< < Önceki Sayfaya Dön
DC AC Devre Analizi / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Demirel
DC AC Devre Analizi / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Demirel
DC AC Devre Analizi / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Demirel

DC AC Devre Analizi / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Demirel (13117)

DC -  ACDEVRE ANALİZİ - Hüseyin DEMİREL
ÖNSÖZ
Temel Düzeyde DC - AC DEVRE ANALİZİ kitabında temel elektriksel kavramlar ve kanunlar, doğru akımda elektrik devrelerinin çözümlenmesi, pratik uygulamalar ve konularla ilgili çalışma soruları bulunmaktadır. Kitap Meslek Yüksekokulları, Teknoloji Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Liseleri için düşünülmüştür. Ancak daha çok Meslek Yüksekokulları doğru akım devre analizi dersi müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Herhangi bir şeyi değerli kılmak için o şey için çok çalışmak gerekir. Elektrik-Elektronik bunun dışında değildir. Elektrik-Elektronik alanında yenilikleri öğrenmenin en iyi yolu okumak, düşünmek ve uygulamaktır. Bu kitap, bu yönde size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kitabın her bölümünü dikkatlice okumanız örnek problemleri adım adım takip etmeniz ve konularla ilgili problemleri çözmeniz veya çözmeye çalışmanız, bu kitaptan beklenecek maksimum faydayı sağlayacaktır. Ayrıca her bölümün sonundaki bölüm testlerini ve sorularını çözmeniz konuların anlaşılmasını ve pekiştirilmesini sağlayacaktır.
Elektrik-Elektronik alanında meslek sahibi olmak için, uzmanlaşmak için veya akademik çalışmalar yapmak için öncelikle bu alanın temelini iyi öğrenmek gerekir. Esasında Elektrik-Elektronik gökdelenini ayakta tutan temel, devre analizidir. Bu kaygıyla hareket ederek ve bu alanda Türkçe kaynak eksikliğini de göz önünde bulundurarak bu kitabı hazırladım. Bu baskısında da birinci baskıda bulunan eksiklikler giderilmiş ve müfredata daha uygun olması için yeni bir bölüm daha eklenmiştir.
Bu eseri ortaya çıkarırken her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen aileme, meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DEMİREL
KARABÜK
2013

İÇİNDEKİLER
ELEKTRİKSEL ELEMANLAR, SEMBOLLER, BİRİMLER
DİRENÇLER
KONDANSATÖRLER
BOBİNLER
TRANSFORMATÖRLER
YARIİLETKEN ELEMANLAR
ELEKTRONİK ÖLÇÜ ALETLER! VE CİHAZLARI
ELEKTRİKSEL SEMBOLLER VE BİRİMLER
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
AKİM, GERİLİM VE DİRENÇ
ATOM
AKIM
ELEKTRİK YÜKÜ
GERİLİM
DİRENÇ
ELEKTRİK DEVRESİ
ELEKTRİK DEVRESİNDE ÖLÇÜMLER
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
OHM KANUNU, ENERJİ VE GÜÇ
OHM KANUNU
ENERJİ VE GÜÇ
ELEKTRİK DEVRESİNDE GÜÇ
GÜÇ KAYNAĞI
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
SERl DEVRELER
SERİ DİRENÇLER
SERİ DEVREDE AKIM VE OHM KANUNU
SERİ BAĞLI GERİLİM KAYNAKLARI
KİRŞOFUN GERİLİM KANUNU
GERİLİM BÖLÜCÜLER
SERÎ DEVREDE GÜÇ
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
PARALEL DEVRELER
PARALEL DİRENÇLER
PARALEL DEVREDE GERİLİM VE OHM KANUNU. KİRŞOFUN AKIMLAR KANUNU
AKIM BÖLÜCÜLER
PARALEL DEVREDE GÜÇ
PARALEL DEVRE UYGULAMALARI
BÖLÜM TEST
BÖLÜM SORULARI
SERİ-PÂRALEL DEVRELER
SERİ-PÂRÂLEL DİRENÇLER
YÜKLEME ETKİSİ
MERDİVEN BAĞLANTI
WESTQN KÖPRÜSÜ
ÜÇGEN-YULDIZ BAĞLANTI VE DÖNÜŞÜMLERİ... BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
DEVRE TEOREMLERİ
GERİLİM KAYNAĞI
AK!M KAYNAĞI
KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ
SÜPERPOZİSYON TEOREMİ
THEVENİN TEOREMİ
NORTON TEOREMİ
MAKSİMUM GÜÇ TRANSFER! TEOREMİ
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
DEVRE ANALİZİ YÖNTEMLERİ
ÇEVRE AKIMLAR! YÖNTEM
KOL AKIMLARI YÖNTEMİ
DÜĞÜM GERİLİMLER! YÖNTEMİ
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
KONDANSATÖR
KONDANSATÖRTÂNİMl
KONDANSATÖRÜN YAPISI VE SEMBOLÜ
KONDANSATÖRÜN KAPASİTESİ
KONDANSATÖRÜN FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ. KONDANSATÖR ÇEŞİTLERİ
DC DEVREDE KONDANSATÖR
KONDANSATÖR BAĞLANTILARI
KONDANSATÖR UYGULAMALARI
KONDANSATÖRLERİN TEST EDİLMESİ
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
BOBİN
BOBİNİN TANIM
ENERJİ DEPOLANMASI
BOBİNİN FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLERİ
FARADAYVE LENZ KANUNLARI
BOBİN ÇEŞİTLERİ
BOBİN BAĞLANTILAR!
DC DEVREDE BOBİN
BOBİN UYGULAMALARI
BOBİNİN TEST EDİLMESİ
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
MANYETİZMA
MANYETİK ALAN
ELEKTROMANYETİZMA
ELEKTROMANYETİK ELEMANLAR
ELEKTROMANYETİK İNDİKSİYON
BÖLÜM TESTİ
BÖLÜM SORULARI
CEVÂP ANAHTARLARI
KAYNAKLAR
Çerez Kullanımı