< < Önceki Sayfaya Dön
Enerji İletim Sistemleri Cilt 6 <br /> Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma <br />  Prof. Dr. Selim Ay
Enerji İletim Sistemleri Cilt 6 <br /> Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma <br />  Prof. Dr. Selim Ay
Enerji İletim Sistemleri Cilt 6 <br /> Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma <br />  Prof. Dr. Selim Ay
Enerji İletim Sistemleri Cilt 6 <br /> Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma <br />  Prof. Dr. Selim Ay

Enerji İletim Sistemleri Cilt 6 Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma Prof. Dr. Selim Ay (859999)

İndirim Oranı : %30 İndirim
Fiyat : ₺250,00
İndirimli : ₺175,00
:

ENERJİ İLETİM SİSTEMLERİ
Cilt 6
Çevresel Etkiler ve Kamulaştırma
Güncelleştirilmiş 2. Baskı
Selim AY
İstanbul, 2020
Birsen Yayınevi ©

Bu kitabın her hakkı saklıdır ve yayın hakları “BİRSEN BASIM, YAYIN, DAĞITIM TİC. ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ”ne aittir. Bu kitabın tamamı veya herhangi bir bölümü yayınevinin yazılı izni olmaksızın yayınlanamaz, basılamaz, mikrofilme çekilemez, dolaylı dahi olsa kullanılamaz. TEKSİR, FOTOKOPİ veya başka bir teknikle çoğaltılamaz, bilgisayarlarda, dizgi makinalarında işlenebilecek bir ortama aktarılamaz. Aksi davranışta bulunanlar 5846 sayılı kanunnın 7.6.1995 tarihli değiştirilen 4110 No.lu kanunda belirtilen maddelerce Yazarın ve Yayınevinin maddi ve manevi zararını kabul etmiş olurlar. Bu konunun mercii makam’ı T.C. İstanbul Mahkemeleri’dir. Bu kitap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermelerini ve bandrolsüz yayınları satın almamalarını diliyoruz.
___________________________________________________________________________________________
Basıldığı Yer ve Tarih : İstanbul – 2020
Kod No : Y.0029
ISBN : 978-975-511-692-1
Sertifika No : 17341
Kitabın Adı : Enerji İletim Sistemleri Cilt 6
Kitabın Yazarı : Selim AY
Yayımcının Adı : Birsen Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Yayımcının Adresi : Cağaloğlu Yokuşu Evren Çarşısı No: 17/9, Cağaloğlu - İstanbul
Tel: (0212) 527 85 78 – 522 08 29
Faks: (0212) 527 08 95
E-mail: [email protected]
http: www.birsenyayinevi.com
Basımcı : Lord Matbaacılık ve Kağıtçılık, Alpaslan Arıbuğa
Basımcının adresi : Davutpaşa Cad. Davutpaşa Emintaş Sitesi 103/430, Topkapı - İstanbul
Matbaacı Sertifika No : 22858
Sevgili annem
Nahide Ay’ın
aziz hatırasına…

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ..............................................................................................................................................vii
SEMBOL LİSTESİ ........................................................................................................................ viii
KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................................................................... x
1.0 ENERJİ İLETİM HATLARININ YAPIMI SIRASINDA OLUŞAN ÇEVRESEL ETKİLER
1.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ..................................................................................... 1
1.2 ÇED Kapsamında Enerji İletim Hatları ile İlgili Koruyucuu Önlemler ................................. 11
1.3 ÇED Raporu ........................................................................................................................... 14
1.4 ÇED Dosyasında Yer Alan Temel İnceleme Başlıkları .......................................................... 24
2.0 ENERJİ İLETİM HATLARININ İŞLETİLMESİ SIRASINDA OLUŞAN ÇEVRESEL ETKİLER
2.1 Enerji İletim Hatlarından Yayılan Elektrik Alanı ve Manyetik Alan ..................................... 78
2.2 Enerji İletim Hatlarının İnsanlar Üzerindeki Etkileri ............................................................. 99
2.3 Enerji İletim Hatlarının Tarım Bitkileri Üzerindeki Etkileri ................................................ 106
2.4 Enerji İletim Hatlarının Hayvancılık Üzerindeki Etkileri ..................................................... 110
2.5 Enerji İletim Hatlarının Yaban Hayatı Üzerindeki Etkileri ................................................. 112
2.6 Enerji İletim Hatlarının Fauna Üzerindeki Etkileri ............................................................. 116
2.7 Adım Gerilimi ve Temas Gerilimi ....................................................................................... 122
2.8 Enerji İletim Hatlarının Haberleşme Hatlarında Endüklediği Gerilimler ............................ 132
2.9 Elektrik Alanından Kaynaklanan Akım Geçişi ................................................................... 134
2.10 Manyetik Alandan Kaynaklanan Akım Geçişi .................................................................... 137
2.11 Enerji İletim Hatlarının Periyodik Bakımları Sırasında Karayolu Trafiğinin
Etkilenmesi .......................................................................................................................... 138
2.12 Enerji İletim Hatlarının Orman Yangınları ile İlişkisi ......................................................... 138
2.13 Enerji İletim Hatlarının Boru Hatları Üzerindeki Elektromanyetik (Endüktif) Kuplaj
Etkisi .................................................................................................................................... 145
2.14 Enerji İletim Hatlarının Boru Hatları Üzerindeki Elektrostatik (Kapasitif) Kuplaj
Etkisi .................................................................................................................................... 153
2.15 Enerji İletim Hatlarının Çevresindeki Cisimler ve Canlılar Üzerinde Oluşturduğu
Endüksiyonlar ...................................................................................................................... 155
2.16 Enerji İletim Hatlarının Alçaktan Uçan Hava Araçlarına Çarpma Riski ............................. 157
2.17 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Ozon Gazı Oluşumu .............................................. 157
2.18 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Radyo Parazitleri ................................................... 160
2.19 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Televizyon Parazitleri ........................................... 166
2.20 Enerji İletim Hatlarının Neden Olduğu Duyulabilir Gürültü ............................................... 168
2.21 Enerji İletim Hatlarının Yapılaşma Yönünden Etkileri ....................................................... 175
2.22 Enerji İletim Hatlarının Tarım Arazileri Yönünden Etkileri ............................................... 178
2.23 Enerji İletim Hatlarının Turistik Bölgeler Yönünden Etkileri ............................................. 180
vi
3.0 KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
3.1 Genel Bilgi ............................................................................................................................ 187
3.2 Kamulaştırma Kanunu .......................................................................................................... 189
3.3 Kamulaştırmasız El Atma ..................................................................................................... 202
3.4 Acele Kamulaştırma ............................................................................................................. 205
3.5 Kısmi Kamulaştırma ............................................................................................................. 210
3.6 Kamulaştırma İşlemine İlişkin İtiraz Yolları ........................................................................ 212
4.0 TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
4.1 Genel Bilgi ............................................................................................................................ 218
4.2 Kamulaştırma Alanı .............................................................................................................. 225
4.3 İdarenin Kamulaştırma İşlemleri .......................................................................................... 227
4.4 İdarenin Kamulaştırma Maliyeti ........................................................................................... 244
5.0 ENERJİ İLETİM HATLARI İÇİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ
5.1 Genel Bilgi ............................................................................................................................ 247
5.2 Mülkiyet Kamulaştırması ..................................................................................................... 255
5.3 İrtifak Kamulaştırması .......................................................................................................... 274
5.4 Orman Alanlarından Geçen Enerji İletim Hatları için Kamulaştırma .................................. 294
5.5 Enerji Dağıtım Tesislerinde Kamulaştırma .......................................................................... 307
6.0 KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE DEĞER TESPİTİ
6.1 Genel Bilgi ............................................................................................................................ 316
6.2 Tarım Arazilerinde Değer Tespiti ......................................................................................... 319
6.3 Meyve Bahçelerinde Değer Tespiti ...................................................................................... 332
6.4 İrtifak Nedeniyle Arazideki Değer Düşüklüğü ..................................................................... 333
6.5 Arsalarda Değer Tespiti ........................................................................................................ 336
6.6 Yapılarda Değer Tespiti ........................................................................................................ 339
6.7 Arazide Karşılaşılan Değerleme Sorunları ........................................................................... 341
KAYNAKLAR ................................................................................................................................ 347
EK 1
380 kV Çiftlikköy GIS TM, 380 kV Hersek Interface Noktası ve
380 kV Lapseki 3 - Sütlüce 3 Denizaltı Kablosu Interface Noktaları
Nihai Sadeleştirilmiş Arazi Edinim Planı (SAEP) ...................................................................... 349
EK 2
154 kV Makine OSB İrtibat Hatları için Kamulaştırılacak Alanlar ......................................... 357
DİZİN .............................................................................................................................................. 358

Çerez Kullanımı