Güç Dağıtımı (Enerji Dağıtımı) 1 Dağıtım Transformatörleri / Elk. Yük. Müh. Yetkin Saner

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 13162
40,00 TLGÜÇ DAĞITIMI 1 – Yetkin Saner

ÖNSÖZ
Kocaeli Üniversitesi’ nde uzun yıllar okuttuğum Giiç Dağıtımı (Enerji Dağıtımı) dersinin notlarını, öğrencilerimin sürekli ısrarı üzerine, uygulamada edindiğim deneyimlerimi de katarak yayınlamaya karar verdim.
Çok geniş ve kapsamlı konular, birbirinden bağımsız olarak şu sıra izlenerek yayınlanacaktır:
1. Dağıtım Dizgeleri - Senkron Geneıatörler
2. Dağıtım Transformatörleri
3. Kablolar - Örgülü İletkenler - Baralar - Direnç, Endüktif Direnç, Kapasitif Direnç ve Yalıtkanlık Direnci
4. Kısadevre Hesaplan
5. Kesit Hesaplan
6. Ölçme ve Koruma
7. Bağlama Aygıtları ve Malzemeleri
8. Dağıtım Modelleri
9. Bağlama ve Transformatör Merkezleri
10. Şebeke Tasarımı
Dağıtım dizgelerine, döner yöney çizgesinin kurulmasındaki mantığın kavranmasını son derece önemsediğim için geniş yer ayırdım.
Düzeltilerek ve genişletilerek 2. Baskısı yapılan bu kitaptan öğrencilerin olduğu kadar, genç mühendis arkadaşların da yararlanacaklarını umuyorum.
Öğrencilere önemli bir öğütte de bulunmak istiyorum. Konulan derinliğine öğrenmeden problem çözmeye kalkışmayınız. Problemler çözerek konulan anlayabileceğinizi, böylece değişik problemler çözebileceğinizi sanmayınız. Bilmelisiniz ki, yüzlerce problem çözseniz bile konuları tam olarak anlamış olmazsınız. Oysa, konulan tam anlarsanız binlerce problemi kolaylıkla çözebilirsiniz. Kimi öğrencilerin kısa sürede sınava hazırlanmak için bu olumsuz yola başvurduklarını gözlüyorum. Bu öğrencilerin birşeyler öğrendiklerini sanarak yitirdikleri zamana acıyorum. Unutmayınız! Öğreneceğiniz bilgiler ömrünüz boyunca sizlere gerekli olacaktır.
İzmit, 2000 (2. Baskı)
Yetkin Saner
İÇİNDEKİLER
DAĞITIM DİZGELERİ
AA ve DA dizgeleri
AA m elde edilmesi - Bir fazlı AA dizgesi Akım ve gerilim yönü
Alterratif büyüklüklerin döner yöneyle gösterilmesi
İki fazlı AA dizgesi
Üç fazlı AA dizgesi
Dengeli çok fazlı AA dizgesi
Çok fazlı bağlantılar
Alternatif büyüklüklerin karmaşık sayılarla gösterilmesi
Bir fazlı AA devreleri
Üç fazlı AA devreleri
Faz açısı
Açık üçgen bağlantı
Bir ve dengeli üç fazlı AA dizgesinin «Bir iletkenli» düşünülmesi
2 Bir fazlı transformatörle üç fazlı AA dizgesi elde edilmesi
Üç fazlı-dört iletkenli AA da güç ölçülmesi
Dengeli üç fazlı-üç iletkenli AA da güç ölçülmesi
Standard gerilimler '
Elektrik sembolleri
Problemler ve çözümleri
SENKRON GENERATÖRLER
Senkron generatörlerin yapısı Magnetik devre
Dolu kutuplu senkron generatöıün döner yöneyle gösterilmesi Senkron reaktans
Çıkık kutuplu senkron generatörün döner yöney çizgesi
Senkron generatörün kısadevresi
Elektrik makinaları sembolleri
Çizelgeler
Elaltı bilgileri