Örneklerle SAP2000 v20 / Günay Özmen, Engin Orakdöğen, Kutlu Darılmaz

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 85969
110,00 TLProf. Dr. Günay Ozmen: 1934 yılında Istanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Kabataş Lisesinde tamamladıktan sonra 1956 yılında Istanbul Teknik üniversitesi Inşaat Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl I.T.U. Inşaat Fakültesi Yapı Statiği Kürsüsüne asistan olarak girmiş, 1963 yılında Doktor, 1968,e Doçent, 1973,e de Profesör olmuştur. 1964-1965 yılları arasında Norveç ve Ingiltere'de bilimsel incelemelerde bulunmuştur. Üniversitedeki eğitim ve araştırma çalışmalarının yanı sıra. Bilgi Işlem Merkezi Müdürlüğü ve Dekar Yardımcılığı gibi yönetim görevlerini de yürütmüş ve çeşitli mühendislik kuruluşlarına danışmanlık yapmıştır. 1984 yılında kendi isteğiyle, öğretim üyeliği görevinden emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra da, I.T.U. Fen Bilimleri Enstitüsünün Inşaat ve Mimarlık Lisans üstü eğitim programlarında -Bilgisayar Uygulamaları- ile ilgili dersler vermiştir. Halen çeşitli kuruluşlara verdiği danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, I.T.U. Inşaat Fakültesinda bazı araştırma projelerini yilrülmektedir. gunayozmen@hotmail.com Prof. Dr. Engin Orakdöğen: 1963 yılında Lüleburgaz'da doğmuştur. Ilk ve orta ögrenimini sırasıyla Gümüşpaşa Ilkokulu ve Istanbul 50. Yıl Avcılar Insa Lisesinde tamamladıktan sonra 1979 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Inşaat Fakültesi, Inşaat Mühendisliği bölümüne girmişti, 1983 yılında mezun olan Engin Orakdöğen aynı yıl Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek Lisans eğitimi yapmaya hak kazanmış ve 1985 yılında Yapı Anabilim Dalı Yapı Statiği Çalışma Grubunda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek Lisansını 1986 yılında, Doktorasını 1994 yılında tamamlayan ve 2000 yılında Doçent. 2010 yılında Profesör ünvanı alan Engin Orakdöğen, halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. orak©itu.edu.tr Prof. Dr. Kutlu Darılmaz: 1971 yılında Fethiye'de doğmuştur. Orta öğrenimini Izmir Bornova Anadolu Lisesinde, lisans. yüksek lisans ve doktora oğrenimini Istanbul Teknik Üniversitesi Inşaat Fakültesi Inşaat Mühendisliği Bölümünde tamanılamıştır. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmakta, lisans düzeyinde Betonarme I, Betonarme II, Reinforced Concrete High-Rise Building, yüksek lisans düzeyinde Yapı Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı derslerini vermektedir. darilmazk@ilu.edu.tr Not: Kitap ile ilgili ek belgeleri edinmek için http://web.itu.edu.tr/darilmazkItr/Ktaplar.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.