Yapı Statiği 1 / Prof. İbrahim Ekiz

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 85924
90,00 TLÖNSÖZ

1983 yılından beri Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde
vermekte olduğum Yapı Statiği I dersi, ders notlarının genişletilmesiyle oluşan bu
kitap bu süre içerisinde öğrencilerin açıklık getirilmesini istedikleri konular da göz
önünde tutularak 5 ana bölümde toplanmıştır.
Öğrencilerin kesit tesirleri diyagramları ile tesir çizgilerini karıştırmadan
daha iyi anlayabilmeleri için izostatik taşıyıcı sistemler sabit yükler ve hareketli
yükler için ayrı ayrı ele alınmıştır. Her konu önce teorik olarak anlatılmış hemen
arkasından sayısal örnekler verilmiştir.
1.Bölümde yapı sistemleri, taşıyıcı sistemler, yükler hakkında bilgi
verilmiş, yapı statiğinde yapılan idealleştirmeler ve varsayımlar anlatılmıştır.
Böylece bu bölümde öğrenciye mühendislik problemlerinin bazıları kısaca
anlatılmaya çalışılmıştır.
2.Bölümde sistemlere etki eden kuvvet sistemleri ele alınmış ve sistemlerin
hiperstatiklik derecelerinin belirlenmesi anlatılmıştır.
3.Bölümde genel olarak sabit yüklerin tesiri altındaki sistemler incelenmiş,
yükler ile kesit tesirleri -iç kuvvetler- arasındaki bağıntılar ve iç kuvvetlerin hesabı
değişik yöntemlerle anlatılmıştır.
4.Bölümde sabit yük etkisi altındaki düzlem izostatik taşıyıcı sistemler tek
tek ele alınarak incelenmiştir.
5.Bölümde hareketli yük etkisi altındaki sistemler incelenmiş, tesir çizgisi
açıklanmış ve daha sonra her bir izostatik taşıyıcı sistemin statik büyüklüklerinin
tesir çizgileri verilmiştir.
Kitabın şekillerinin çiziminde yardımcı olan Araştırma Görevlisi Sema
Noyan ve Melih Bulgur’a, daktilo yazılarını yazan Faruk Eşitmez’e ve İrfan Güç’e
içtenlikle teşekkür ederim.
Bu kitabın İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü Öğrencilerine ve
konu ile ilgilenen Mühendis ve Mimarlara yararlı olacağı inancındayım.
 

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER

2. BÖLÜM: KUVVET SİSTEMLERİ

3. BÖLÜM: DÜZLEM SİSTEMLERİNİN SABİT YÜKLERE GÖRE HESABI

4. BÖLÜM: İZOSTATİK SİSTEMLERİN SABİT YÜKLERE GÖRE HESABI

5. BÖLÜM: İZOSTATİK SİSTEMLERİN HAREKETLİ YÜKLERE GÖRE HESABI