< < Önceki Sayfaya Dön
Elektrokimya / Prof. Dr. Ayhan Zeren
Elektrokimya / Prof. Dr. Ayhan Zeren

Elektrokimya / Prof. Dr. Ayhan Zeren (14106)

ELEKTROKİMYA – Ayhan Zeren

ÖNSÖZ
Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği lisans öğrenimi gören öğrencilere elektrokimyanın temel bilgilerini vermek için hazırlanan bu kitap daha önce dört defa basılmış, yeniden gözden geçirilerek ve sayfa düzeni değiştirilip yeniden dizilerek kullanıma sunulmuştur.
Modern elektrokimyanın asıl konusu elektrikli ara fazlarda meydana gelen olaylardır. Fakat buna geçmeden önce, ara fazların birinci yanını oluşturan elektronik iletkenlerin ve ikinci yanını oluşturan elektrolitik iletkenlerin yapılarının ve özeliklerinin öğrenilmesi gerekir. Bunlar öğrenildikten sonra ara yüzde neler olup bittiği daha iyi anlaşılabilir.
Giriş bölümünden sonra kitabın ikinci bölümünde elektronik iletkenler hakkında bilgi verilmiştir. Elektrolitik iletkenlerin yapısı ve özelikleri üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerde incelenmiştir. Geri kalan altı bölümde de ara fazdaki olaylar üzerinde durulmuştur. Her kesimin sonuna sorular ve gerekiyorsa sorunlar konmuş, böylece kitabı okuyan öğrencinin neler Öğrendiğini denetleyebilmesine olanak sağlanmıştır. Çeşitli sorunların nasıl çözüleceğini gösteren birçok örnek metin içinde yer almaktadır. Çözülmemiş olan sorunların yanıtları da ilgili kesimin sonunda verilmiştir.
Her bakımdan daha ilgi çekici bir hale getirilmesine çalışılan kitabın ilgilenenlere yararlı olacağını ümit ediyorum.
M. A. Z.

İÇİNDEKİLER
Giriş
Ara Yüz ve Ara Faz Nedir?
Ara Yüzler Niçin Elektriklidir?
Elektrokimyasal Tepkimeler Elektrokimyasal ve Termal Tepkimelerin Farkı Elektrokimya Dersinde Neleri Öğrenmeliyiz?
Metal Fazî
Metallerin Fiziksel Özelikleri Metalik Bağ
Metal Özeliklerinin Metalik Bağ Kavramıyla Açıklanması İletkenlikle ilgili Ek Bilgiler Üstün İletkenler
Ohm Yasası ve Elektriksel Direnç
Elektriksel Birimler
Bir iletkenin Direnci Nasıl Belirlenir?
Elektrolitik İletkenlik
iyonlar içeren Fazlar Taşıma Sayısı
Taşıma Sayılarından Çıkarılan Bazı Sonuçlar Elektrolitik İletkenlerin Öz İletkenliği Eşdeğer İletkenlik
İletkenlik Verilerinden Çıkarılan Sonuçlar Sıcaklığın ve Derişimin Eşdeğer İletkenliğe Etkisi İyon İletkenlikleri iyon Mobiliteleri
Sudan Başka Çözücülerle Yapılan Çözeltilerin iletkenliği
Erimiş Tuzların iletkenliği
Katı Tuzların İletkenliği
iletkenlik Ölçmeleriyle ilgili Bazı Uygulamalar
RDÜNCÜ BÖLÜM Etkinlik Katsayısı
Elektrolitik Ayrışma Kuramının Temelleri Arrhenius Kuramının Kusurları
Elektrolit Çözeltilerinde Etkinlik Katsayısı Yabancı Tuzların Etkisi - iyon Gücü Debye-Hückel Kuramı İyon-Çözücü Etkileşmeleri Sulu Çözeltilerin Moleküler Yapısı Debye-Hückel Kuramının Geliştirilmesi Etkinlik Katsayısının Deneyle Belirlenmesi
İyontu Çözeltilerde Denge
Giriş
Seyreltme Yasası Asitler ve Bazlar Protolitik Denge Hidroliz
Çok Protonlu Asitlerin Ayrışma Sabitleri pH
Indikatörler Tampon Çözeltiler Titrasyon Eğrileri Çözünürlük Çarpımı
Ara Yüzlerdeki Elektrikse! Potansiyeller
Elektrot Potansiyelinin Oluşumu Ara Yüzlerin Yapısı Elektrot Çeşitleri
Elektrokimyasal Piller
Elektrokimyasal Pil Nedir? Nasıl Çalışır?
Pil Gerilimi Nasıl Belirlenir?
Elektrokimyasal Pillerin Termodinamiği
Elektrot Potansiyelinin Derişime Bağlılığı
Standart Elektrot Potansiyelleri
Derişim Pilleri
Difüzlenme Gerilimleri
Sıvı Değme Gerilimi
Zar Gerilimi
Tuz Köprüsü
Cam Elektrot
Gerilim Ölçmelerinin Uygulamaları
Gerilim Değerlerinden Etkinlik Katsayısı Belirlenmesi Gerilim Değerlerinden iyon Değerliklerinin Belirlenmesi Gerilim Değerlerinden Denge Sabiti ve Çözünürlük Belirlenmesi Gerilim Değerlerinden pH Belirlenmesi Potansiyometrik Titrasyon
Elektrokimyasal Enerji Kaynakları
Basit Piller
Tersinir Piller: Akümülatörler Yakıtlı Piller
Korozyon
Korozyonun Oluşumu Korozyon Örnekleri
Korozyonun Zararları ve Korozyondan Korunma
Elektrokimyasal Kinetik
Elektrolizin Anlamı Elektroliz Yasaları Dinamik Denge Akımları Kutuplanma Olayının Ayrıntıları Ayrışma Gerilimi
Ayrışma Geriliminin Deneyle Belirlenmesi
Aşırı Gerilim - Aşırı Potansiyel
Aşırı Potansiyelin Oluş Nedenleri
Elektrolizle Metal Kaplama
Elektrolitik Tepkimelerinin Mekanizması
Metallerin Pasifleşmesi
Polarografi
Elektrolizdeki Elektrot Olaylarına Toplu Bir Bakış
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı