Statik ve Mukavemet (Skaler Mekanik) / Mehmet H. Omurtag

Statik Mukavemet Omurtag Skaler Mekanik Ders kitabı

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 30035
60,00 TLÖNSÖZ

CİSİMDE DENGE ve MALZEMEDE DAYANIM İÇİN SKALER MEKANİK

Bu kitabın iki ciddi amacı vardır. Bunlardan ilki cisimde denge kavramıdır, yani statik konuları. Diğeri ise malzemede dayanım olup, kısaca mukavemet konularıdır. Bu eser bazı mühendislik bölümleri için anlaşılması zor olan vektör kavramı yerine kitaptaki konuları skaler mekanik üstünden kurgulamaktadır. Böylece çok basit bir matematik alt yapı ile statik ve mukavemet problemleri çözülmüştür. Bu kitapta üç boyutlu problemlere girilmemiştir. Konuların anlaşılmasında büyük öneme sahip üç boyutlu çizimlere ağırlık verildi, ve uzun uzun anlatan bir paragraflar yerine, olabildiğince kısa bir metin ve gerekli detaylarla tasarlanmış özenli bir şekil tercih edildi. Öğrenciler genellikle gözlerinde canlandırabildikleri zaman okudukları fiziksel olayları çok daha kolay anlayabilmektedirler. O nedenle izlenebilme kolaylığı bakımından, sayfanın sol tarafına metin yazıldı, sağ tarafına şekiller çizildi. Böylece anlatılan konu ile ona ait şekil her zaman yan yana duracak ve siz satırlar arasından çıkıp kitap içinde şekil arayarak dikkatinizi dağıtmayacaksınız. Kitapta 61 adet örnek problem ve 356 adet konu sonu problem vardır. Ayrıca kitabın ekleri içinde kitabın konuları kapsamında İngilizce-Türkçe teknik terimler sözlüğü mevcuttur.

Sayfa Sayısı 288 / Çözülmüş Örnek Sayısı 61 / Problem Sayısı 356

Birsen Yayınevi ISBN 978 -975-511-624-2 2015

İÇİNDEKİLER

1 Giriş STATİK MUKAVEMET

2 Kuvvet ve Moment

9 Kesit Tesirleri3 Düzlemde Denge

10 Normal Kuvvet 4 Ağırlık Merkezi

11 Burulma 5 Rijit Cismin Düzlemde Dengesi

12 Kesme ve Eğilme 6 Kafes ve Çerçeve Sistemler

13 Elastik Stabilite 7 Kablolar

14 Düzlemde Gerilme ve Genleme 8 Sürtünme EK Alan Momentleri cevap anahtarı

Türkçe-İngilizce teknik terimler dizin kaynaklar