Örneklerle ETABS / Günay Özmen / Engin Orakdöğen - Kutlu Darılmaz

4,5 (2 Yorum)

Ürün Kodu : 16160
70,00 TLÖRNEKLERLE ETABS – Günay Özmen – Engin Orakdöğen – Kutlu Darılmaz

Önsöz

Son yıllarda, özellikle büyük kentlerde, inşaat alanlarının kısıtlı olması nedeniyle çok katlı yapıların üretilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür yapıların analiz ve boyutlandırılması için geliştirilmiş olan çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Kuşkusuz CSI firmasının geliştirdiği genel amaçlı SAP2000 yazılımı da her türlü mühendislik yapısı için olduğu gibi, çok katlı yapılar için de kullanılabilmektedir. Ancak çok katlı yapıların özellikleri göz önünde bulundurularak, bu tür yapılar için yine CSI firması tarafından ETABS yazılımı geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu yazılım çok katlı yapılar konusunda daha pratik bir uygulama olanağı sağlamaktadır. ETABS yazılımı yurdumuzda da geniş ölçüde kullanılmaya başlamıştır.

Sunulan bu kitap, bina türü sistemlerin çözümü için hazırlanmış olan ETABS programının kullanımını, örnekler ile anlatarak mühendislik problemlerinin çözümünde nasıl kullanılabileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Seçilen örneklerde olabildiğince farklı uygulama alanlarının yansıtılmasına çalışılmıştır. Standard düşey ve yatay yüklere göre hesap uygulamalarının yanı sıra, son yıllarda güncel hale gelen, "Statik İtme" (Pushover), "Taban Yalıtımı" ve "Deprem Kaydına Göre Hesap" gibi uygulamalara da yer verilmiş bulunmaktadır. Kitaptaki örneklerin çözümünde, olabildiğince programın farklı özelliklerinin kullanılmasına çalışılmıştır.

Kitapta ele alınan yazılım konusunun doğası gereği, tüm örnekler bilgisayar uygulaması ile çözülmektedir. Ancak burada önemle belirtilmesi gereken bir husus, bilgisayardan elde edilen sonuçlarla yetinmenin asla yeterli olmadığıdır. Bilgisayar uygulamalarında, özellikle gerçek sistemin modellenmesinde, pek çok hata olasılığının mevcut olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sonuçların mühendis gözüyle ve kapsamlı olarak kontrol edilmesi ve en azından birkaç kritik noktada mertebe kontrolu yapılması tasarımın en önemli aşamalarından biri olarak düşünülmelidir.

 

Okuyucularımızdan gelecek her türlü yapıcı eleştiri ve önerilerin kitabın gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına, ve ileride yapılması olası yeni baskılar için olumlu katkılar oluşturacağına inanıyoruz. Özellikle Örnek 6’nın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı, Prof. Dr. Konuralp Girgin’e ve Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Vatansever’e teşekkür ederiz.

 

 

 

G.Ö., E.O., K.D.

İstanbul, 2013

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Programın Çalıştırılması
Çalışma Ortamı ve Menüler
File Menüsü
Edit Menüsü
Define Menüsü
Draw Menüsü
Select Menüsü
Assign Menüsü
Analyze Menüsü
Display Menüsü
Design Menüsü
Detailing Menüsü
Options Menüsü
Help Menüsü
Simgeler
Örnek 1: Düşey Yüklü Basit Yapı
Örnek 2: Düşey ve Yatay Yüklü Asimetrik Yapı
Örnek 4: Perdeli ve Çerçeveli Yapı
Örnek 5: Dışmerkez Çaprazlı Çelik Yapı Sistemi
Örnek 6:Değişken Kesitli Çelik Çerçeve
Örnek 7: Çelik Yapıda Statik İtme (Pushover) Uygulaması
Örnek 8: Taban Yalıtımlı Yapının Deprem Kaydına Göre Hesabı
Örnek 9: Kompozit Kiriş
Örnek 10: Ortogonal Olmayan Yapı
Örnek 11: AutoCAD Ortamında Model Geliştirme
Örnek 12: Excel Ortamında Model Geliştirme