarda Isıl Gerilmeler
Alev Borulu Kazanların Sürveyi
Su Borulu Kazanların Sürveyi Kaynakça
KAZANLARDA KORROZYON, SU ISLAHI ve SU DENEYLERİ
Genel Korrozyon
Buhar Kazanlarında Korrozyon
Doğrudan Kimyasal Etki ile Korrozyon
Elektro-Kimyasal Etki ile Korrozyon İyonlaşma pH Değerinin Önemi
Korrozyon Sonuçlan
Genel Aşınma
Karıncalanma (Piting)
Korozyon Yorulması
Gerilme ya da Stres Yorulması
Kostik Çatlama
Kostik Korrozyon Hidrojen Atağı
Yüksek Sıcaklık Korrozyonu
Gaz Tarafı Korrozyonu
Kışır Oluşumu
Deniz Suyundaki Çözünmüş Katilar
Kalsiyum Bikarbonat
Kalsiyum Sülfat
Magnezyum Bikarbonat
Magnezyum Klorür
Magnezyum Sülfat
Sodyum Klorür
içme Sularında Bulunan Çözünmüş Katilar
Sertlik Veren Tuzlar I Sertlik Oluşturmayan Tuzlar
Silikatlar Karbon Dioksit B Hidrojen
Dış Korrozyon
Besi Suyu Sistemlerinde Paslandırıcı Etkiler
Grafitsizleştirme için kosuzlaştırma
Dökülme
Amonyak Korrozyonu
Besleme suyunun Islahı
Dış Islah
Mekanik Islah
Kimyasal Islah
Kazan suyu Islahı
Alçak Basınçlı Kazanlarda Soda-Kireç Uygulaması Kostik Soda Islahı
Orta Basınçlı Alev Borulu Kazanlarda ıslah Su Borulu Kazanlarda iç Islah
Orta ve Yüksek Basınçlı Su Borulu Kazanlarda Islah
Yüksek ve Süper Yüksek Basınçlı Kazanlarda Islah \ Çözünmüş Gazların Giderilmesi Mekanik Havasızlandırma
Kimyasal Yöntemlerle Oksijen Giderme
Sodyum Sülfıt Hidrazin
Nötrleştirici Aminler Katman (Film) Yapıcı Aminler
Köpük Önleyiciler
Kazanlar için Su Islah Önerileri Pıhtılaştırıcılar
Kostik Gevrekliğin Önlenmesi Serviste olmayan Kazanlar Yeni Kazanların Temizlenmesi
Kimyasal Islahın Uygulama ve Denetimi
Güvenlik Önlemleri
Başlangıç Dozajı
Buhar Üretimi Sırasındaki Dozaj
Kazan Suyu Deneyleri
Salinometre Turnusol Kâğıdı
Alkalinlik
Fenolftaleyn Alkalinliği
Toplam Alkalinlik
Kostik Alkalinlik
Klorür Deneyi
Isüifit Deneyi
Fosfat Deneyi
Sertlik Deneyi
pH Deneyi Kolorometrik Yöntem Elektrolitik Yöntem
Çözünmüş Oksijen Deneyi
Toplam Çözünmüş Katilar
Hidrometre
Elektriksel İletkenlik Ölçer
Hidrazin Deneyi
Evaporeyterlerde Kışırın Önlenmesi
Demir Klorür
Sodyum Polifosfat Polielektrolit
Evaporeyterlerde Kışırın Giderilmesi M inerâ Is izleştir me Islahı I Katyon Değiştirici Reçineler Anyon Değiştirici Reçineler Karışık Yataklı Değiştiriciler Yeniden Doldurma veya Şarjetme

Kazan Suyunun Kirlenme Nedenleri
Deniz Suyunun Oluşturduğu Kirlenme
Fuel Oil ve Yağlama Yağı Tarafından Kirletilme
Pas Önleyici veya Koruyuculardan Kirlenme
çözünmüş Oksijenin Oluşturduğu Kirlenme
Korrozyon Ürünleri tarafından Kirlenme
SU Islah Kimyasallarından Gelen Kirlenme
Sahilden Alınan Sulardaki Minerallerden Gelen Kirlenme
[Kazan Suyu Problemleri
Su tarafı Birikintileri
Çamur Yağ
Kışır (Kazan Taşı)
Korrozyon Birikintileri ve Yüksek Sıcaklık Oksitleri tu Tarafı Korrozyonu Yerel Karıncalanma I Genel Korrozyon Su Yürümesi "lakça
KAZAN DAİRELERİNDE EMERCENSİ İŞLEMLER
Su Düzeyinin Kontrolundaki Arızalar Alçak Su Seviyesi Yüksek Su Seviyesi
Genel
[Besi Suyu Pompası Arızalan Ana Besleme Suyu Pompası Arızası Emercensi Besleme suyu Pompası Arızası Besi Pompasında Emmenin Kaybolması
Alçak Besleme Suyu Basıncı
Fuel Oil Sistemi Arızalan Fuel Oil Isıtıcılarının Dreynlerinde Su Fuel Oilde Su
Fuel Oil Pompasında Emmenin Kaybolması Fuel Oil Servis Pompasında Arıza Büyük Fuel Oil Kaçakları
Ocak Tepmesi Ocak Duvarlarında Hasar Kazanın Basınçlı Kısımlarında Hasar Kazan Tesviye Şişelerinde Hasar
Yangınlar Yangına Karşı Önlemler
Yangın Savunma İşlemleri
Sintinelerde Yangın
İSLETMEYE İLİŞKİN ÇÖZÜMLER ve GİDERİLME OLANAKLARI Bölüm 10
Genel
Kazan Kapasitesi
Kazan Kapasitesindeki Sınırlamalar
Yanma için Uç Noktası Su Yürümesi için Uç Noktası
su Dolaşımı için Uç Noktası
Kazanın Tam Yük ve Aşırı Yük Miktarı Kazan Operasyonunun Denetlenmesi Sorunlar ve Sorunları Giderme Kılavuzu
Birikintiler ve Sorunlar
Aşırı Miktarda Fazla Hava lAlçak Besleme Suyu Sıcaklığı
Hatalı Yanma Düzeni
Karışık Ölçülerdeki Püskürtme Pleytlerinin kullanımı Hatalı İmpeler durumu veya Pozisyonu çok Fazla Yakıtın Yakılması
Yakıt Çok Viskoz
Ölçüm Cihazları Hatalı
Sistem Düzenli Çalışmıyor
Buhar Üretim Yüzeyleri Kirli
Fazla Sayıda Tapalı Su Borusu
Kirli Ekonomayzer Yüzeyi
Kaçıran Desüperhiyter Boruları
H Su Perdesi Borularının Batılları Çok Uzun
Süperhiyterin Aşırı Isınması
Yeterli Olmayan Buhar akımı
Stim Talebinin Anî Olarak Azalması
Aşırı Fazla Hava
Hatalı Sıcaklık Ölçüm Cihazları
Kirli Süperhiyter Yüzeyleri
Kaçıran Desüperhiyter Boruları
Çarpılmış Su Perdesi Boru Batılları
Aşınmış Su Perdesi Boru Batılları
Düşük Süperhiyter Çıkış Sıcaklığı
Yeterli Olmayan Hava Hatalı Börner Düzenlemesi
Fuel Oil Çok akıcı Karışık Püskürtme Pleytleri
Yüksek Besleme Suyu Sıcaklığı
Yeterli Olmayan Yakıt Püskürtülmesi
Hatalı Sıcaklık Ölçüm Cihazları
Yardımcı Egzoz Devresinde Alçak Basınç
Kondensere Fazla Buhar boşaltılması
Tesis Gereği Gibi Düzenli Değil Kaçıran Desüperhiyter Boruları Kirli Süperhiyter Yüzeyleri Kazan Dış ve İç Keysinin Kaçırması Uygun Olmayan İmpeler Durumu Çok Sayıda Süperhiyter Borusu
Tapalı Aşınmış Su Perdesi Boru Batılları Çok Az Süperhiyter Borusunun donatılması Çok Sayıda Su Perdesi borusunun donatılması
Süperhiyter Çıkış Sıcaklığının anî olarak Düşmesi
Su yürümesi
Su Perdesi Boru Batılında Arıza
Makineye Su Yürümesi
Yüksek Su Düzeyi
Kazan Suyunun Kirlenmesi Buhar Dramının İç Bölümlerinde Hasar
Alçak Besleme Suyu Sıcaklığı
Baca Gazı Sıcaklığı Yüksek Aşırı Miktarda Fazla Hava Gaz Pasajlarında İkincil Yanma Alev ve Su Taraflarının Kirli Olması
Alçak Buhar Basıncı Alçak Su Seviyesi Aşırı Buhar İsteği veya Talepleri Zayıf Yanma Hatalı Cihazlar
Yüksek Besleme Suyu Tüketimi Sintineden Dreynlerin Değiştirilmesinde Hata Arızalı Buhar Kapanları Sızdıran Seyfti Valfler Kazan Borusunda Küçük Bir Kaçak Süperhiyter Boru Yuvalarında Kaynak Çatlağı Ekonomayzer Kaçakları Süperhiyter Hendhollerinde Kaçak Su Dramı ve Heder Hendhollerinde Kaçaklar Yardımcı Makinede Arıza Buhar veya Su Kaçakları
Kazan Kimyasallarının Yetersizliği Koruyucuların Giderilmesindeki Hata Besleme suyunun Kirlenmesi Kaçıran desüperhiyter Kaçıran Kazan Borusu Diğer Su ve Buhar Kaçakları
Kazan ve fidsuyunda Çözünen Oksijen Kazanın Soğuk Su ile Doldurulmasında Hata Havasızlandırma Isıtıcısının Yanlış Operasyonu Havasızlandırma Isıtıcısında Arızalar
Havasızlandırma Isıtıcısı ve kazanda yağ Yağlama Yağı Kaçakları Fuel Oil Kaçağı
Yanma Gazlarının Kazan Dairesine Girmesi İç Keysin Sızdırması
Kurum üfleme Donanımı Keysinin Sızdırması Ekonomayzer Dreyn Devresinin Sızdırması
Kazanın Türlü Kısımlarında Kurum Yanlış Viskozite, Basınç ve Sıcaklık Hava Basıncı ve Püskürtme Pleyti İlişkisi Yanlış İmpeler Durumu Atomizör Donatımının hatalı yapılması Arızalı Püskürtme Pleytleri ve Memeler Fuel Oilde Su
Börnerin Yanlış Ayarlanması Kayıp veya Kısmen Kapalı Hava Kapıları Börner Konisi açıklıklarında Arızalar Kurum Üfleme Kemlerinin Yanlış Ayarı Atomizörlerin Çekilmesinde Hata
Yüksek Fuel Oil Tüketimi Buhar Talebinin Anî Olarak Değişmesi
Çok Fazla veya Çok az Miktarda Fazla Hava Hava Basıncı ve Püskürtme Pleytleri Arasındaki İlişki
Soğuk Fuel Oil Aşırı
Isıtılmış Fuel Oil
Börner Arızalan
Kirli Ateş Tarafı ve Kirli Su Tarafı
Alçak Besleme Suyu Sıcaklığı
Fuel Oilde Su
Buhar veya Su Kaçakları [Sızdıran Keysler (Zarflar)
[Çok Sayıda Yardımcı Makine Kullanılması
Fuel Oil Kaçakları
Aşırı Besleme Suyu Basıncı
Ocak Duvarlarında Hasar Yardımcı Makinelerde Arızalar
Özet
Yazarın Basılı Eserleri Dizin
Gemiadamları Sınav Soruları
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı