< < Önceki Sayfaya Dön
İzdüşümler / Prof. Dr. Latife Gürer - Öğr. Gör. Dr. Hakan Tong
İzdüşümler / Prof. Dr. Latife Gürer - Öğr. Gör. Dr. Hakan Tong
İzdüşümler / Prof. Dr. Latife Gürer - Öğr. Gör. Dr. Hakan Tong

İzdüşümler / Prof. Dr. Latife Gürer - Öğr. Gör. Dr. Hakan Tong (20108)

Fiyat : ₺120,00
:
İZDÜŞÜMLER- Latife Gürer – Hakan Tong – Gül Gürer Alimgil – Eren İpçizade


ÖNSÖZ
Perspektif, tasarlanmakta olan bir konunun çevresi ile ilişkisinin, mekan ve kitle sorunlarının anlatımında bir araçtır. Aynı zamanda genel kitle sorunlarından görünüşlere, iç perspektiflere, detay perspektiflerine kadar her tür tasarımın geliştirilmesinde önemli bir ifade tekniğidir.
Üçüncü boyutu, iki boyutlu düzlemde ifade edilmek istenen bir yapının ayrıntılarında ve bütünün anlatımında uygulamadaki çabukluğu ve artistik yönleri ile perspektif, projeye de canlılık katar.
Ayrıca çizilen perspektiflere veya dik izdüşümlere atılacak bir gölge tasarlanan yapının üç boyutluluk etkisinin araştırılmasında önemli bir rol oynar.
Tasarımla ilgilenen herkes, özellikle mimarlık öğrencileri gerek öğrenimleri, gerekse mesleğin uygulanması sırasında tasarımlarının tüm aşamalarını perspektif aracılığı ile geliştirmek ve bu tür düşünmeye de alışmak zorundadırlar. Perspektif bu konuda bir etüt aracıdır.
Bu kitapta, daha çok pratikte, özellikle mimari konularda sık rastlanan problemlerin çözümüne yardımcı olacak ilkeler ele alınmış ve genelde vermekte olduğumuz perspektif dersinin içeriğine bağlı kalınmıştır.
Son yıllarda bilgisayar teknolojisi ve modelleriyle yazılımlarının gelişmesi karşısında klasik perspektif kurallarının eskidiği düşünülmekle birlikte unutulmamalıdır ki, bütün bu alt yapı klasik perspektif temelleri üzerine kurulmuştur. Hayatın her anında perspektif vardır. Fotoğraf çekerken resim düzleminiz kadrajdır. Bir eskizi karalarken klasik kurallara göre hareket eder, önce bir göz noktası belirler ve tasarımınızı geliştirirsiniz.
Tasarımcılar için bundan sonra bilgisayar elbette zorunluluktur. Ancak tasarımcıların bu noktada rolü, düşüncesini yazılımın statik hazır kalıplarına göre yorumlamaktan çok, yazılımları kendi esnek düşüncesine göre yorumlamak olmalıdır.
L.Gürer & H.Tong


İÇİNDEKİLER
Perspektif
Paralel Perspektif..
Eğik Aksonometri
Militer Perspektif
Kavalyer Perspektif
Örnekler
Dik Aksonometri
İzometrik Perspektif
İzometrik Perspektifte Kısalma Oranlarının Hesaplanması
Bimetrik Perspektif
Dimetrik Perspektifte Kısalma Oranlarının Hesaplanması...
Trimetrik Perspektif
Trimetrik Perspektifte Kısalma Oranlarının Hesaplanması
Konik Perspektif
Terimler-Tanımlar
Göz Noktası
Bakış Ekseni
Resim Düzlemi
Ufuk Düzlemi-Çizgisi
Esas Nokta
Yer Düzlemi-Çizgisi
Görme Işını-Kaçış Noktaları
Göz Işını Yöntemi
Noktanın Perspektifi
Resim Düzlemine Paralel Doğrunun Perspektifi
Resim Düzlemine Dik Doğrunun Perspektifi
Resim Düzlemi ile Açı Yapan Doğrunun Perspektifi I
Resim Düzlemi ile Açı Yapan Doğrunun Perspektifi II
Resim Düzlemine Dik Düzlemin Perspektifi
Resim Düzlemi ile Açı Yapan Düzlemin Perspektifi
Yer Düzlemi Üstünde Resim Düzlemi ile Açı Yapan Düzlemin Perspektifi
Yer Düzlemi ile Açı Yapan Doğrunun Perspektifi-Meyil Odağı
Yer Düzlemi ile Açı Yapan Düzlemin Perspektifi
Dairenin Perspektifi
Ölçme Noktası Yöntemi
Ölçme Noktası Yönteminde Eğik Doğrular-Meyil Odağı...
Konik Perspektifte F45 Yöntemi
Resim Düzlemine Dik ve Paralel Doğruların Perspektifi..
Resim Düzlemini Kesen Dik Doğrunun Perspektifi
Perspektifte Gölge
Genel Tanım
Gölgenin Türleri
Yansıyan Işık, Işıklı ve Gölgeli Yüzeylerin Tonları
Paralel Perspektifte Gölge
Bir Noktanın Gölgesi
Resim Düzlemine Paralel Bir Doğrunun Gölgesi
Resim Düzlemine Dik Bir Doğrunun Gölgesi
Resim Düzlemi ile Açı Yapan Bir Doğrunun Gölgesi
Resim Düzlemine Paralel bir Doğrunun, Dik bir Düzlem Üzerindeki Gölgesi
Resim Düzlemine Dik bir Doğrunun, Dik bir Düzlem Üzerindeki Gölgesi
Resim Düzlemine Dik bir Düzlemin, Başka bir Dik Düzlem Üzerindeki Gölgesi....
Bir Kare Prizmanın Gölgesi
Örnekler
Bir Dikdörtgen Prizmasının Gölgesi
Farklı Yüksekliklerde iki Dikdörtgen Prizmanın Gölgesi
Konik Perspektifte Gölge
Örnekler
Ortogonal İzdüşüm-Tasarı Geometri
İki İzdüşüm Düzlemli Sistem nokta
Üç İzdüşüm Düzlemli Sistem
Doğrular
Doğrunun İzleri
Örnekler
İki Doğrunun Farklı Durumları
Düzlemler
Özel Konumlu Düzlemler
Düzlemlerin İzleri
Esas Doğrular..
Çerez Kullanımı