< < Önceki Sayfaya Dön
Enerji İletim Sistemleri Cilt 3 - Kısım 2 / Selim Ay
Enerji İletim Sistemleri Cilt 3 - Kısım 2 / Selim Ay
Enerji İletim Sistemleri Cilt 3 - Kısım 2 / Selim Ay
Enerji İletim Sistemleri Cilt 3 - Kısım 2 / Selim Ay

Enerji İletim Sistemleri Cilt 3 - Kısım 2 / Selim Ay (86024)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : ₺300,00
İndirimli : ₺210,00
:

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ
Cilt 3
Projelendirme, Tesis ve İşletme
Kısım 2
Tesis ve İşletme
Selim AY
İstanbul, 2020
Birsen Yayınevi ©

Bu kitabın her hakkı saklıdır ve yayın hakları “BİRSEN BASIM, YAYIN, DAĞITIM TİC. veSANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ”ne aittir. Bu kitabın tamamı veya herhangi bir bölümü yayınevinin yazılı izni olmaksızın yayınlanamaz, basılamaz, mikrofilme çekilemez, dolaylı dahi olsa kullanılamaz. TEKSİR, FOTOKOPİ veya başka bir teknikle çoğaltılamaz, bilgisayarlarda, dizgi makinalarında işlenebilecek bir ortama aktarılamaz. Aksi davranışta bulunanlar 5846 sayılı kanunnın 7.6.1995 tarihli değiştirilen 4110 No.lu kanunda belirtilen maddelerce Yazarın ve Yayınevinin maddi ve manevi zararını kabul etmiş olurlar. Bu konunun mercii makam’ı T.C. İstanbul Mahkemeleri’dir. Bu kitap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermelerini ve bandrolsüz yayınları satın almamalarını diliyoruz.
___________________________________________________________________________________________
Basıldığı Yer ve Tarih : İstanbul – 2020
Kod No : Y.0029
ISBN : 978-975-511-708-9
Sertifika No : 17341
Kitabın Adı : Enerji İletim Sistemleri Cilt 3 / Kısım 2
Kitabın Yazarı : Selim AY
Yayımcının Adı : Birsen Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Yayımcının Adresi : Cağaloğlu Yokuşu Evren Çarşısı No: 17/9, Cağaloğlu - İstanbul
Tel: (0212) 527 85 78 – 522 08 29
Faks: (0212) 527 08 95
E-mail: [email protected]
http: www.birsenyayinevi.com
Basımcı : Marmara Kırtasiye ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Basımcının adresi : Hareket Ordusu Sk. No: 7/1, Bahçelievler - İstanbul
Matbaacı Sertifika No : 34660


Sevgili annem
Nahide Ay’ın
aziz hatırasına…

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ........................................................................................................................vii
SEMBOL LİSTESİ ................................................................................................................... viii
KISALTMALAR LİSTESİ ...................................................................................................... ix
1.0 ENERJİ İLETİM HAVA HATLARININ TESİSİ
1.1 Direklerin Tesisi ile İlgili Genel Bilgiler .................................................................................. 1
1.2 İstinat Duvarları ...................................................................................................................... 21
1.3 Direk Temellerinde Kullanılan Malzemeler ........................................................................... 22
1.4 Beton Katkıları ....................................................................................................................... 25
1.5 Direklerin Temellerinde Kullanılan Beton ............................................................................. 26
1.6 Direklerin Temel Tipleri......................................................................................................... 27
1.7 Direklerin Montajı .................................................................................................................. 51
1.8 İletken (Tel) Çekimi İşlemi .................................................................................................... 61
1.9 Boğaz Atlama Hatları için Tel Çekimi ................................................................................ 140
1.10 Direklerin Topraklanması ..................................................................................................... 145
1.11 Sehim Verme Yöntemleri ..................................................................................................... 183
1.11.1 Direğe çıkarak sehim verme ................................................................................................. 184
1.11.2 Yerden target (nişan) yardımıyla sehim verme .................................................................... 185
1.11.3 Yerden düşey açı ile sehim verme ........................................................................................ 186
1.11.4 Yerden kot farkı yardımıyla düşey açı ile sehim verme ....................................................... 187
1.11.5 Yer sehiminin yol açtığı hata payı ........................................................................................ 189
1.11.6 Sehim kontrol ve ölçme yöntemleri ..................................................................................... 191
1.12 Off-set İşlemi ........................................................................................................................ 194
1.13 Enerji İletim Hava Hatlarının Tesis Aşamaları .................................................................... 196
1.14 Enerji İletim Hava Hatlarının Sökülmesi (Demontajı) ......................................................... 197
2.0 ENERJİ İLETİM YERALTI KABLOLARININ VE
DENİZALTI KABLOLARININ TESİSİ
2.1 Enerji İletim Yeraltı Kablolarının Tesisi .............................................................................. 200
2.2 TEİAŞ Yolda Çalışma Talimatı ........................................................................................... 267
2.3 Yolda Çalışırken Trafik İşaretlerinin ve Güvenlik Ekipmanlarının Kullanılması ............... 271
2.4 Yolda Yapılan Çalışmalarda Uygulanacak Kurallar ............................................................ 274
2.5 Yolda Çalışma Şekilleri ........................................................................................................ 281
2.6 Yapım, Bakım ve Onarım Sahalarında Kullanılan Ekipmanlar ........................................... 284
2.7 Enerji İletim Denizaltı Kablolarının Tesisi .......................................................................... 290
2.8 Denizaltı Kablosu Montajında Kullanılan Ekipmanlar ........................................................ 316
vi
3.0 ENERJİ İLETİM HATLARININ İŞLETİLMESİ
3.1 Şantiyelerde Uygulanacak Sağlık ve Güvenlik Koşulları .................................................... 322
3.2 Enerji İletim Sistemlerinde İş Sağlığı .................................................................................. 324
3.3 Çalışmalarda Uygulanacak İş Güvenliği Kuralları............................................................... 327
3.4 TEİAŞ Çalışma Koordinasyonu Prosedürü .......................................................................... 334
3.5 TEİAŞ Yüksekte Çalışma Prosedürü ................................................................................... 343
3.6 TEİAŞ Kimyasallarla Çalışma Prosedürü ............................................................................ 354
3.7 TEİAŞ Saha Çalışmaları Prosedürü ..................................................................................... 357
3.8 Enerji İletim Hatlarının Güvenliği ile İlgili Diğer Konular.................................................. 361
3.9 İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemeleri .................................................................................... 369
3.10 Enerji İletim Hatlarının Kabul İşlemleri............................................................................... 391
3.11 Enerji İletim Hatlarında Arızalar .......................................................................................... 402
3.12 Enerji İletim Hatlarında Canlı Bakım ................................................................................... 425
3.13 İzolatörlerin Temizlenmesi ................................................................................................... 452
3.14 Enerji İletim Hatlarında İşletme Şekilleri............................................................................. 467
3.15 İş Kazaları ............................................................................................................................. 480
3.16 Enerji İletim Hava Hatlarının Kontrolü ................................................................................ 484
3.17 Enerji İletim Hava Hatlarında Kontrolluk İşlerinin Hizmet Alımı Yoluyla Yaptırılması .... 498
3.18 Hat Tesis, Bakım ve Onarım Araçları .................................................................................. 507
3.19 Enerji İletim Hatlarının Montaj ve Test İşlerine Ait Birim Fiyatlar .................................... 525
3.20 Transformatör Yağı Testleri ................................................................................................. 527
3.21 Şebeke Transformatörünün Montaj Aşamaları .................................................................... 531
KAYNAKLAR ........................................................................................................................... 551
EK 1
Üç Damarlı ve Tek Damarlı XLPE Denizaltı Kablolarının Elektriksel Test Fotoğrafları ..... 557
EK 2
Şalt Merkezinden Fotoğraflar ....................................................................................................... 560
EK 3
Lapseki 3-Sütlüce 3 400 kV Denizaltı Kablosunun Tesisi .......................................................... 562
DİZİN ............................................................................................................................................ 566

Çerez Kullanımı