Mühendisler İçin Mekanik Statik Çözümlü Problemler / Mehmet H. Omurtag

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 16170
90,00 TLSTATİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER - Mehmet H. Omurtag
2013 Baskısı
ÖNSÖZ
“KENDİMİZİ EĞİTMENİN EN KISA VE EN KALICI YOLU KİTAP OKUMAYI BİLMEKTEN GEÇER”
Bu kitap TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) tarafından 2009 yılında “Üniversite Ders Kitapları” dalında ödüllendirilmiştir. Bilindiği gibi, TÜBA Başbakanlığa bağlı özerk bir devlet kuruluşudur.
Eser bir yardımcı ders kitabı olup, yazarın Mühendisler için Mekanik-STATİK [Birsen Yayınevi, İstanbul, 2009] isimli ders kitabında konu sonlarındaki problemlerin çözümlerini içermekte olup, kaynak kitaptaki problem sırası burada da aynen korunmuştur. Problemler olabildiğince ders kitabına ihtiyaç göstermeyecek bir genişlikte anlatılmış ise de, bunun ötesinde gerekecek daha kapsamlı bilgiler için ders kitabı önerilir. Eserde S! birim sistemi kullanılmıştır. İlk Baskısı 1998 yılında piyasaya çıkmış olan bu kitabın 2. ve 3. Baskılan, sırasıyla, 2003, 2007 yıllarında kapsamlı düzenlemelerle yükseköğretimin hizmetine sunulmuş. Şimdi okuduğunuz 4. Baskı aradan geçen süre içinde problem ilaveleriyle daha da zenginleştirilmiştir.
Açıklamalarıyla sunulmuş olan 450 çözülmüş problem, ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanılarak derlenmiş özgün örnekler ile İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ Mekanik Anabilim Dalı’nca geçmiş yıllarda yapılmış sınav sorularını içermektedir. Problemlerin çözümünde akıcı bir dil kullanıldı ve titizlikle çizilmiş şekillerde anlaşılırlığı ön planda tutmaya büyük bir özen gösterildi. Ayrıca uluslararası kitaplardaki düzeyinin üstüne çıkabilmek için her türlü çaba harcandı.
İlk Baskıdaki katkıları için Sayın Prof. Dr. Reha ARTAN ile Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Nuri DOĞRUOĞLU’na, 3. Baskıda benim için çok anlamlı olan yardımlarını gördüğüm hem Sayın Yrd. Doç. Dr. Ersin AYDIN’a ve hem de Sayın Araş. Gör. Akif KUTLU’ya, Sayın Doç. Dr. Filiz PİROGLU’na, 4. Baskıdaki yardımları nedeniyle Sayın Doç.Dr. Nihal ERATLI’ya, Sayın Araş.Gör. Bahar AYHAN’a, kitabın basım aşamasında olumlu yaklaşımı nedeniyle Sayın Bahadır ALGIN’a ve şahsında BİRSEN Yayınevi çalışanlarına, titiz basım konusunda hiç bir özveriden kaçmayan ve bunu eğitim/öğretime bir hizmet olarak addeden Sayın Adnan TAVUKÇULAR’a ve şahsında CENKLER Matbaası çalışanlarına teşekkür ederim.
Bundan öncekilerde olduğu gibi, bundan sonraki baskılarda da yapılacak her türlü öneriyi dikkatle ve titizlikle inceleyeceğimi belirtmeyi bir görev bilirim. Kitaptaki tüm şekiller özgündür ve bunların her türlü kullanım hakkı için yazardan yazılı onay alınması gerekir. Kitabın ve parçalarının bütün hakları yazara aittir.
Saygılarımla.
Prof.Dr. Mehmet H. OMURTAG
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

İÇİNDEKİLER
VEKTÖRLER DÜZLEMDE DENGE AĞIRLIK MERKEZİ
RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMDE DENGESİ
TAŞIYICI SİSTEMLER KABLOLAR
RİJİT CİSİMLERİN UZAYDA DENGESİ
SÜRTÜNME
YAYSLI KUVVETLER
VİRTÜEL İŞ METODU