< < Önceki Sayfaya Dön
Geoteknik Bilgisi 1 / Akın Önalp, Ersin Arel
Geoteknik Bilgisi 1 / Akın Önalp, Ersin Arel
Geoteknik Bilgisi 1 / Akın Önalp, Ersin Arel

Geoteknik Bilgisi 1 / Akın Önalp, Ersin Arel (85963)

İndirim Oranı : %35 İndirim
Fiyat : ₺650,00
İndirimli : ₺422,50
:

ÖNSÖZ

Bilim ve teknik baş döndürücü hızla ilerliyor. Bu kitabın ilk basıldığı 1997’den bu yana geoteknik mühendisliğinde de dikkat çekici gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlileri zemin mekaniğinin olasılık/güvenirlik tabanına oturması yanında, alanın bir “korelasyonlar dalı” haline gelmekte olmasıdır. Son 40 yılda sağlanmış veri birikimi, literatürün zeminlerin ana özellikleri arasındaki ilişkileri güvenirliği yüksek bağıntılarla gösteren bilgilerle dolmasına neden oldu. Bu alanda son yıllarda birkaç kitap da yayımlandı. Artık efektif kayma direnci açısını sadece plastisite indisini ölçerek tahmin etmek mümkün hale geldi. Ancak, bu gelinen noktada zemin mekaniğinin temel kavramlarını bilmenin önemini yitirdiği yanılgısına düşmemek gerekir. Efektif gerilme, parametrelerin birim deformasyonlar ve zamanla yakın ilişkisi kavramlarını özümsemeden zeminleri anlamak mümkün değildir görüşündeyiz. Okuyucuya ağır gelen ileri zemin mekaniği ve doygun olmayan zemin bölümleri bu basımdan çıkartıldı. Önceki baskılar gözden geçirilerek bu yeni baskı bazı eklemelerle okuyucunun beğenisine sunuldu.

BİRİNCİ BÖLÜM:GİRİŞ
1.1 ZEMİN MEKANİĞİNİN TARİHÇESİ
1.1.1 Tarih Öncesi Gelişmeler
1.1.2 Çağdaş Gelişmeler
1.1.3 Terzahi ve Zemin Mekaniği
1.1.4 Kuzey Amerika'da Gelişmeler
1.1.5 Britanya'da Gelişmeler
1.1.6 Avrupa Ekolü
1.1.7 Uzakdoğu'da Zemin Mekaniği
1.1.8 Türkiye'de Geoteknik
1.2 ZEMİN MEKANİĞİ STANDARTLARI
1.3 GEOTEKNİKTE SİMGELER
1.4 ÖLÇÜ BİRİMLERİ
1.4.1 Sl ÖlçüSistemi
1.5 GEOTEKNİKTE YAYINLAR
1.5.1 Kongre ve Sempozyumlar
1.5.2 Süreli Yayınlar
1.5.3 Zemin Mekaniği Kitapları
1.6 KİTABIN DİLİ
1.7 GEOTEKNİKTE KONULAR
1.8 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNİN BUGÜNÜ VE YARINI
Standartlar
Kaynakça

İKİNCİ BÖLÜM: ZEMİNLERİN JEOLOJİSİ
2.1 FİZİKSEL JEOLOJİ VE KAYAÇLAR
2.1.1 Jeolojinin Önemi
2.1.2 Yer Kürenin ve Yer Kabuğunun Özellikleri
2.1.3 Plaka Tektoniği
2.1.4 Kor Kayaçlar
2.1.4.1 Silikatların Özellikleri
2.1.5 Kayaç Minerallerinin Dayanıklılığı
2.1.6 Tortul Külteler
2.1.7 Başkalaşım Külteleri
2.2 AYRIŞMA-YIPRANMA MEKANİZMALARI
2.2.1 Fiziksel/Mekanik Yıpranma
2.2.1.1 Yüklenme-Boşalma
2.2.1.2 Isıl Kökenli Genleşme ve Büzümle
2.2.1.3 Islanma-Kuruma
2.2.1.4 Kristallenme
2.2.2 Kimyasal Ayrışma Süreçleri
2.2.2.1 Hidroliz
2.2.2.2 İyon Sökülmesi
2.2.2.3 Katiyon Değişimi
2.2.2.4 Oksitlenme ve Redüklenme
2.2.2.5 Karbonasyon
2.2.2.6 Ayrışma Ürünleri
2.3 KUVATERNER
2.4 ZEMİN OLUŞUMU AÇISINDAN TÜRKİYE JEOLOJİSİ
2.5 JEOMORFOLOJİ
2.5.1 Jeomorfolojide Teoriler
2.5.2 Morfogenetik
2.5.3 İklim
2.5.3.1 Nemlilik
2.5.3.2 Sıcaklık
2.6 PEDOLOJİ-TOPRAK BİLİMİ
2.6.1 Toprakların Oluşması
2.6.1.1 Kalıntı Toprakları
2.6.1.2 Podzolleşme-Lateritleşme
2.6.2 Taşınmış Zeminler
2.6.2.1 Akarsu Çökelleri
2.6.2.2 Göllerde Çökelme
2.6.2.3 Rüzgarla Taşınma
2.6.2.4 Buzul Sedimentleri
2.6.2.5 Yer çekimi Ürünleri
2.6.3 Kalıntı Toprakları ve Taşınmış Zeminlerin Özellikler
2.7 TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI
2.8 TOPRAK PROFİLİ
2.8.1 Horizonlar
2.9 SONUÇ
Kaynakça

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:KİLLER VE MİNERALOJİSİ
3.1 KİL NEDİR?
3.1.1 Kolloidler
3.2 SUYUN ÖZELLİKLERİ
3.3 KİL MİNERALLERİNİN OLUŞUMU
3.3.1 Silika Tabakaları
3.3.2 Silika Zincirleri
3.3.3 Sekiz Köşeli Tabaklar
3.3.4 İzomorf Yer Değiştirme
3.3.5 Kil Yapısının Gösterimi
3.3.6 Yüzey Alanı ve Özgüf Yüzey
3.3.7 Katiyon Değiştirme Kapisitesi
3.3.7.1 CEC'nin Ölçümü
3.4 KİL GRUPLARININ YAPISI
3.4.1 Kil Minerallerinin Sınıflandırılması
3.4.2 Kaolinit-Serpantin Grubu
3.4.2.1 Halloysit
3.4.3 Pirofilit-Talk Grubu
3.4.4 Smeklit Grubu
3.4.5 Vermikülit Grubu
3.4.6 Mika Grubu
3.4.6.1 İllit
3.4.7 Gevrek Mika Grubu
3.4.8 Klorit Grubu
3.4.9 Karışık Tabakalı Killer
3.4.10 Kristal Yapısı Olmayan Kil Boyutu Malzemeler
3.5 KİL TÜRLERİNİN OLUŞMASINDA ETKENLER
3.5.1 Kaolinit Mineralleri
3.5.2 Smektit Mineralleri
3.5.3 Klorit Mineralleri
3.6 KİL-SU SİSTEMİ
3.6.1 Kil Danesinin Özellikleri
3.6.2 Çiftli Tabakanın Oluşumu
3.6.3 Daneler Arasındaki Kuvvetler
3.7 KİLDE DOKU VE YAPI
3.7.1 Doku'nun Ayrımı
3.8 MİNAREL İÇERİĞİNİN BULUNMASI
3.8.1 X-Işını Analizi
3.8.2 Isıl Analiz
3.8.3 Kızıl Ötesi Işınlarla Analizi
3.8.4 Numunelerin Analize Hazırlanması
3.8.5 Mineral Oranlarının Hesaplanması
3.8.5.1 Kil Minerali Yüzdelerinin X- ışınıyla Bulunması
3.8.5.2 Komple Analiz
Kaynakça

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
4.1 MÜHENDİSLİK ZEMİNLERİ
4.2 ZEMİNİN ÖĞELERİ
4.2.1 Blok Diyagram
4.3 HACIM BAĞINTILARI
4.3.1 Boşluk Oranı ve Porozite
4.4 ZEMİNDE SU
4.4.1 Su Muhtevası
4.4.2 Doygunluk Derecesi
4.5 DANELERİN BİRİM AĞIRLIĞI
4.5.1 Dane Özgül Ağırlığının Ölçümü
4.6 BİRİM HACIM AĞIRLIK
4.6.1 Doğal Birim Hacım Ağırlık
4.6.2 Kuru Birim Hacım Ağırlık
4.6.3 Doygun Birim Hacım Ağırlık
4.6.4 Batık Birim Hacım Ağırlık
4.7 BAĞIL BİRİM HACIM AĞIRLIK
4.8 DANELER VE BOYUTU
4.8.1 Dane Boyutuna Göre Ayırım
4.8.2 Dane Boyutunun Ölçümü
4.8.2.1 Elek Analizi
4.8.2.2 Çöktürme Analizi
4.9 DANE BOYUTLARININ DAĞILIMI
4.9.1 Dane Dağılımı Kriterleri
4.9.2 Dane Dağılımı Eğrisinin Denklemi
4.10 DANE BİÇİMİ
4.10.1 Çakıl ve Kumda Şekil ve Kriterleri
4.11 ZEMİN-SU İLİŞKİLER: KIVAM
4.11.1 Kıvam Limitleri
4.11.1.1 Likit Limit
4.11.1.2 Plastik Limit
4.11.1.3 Plastisite İndisi
4.11.1.4 Tokluk İndisi
4.11.1.5 Büzülme Limiti
4.12 SIVILIK İNDİSİ
4.13 AKTİVİTE
4.14 PROBLEM ZEMİNLER
4.14.1 Şişebilen Zeminler
4.14.2 Göçebilen Zeminler
4.14.3 Dağınık Yapılı Killer
4.14.4 Donmaya Duyarlı Zeminler
4.14.4.1 Dona Duyarlılığın Dane Boyutuyla Hesaplanması
4.14.4.2 Dona Duyarlılığın Değişmez Suhunette Ölçümü
4.14.4.3 Değişmez Dondurma Hızı Koşullarında Kabarma
4.14.4.4 Boşluk Çapı Dağılımının Dondan Etkilenme Kriteri Olarak
4.14.4.5 Dondan Etkilenmenin Mekanik Özelliklerden Tahmini
4.15 MÜHENDİSLİK ZEMİNLERİNDE DOKU VE YAPI
4.15.1 Kohezyonlu Zeminlerde Doku
Zemin Deneyleri Standartları
Kaynakça

BEŞİNCİ BÖLÜM:ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
5.1 SINIFLANDIRMANIN GEREĞİ VE YARARLARI
5.2 AINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNDE GELİŞMELER
5.2.1 Dokuya Göre Ayırım
5.4 KIVAM LİMİTLERİYLE SINIFLANDIRMA
5.4.1 Büzülme Limitinin Plastise Kartından Bulunması
5.5 KARAYOLLARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ
5.6 HAVA ALANLARI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ
5.7 BİRLEŞTİRİLMİŞ ZEMİ N SINIFLANDIRMA SİSTEMİ (USCS)
5.7.1 Türk Standardında Zemin Sınıflandırılması
5.7.1.1 Çift Simge Gerektiren Özel Durumlar
5.7.1.2 Organik Zeminlerin Sınıflandırılması
5.8 KARAYOLU VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİSTEMLER ARASINDAKİ BAĞINTI
5.9 SINIFLANDIRMA YENİ EĞİLİMLER
Standartlar
Kaynakça

ALTINCI BÖLÜM:ZEMİNDE SU-EFEKTİF GERİLME KAVRAMI
6.1 ZEMİNDE SU
6.2 ZEMİN SUYUNUN ÖZELLİKLERİ
6.3 KILCALLIK OLAYI
6.3.1 Kılcal Yükselme
6.3.2 Zeminde Kılcal Bölgenin Özellikleri
6.4 ZEMİNDE SU HAREKETİNİN DİNAMİĞİ
6.4.1 Darcy Yasası
6.5 ZEMİNİN SUYA GERİMLİLİĞİ
6.5.1 İri Daneli Zeminlerin Geçirimliliği
6.5.2 Killi Zeminlerin Geçirimliği
6.5.3 Geçirimliliğin Ölçümü

6.5.3.1 Değişmez Düzeyli Permeametre
6.5.3.2 Düşen Düzeyli Permeametre
6.5.3.2 Yatay Kılcallık Deneyi
6.5.3.4 Geçirimliliğin Arazide Ölçümü
6.5.4 Yatay ve Düzey Yönde Geçirimlilik
6.5.5 Tabakalı Zeminlerin Karakteristik Geçirimliği Katsayısı
6.5.6 Zeminlerin Tipik Geçirimlilik Katsayıları
6.6 BOŞLUK SUYU BASINCI VE ÖLÇÜMÜ
6.6.1 Boşluk Suyu Basıncının Ölçümü
6.6.2 Boşluk Suyu Basıncının Değerleri
6.7 ZEMİNDE AKIMIN HESAPLANMASI
6.7.1 Akım Denklemi
6.7.2 Akım Ağı
6.7.2.1 Akım Ağının Elle Çizilmesi
6.8 TOPLAM BASINÇ - TOPLAMA GERİLİMİ
6.9 EFEKTİF GERİLEME
6.9.1 Doygun/Batık Ortamda Efektik Gerileme
6.9.2 Tabakalı Zeminde Efektik Gerileme
6.9.3 Artezyen Durumunda Efektif Gerileme
6.9.4 Efektif Gerilmenin Kılcal Doygun Bölgede Hesaplanması
6.10 KRİTİK HİDROLİK EĞİM
6.10.1 Kaynama
6.11 ZEMİNLERİN DONMASI
Zemin Deneyleri ile İlgili Standartlar
Kaynakça

YEDİNCİ BÖLÜM:ZEMİNDE GERİLEMELER VE DAĞILIŞI
7.1 GERİLME KAVRAMI
7.2 BİR NOKTADA GERİLMELER
7.2.1 İki Boyutlu Gerilme Analizi-Mohr Diyagramı
7.2.2 Gerilme Analizinde Kutup Kavramı
7.3 GERİLMELERİN p-q DİYAGRAMINDA GÖSTERİLMESİ
7.4 DOĞAL GERİLMELER
7.5 TABAN BASINCI
7.6 KİTLE GERİLMELERİ

7.6.1 Düşey Basınç Artışının Teorik Hesapı
7.6.2 Basınç Artışının Teorik Hesabı
7.6.2.1 Eksenel Olmayan Dörtgen Yüklerden Gerilme Artışı
7.6.2.2 Şerit Yük Altında Gerilme Artışı
7.6.2.3 Düzgün Olmayan Alanlarda Gerilme Artışı
7.6.3 Anizotrop Ortamda Gerilme Artışı
7.6.4 Gerilme Artışının Olasılık Olasılık Teorisiyle Hesaplanması
7.7 TABAKALI ZEMİNLERDE GERİLME ARTIŞI
Kaynakça

SEKİZİNCİ BÖLÜM:ZEMİNİN GERİLME ALTINDA DAVRANIŞI
8.1 MALZEMELERİN GENEL DAVRANIŞI
8.1.1 Temel Kavramlar
8.2 ZEMİNDE GERİLMELER
8.3 GERİLMELERİN ZEMİNE ETKİSİ
8.4 YÜKLEME SONUCU FAZLA BOŞLUK SUYU BASINCI OLUŞMASI
8.4.1 İzotrop Gerilme Artışından Oluşan Fazla Boşluk Suyu Basınçları
8.4.2 Asal Gerilmede Artış Sonucu Boşluk Suyu Basıncında Değişim
8.4.3 Orta Asal Gerilmenin Boşluk Suyu Basıncına Etkisi
8.5 YENİLME VE KIRILMA
8.5.1 Zeminlerde ......... Eğrisinin Özellikleri
8.6 ZEMİNİN GERİLME - BİRİM KISALMA ÖZELLİKLERİNİN DENEYLE ÖLÇÜMÜ
8.6.1 Laboratuvar Deneyleri
8.6.2 Arazi Deneyleri
8.6.2.1 Presiyometre Deneyi
8.7 GERÇEK ZEMİN KOŞULLARINDA GERİLME PROBLEMLERİ
Kaynakça

DOKUZUNCU BÖLÜM: KLASİK ZEMİN MEKANİĞİ: SIKIŞMA VE KONSOLİDASYON
9.1 KONUDA GELİŞMELER
9.2 SIKIŞMANIN NEDENLERİ
9.2.1 Bir Boyutlu Sıkışma Mekanizması
9.2.2 Bir Boyutlu Sıkışma Denklemi
9.3 KONSOLİDASYON SÜRECİ
9.3.1 Bir Boyutlu Konsolidasyon
9.4 ZEMİNİN SIKIŞABİLİRLİĞİ
9.4.1 Sıkışma Eğrisi
9.4.1.1 Sıkışma Katsayısı
9.4.1.2 Sıkışma İndisi
9.4.2 Yeniden Yüklenme İndisi
9.5 JEOLOJİK GEÇMİŞİN SIKIŞABİLİRLİĞE ETKİSİ
9.5.1 Normal Yüklenmiş Killer
9.5.1.1 Yaşlanmanın Sıkışabilirliğe Etkisi
9.5.2 Aşırı Konsolide Killer
9.5.2.1 Aşırı Konsolidasyonun Nedenleri
9.5.2.2 Yaşlanmanın Aşırı Konsolidasyona Etkisi
9.5.3 Konsolide Olmamış Killer
9.6 SIKIŞABİLİRLİĞİN ÖLÇÜMÜ
9.6.1 Sıkışabilirliğin Ödometre'de Ölçümü
9.6.1.1 Ödometre Deneyinde Karşılaşılan Sorunlar
9.6.2 Ön Konsolidasyon Basıncının Bulunması
9.6.3 Yeniden Yükleme İndisinin Bulunması
9.6.4 Sıkışabilirliğin Sürekli Deneylerle Ölçümü
9.6.5 Arazi Sıkışma Eğrilerinin (Bakir Eğri) Bulunması
9.6.5.1 Normal Yüklenmiş Kilde Arazi Sıkışma Eğrisinin Çizimi
9.6.5.2 Aşırı Konsolide Kilde Arazi Sıkışma Eğrisinin Çizimi
9.7 KONSOLİDASYON SIKIŞMALARININ HESAPLANMASI
9.7.1 Normal Yüklenmiş Killerde Sıkışma Hesabı
9.7.2 Aşırı Konsolide Killerde Sıkışma Hesabı
9.7.3 Büyük Deformasyon Problemleri
9.8 KONSOLİDASYON SÜRECİNDE ZAMAN
9.8.1 Konsolidasyon Denkleminin Çift Yönlü Drenaj Koşulunda Çözümü
9.8.1.1 Boşluk Suyu Basıncı Profilinin Konsolidasyona Etkisi
9.8.1.2 Ortalama Konsolidasyon Yüzdesinin Anlamı
9.9 KONSOLİDASYON KATSAYISI
9.9.1 Konsolidasyon Katsayısının Logaritma Yöntemiyle Bulunması
9.9.2 Konsolidasyon Katsayısının Karekök Yöntemiyle Bulunması
9.9.3 ......'nin Eğim Değişimi Metoduyla Bulunması
9.9.4 İki Nokta Yöntemi
9.9.5 Konsolidasyon Katsayısının Arazi Değeri
9.10 İKİNCİLKONSOLİDASYON
9.10.1 İkincil Konsolidasyonun Ölçümü
9.10.2 Cc'nın Değerleri
9.11 KONSOLİDASYON HIZLANDIRILMASI-RADYAL KONSOLİDASYON
9.11.1 Radyal Konsolidasyon Deneyi
9.12 KONSOLİDASYON PROBLEMİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLER
Standartlar
Kaynakça

ONUNCU BÖLÜM:KLASİK ZEMİN MEKANİĞİ: KAYMA DİRENCİ
10.1 GİRİŞ
10.2 KAYMA DİRENCİNİN TARİFİ
10.2.1 Boşluk Suyu Basıncının Etkisi
10.2.2 Yüklemede Özellikler
10.2.2.1 Tekrarlı Yüklerin Etkisi
10.2.3 Zeminde ......... Eğrisi
10.2.4 Kırılma-Yenilme Kriteri
10.2.5 Sürtünme Kavramı
10.3 ZEMİNDE KIRILMA HİPOTEZLERİ
10.3.1 Mohr Kırılma Protezi
10.3.2 Diğer Kırılma Teorileri
10.3.3 Mohr-Coulomb Hipotezi
10.4 KAYMA DİRENCİ PROBLEMLERİ
10.5 KAYMA DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ
10.5.1 Laboratuvar Deneyleri
10.5.1.1 Kesme Kutusu Deneyi (DS)
10.5.1.2 Serbest Basma Deneyi (UCS)
10.5.1.3 Hücrede Silindir Kesme (Üç Eksenli)Deneyi (TX)
10.5.1.4 Basit Doğru Kesme Deneyi (DSS)
10.5.1.5 Kanatlı Kesici Deneyi
10.5.1.6 Düzlem Deformasyon Deneyi
10.5.1.7 Hücrede İçi Boş Silindir Kesme Deneyi
10.5.1.8 Gerçek Üç Eksenli Kesme Deneyi
10.5.2 Arazi Deneyleri
10.5.2.1 Arazi Kanatlı Kesici Deneyi (FVT)
10.5.2.2 Sondaj Kuyusu Kesme Aleti (BST)
10.5.2.3 Konik Penetrometreler (CPT/CPTU/SCTPU)
10.6 KUMUN KAYMA DİRENCİ
10.6.1 Kumda Kırılma Zarfı
10.6.2 Kumda Plastik Denge
10.6.3 Kumun Drenajlı Kayma Direnci
10.6.3.1 Genleşme -Daralma Açısı
10.6.4 Kritik Boşluk Oranı
10.6.4.1 Kritik Çevre Basıncı
10.6.4.2 Kayma Direnci Açısının Çevre Basıncından Etkilenmesi
10.6.4.3 Kumun Drenajlı Kayma Direnci için Bir Model
10.6.5 Kumun Drenajsız Kayma Direnci
10.7 KİLLERİN KAYMA DİRENCİ
10.7.1 Yumuşak (NL) Kilin Kayma Direnci
10.7.2 Aşırı Konsolide Killerin Kayma Direnci
10.7.2.1 Aşırı Konsolide Kilde Kayma Direncinin Derinlikle Değişimi
10.7.2.2 Aşıro Konsolidasyon Oranının Kayma Direncinden Tahmin Edilmesi
10.7.3 Drenajlı-Drenajsız Deney Seçimi
10.7.4 Fisürlu Killerin Kayma Direnci
10.7.5 Killerde Kalıntı Direnç
10.7.6 Killerin Kayma Direncinde Eşyönsüzlük (Anizotropi)
10.8 SİLTLERİN KAYMA DİRENCİ
Standartlar
Kaynakça

ONBİRİNCİ BÖLÜM:ZEMİNLERİN SIKIŞTIRILMASI
11.1 SIKIŞTIRMA İŞLEMLERİNİN TARİHÇESİ
11.2 SIKIŞTIRMANIN TARİFİ - AMACI
11.2.1 Sıkıştırma Enerjisi
11.3 SIKIŞTIRMA EĞRİSİ
11.3.1 Hava Boşluğu Eğrileri
11.3.2 Sıkıştırma Eğrisinin Özellikleri
11.3.3 Fiziksel Özelliklerinin Sıkıştırmaya Etkisi
11.4 LABORATUVARDA SIKIŞTIRMA
11.4.1 Standart Sıkıştırma Düzeyi
11.4.1.1 İri Malzeme için Düzeltme
11.4.2 Yüksek Enerjiyle Sıkıştırma
11.4.3 Titreşimli Sıkıştırma
11.4.4 Rutubet Uygunluk Deneyi (MVC)
11.4.5 Küçük Boyutlu Deneyler
11.5 ARAZİDE SIKIŞTIRMA
11.5.1 Sıkıştırma Aracı
11.6 SIKIŞTIRMANIN KONTUROLU
11.6.1 Kontrol Yöntemleri
11.6.1.1 Kum Su ve Yağ Doldurma Yöntemleri
11.6.1.2 Tüp Çakma
11.6.1.3 Nükleer Yöntemler
11.6.2 Mekanik Kontrol Yöntemleri
11.6.2.1 Proctor İğnesi
11.6.2.2 Taşıma Oranı Deneyi
11.6.2.3 Plaka Taşıma Deneyi
11.6.2.4 Kanatlı Kesici Deneyi İle Kontrol
11.6.3 Sıkıştırmanın Denetimi
11.7 KOMPAKSİYON TEORİSİ
11.7.1 Tarihsel Gelişmeler
11.7.2 Boşluk Suyu ve Havası Basıncı Hipotezi
11.7.3 Mikroskobik Hipotez
11.8 SIKIŞTIRMANIN DOZ YAKLAŞIMI İLE AÇIKLAMASI
11.8.1 Geçirimlilik
11.8.2 Şişme -Büzülme
11.8.3 Dayanım
11.8.4 Sıkışabilirlik
11.9 AKILLI KOMPAKSİYON SİSTEMLERİ (IC)
Standartlar
Kaynakça
YAZAR DİZİNİ
SÖZCÜK DİZİNİ
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı