< < Önceki Sayfaya Dön
Genel Mikrobiyoloji ve Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi / Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
Genel Mikrobiyoloji ve Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi / Prof. Dr. Ahmet Samsunlu
Genel Mikrobiyoloji ve Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi / Prof. Dr. Ahmet Samsunlu

Genel Mikrobiyoloji ve Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi / Prof. Dr. Ahmet Samsunlu (30090)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺400,00
İndirimli : ₺300,00
:

 

Türkiye’de ilk defa bir üniversite bünyesinde lisans eğitimi verecek “Çevre Mühendisliği Bölümü”nün Ege Üniversitesi’nde 1975 yılında kurulmasına öncülük ettim. 1975-76 ders yılında Çevre Mühendisliği eğitimine başladığımızda bu bölümde kadrolu tek bir doçent olarak eğitimin ilk yıllarında çevre mühen- disliği kimyası ve çevre mikrobiyolojisi derslerinin sorumluluğunu da üstlendim. Çevre mühendisliği mikrobiyolojisi derslerinin verilmesinde ve laboratuvarlarının yapılmasında bana Bataçar Baysal (Yük- sek Mühendis), Adem Özer (Yüksek Mühendis) ve Necmettin Kovancı (Uzman Eczacı) destek oldular   ve önemli hizmetler verdiler. Bölümün gelişmesiyle kadroya katılan Haluk Şentürk(Yüksek Mühendis) Oya Gürel (Çevre Mühendisi) ve Delya Sponsa (Çevre Bilim Uzmanı) ile bu dersi veren ekibimiz daha  da gelişti.

 

Genel mikrobiyoloji konuları bu dersin temel öğretilerini içerirken çevre mühendisleri mikrobiyolojisi atıksu arıtımı, katı atıklar, insan sağlığını etkileyen problemler ile bu konulardaki mikrobiyolojik bağın- tıları ve olayları kapsamaktadır. Bu farklılıklardan dolayı çevre mühendislerine özellikle “Microbiology for Senitery Engineers” başlıklı yayından faydalanarak bu dersi vermeye çalıştım. Çevre mikrobiyolojisi dersini verirken oluşturduğumuz ders notlarım, 1986 yılında ilk defa Dokuz Eylül Üniversitesi Mühen- dislik-Mimarlık Fakültesi yayını olarak bastırıldı. Bu dersi Ege Üniversitesi bünyesinde 1979-80 ders yılına kadar verdim ve daha sonra yeni yetişen öğretim elemanlarına   bıraktım.

 

Yeni baskıyı hazırlarken, 1986 yılında yayınlamış olduğum kitabın son bölümünde yer alan yayın liste- sindeki kitaplar yanında yeni yayınları da dikkate alarak güncelleştirdim. Bu kitapta çevre sağlığı konu- larına özel önem verdim. 1986 yılında yayınladığım çevre mikrobiyolojisi kitabımın halen bir başvuru kitabı olarak kullanıldığını öğrenmem bu kitabı yeniden bastırmam da önemli bir rol oynadı.

 

Ana bilim alanımın oldukça dışında kalan bu kitabın yeni baskısını hazırlayamaya 2013 yılında başla- dım. Bu baskıda kitabın son kısmında kaynaklarda verilenlerden ana kaynak olarak öncelikle Tortora ve arkd., Madigan ve Martinko (Brock) isimli eserlerden faydalandım. Ayrıca  Campbell ve arkd., Keeton   ve arkd., Özçelik, Güven ve ark., Güven S. ve ark., Alkan, Erdin, Eroğlu, Şahinkaya, Okutman Taç,   Övez ve Zengin Balcı’nın yayınlarından da faydalanılmıştır. Bu eserlerden bazı şekiller ile metinler ay- nen alınmıştır. Her bir bölümün başlangıcında faydalanılan ana kaynaklar ve diğer kaynaklar ayrı ayrı belirtilmiştir. Metin içinde alınan kaynaklara mümkün olduğu kadar çok atıf yapılmıştır. Ayrıca şekil ve tablolarla da bu atıfların yapılmasına özel önem verilmiş ve metinlerde zaman zaman unutularak yapıla- mayan atıflar böylece tamamlanmıştır.

 

Bu kitap, belirttiğim herbiri birbirinden değerli kaynaklardan faydalanarak hazırlanmış bir yayın niteli- ğindedir. Bu bakımdan kitap gelebilecek kritiğe ve her türlü öneriye   açıktır.

 

Muhtelif üniversitelerde verdiğim konferanslarda genç mühendislerin ve çevre mühendisliği öğrencile- rinin kitaplarımın kendilerine büyük katkısı olduğunu ve faydalandıklarını öğrenmekten büyük mem- nuniyet ve gurur duyuyorum. Bu kitabımın da konuyla ilgilenenler için başvurabilecekleri bir el kitabı olacağına inanıyorum.

 

Birsen Yayınevi tarafından gerçekleştirilen bu birinci baskının yayına hazırlanmasında emeği geçen öğ- rencilerime ve İSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür   ederim.

 

İstanbul, 2017                                                                                              Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU

 

 

Çevre mühendisliği bölümünün kurulduğu yıllarda mikrobiyoloji dersi öğrencilerimize veril- miştir. Ancak genel mikrobiyoloji ile çevre mikrobiyolojisi birbirinden oldukça farklı olduğun- dan dolayı çevre mühendislerine çevre mikrobiyolojisi başlığı altında gerekli olacak bilgileri vermeyi amaçladım ve arkadaşlarımın yardımıyla bu dersi vermeye çalıştım. Böylece çevre mikrobiyolojisi ders notunu hazırlamaya karar vererek çevre mühendislerine çok gerekli olan ve ileride görecekleri derslere temel teşkil edecek mikrobiyoloji konularını seçerek hazırlamaya ve derlemeye başladım.

 

Oldukça uzun süren bu çalışmanın ürünü olan bu ders notu gelebilecek her türlü öneriye açıktır.

 

Ders notunun hazırlanmasında bana büyük yardımları olan Dr. Bataçar Baysal’a, Dr. Haluk Şen- türk’e, Dr. Adem Özer’e, Eczacı-Çevre Bilim Uzmanı Necmettin Kovancı’ya, Çevre Mühendisi Oya Gürel’e, Çevre Bilim Uzmanı Delya Sponza’ya ve basıma hazırlamasında büyük katkıları olan, yazımını yapan Türkan Yaprak, Selma Kasırga ve Gönül Çelikağ’a, çizimine yardımcı olan Gülperi Kaçar ve Bayram Dikmentepe’ye bilhassa basıma imkan sağlayan Mühendislik-Mimar- lık Fakültesi yetkililerine ve basımına özen gösteren Nusret Onarıcılar ve Tayyip Dereboylu’ya çok teşekkür ederim..

 

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yayını olan “ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ” kitabının önsözü.

 

İzmir, 1986                                                                                            Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı