< < Önceki Sayfaya Dön
Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz 1 / Dr. Salih Çelik
Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz 1 / Dr. Salih Çelik
Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz 1 / Dr. Salih Çelik
Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz 1 / Dr. Salih Çelik

Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz 1 / Dr. Salih Çelik (14128)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺800,00
İndirimli : ₺600,00
:

YAZARLARDAN BİRKAÇ SÖZ
Kısa Teori ve Çözümlü Problemlerle Matematik Analiz I'in ikinci baskısına hoş geldiniz. Size, bu kitabın ikinci baskısını sunmaktan gurur duyuyoruz. Sonraki baskılar için sizi dinleyecek ve kitabı daha iyi hale getirmek için, tavsiye ve önerilerinizi dikkate alacağız.
Bir problemin, kendine has bir çok çözüm tekniği mevcut olabilir. O nedenle, problem çözme becerisi kazanmak için, mümkün olduğunca çok pratik yapmak gerekir. Metin içinde verilen örnek problemler dikkatlice okunmalı ve anlamaya çalışılmalıdır. Bu durum, hem problemlerde ve hem de onlara başarılı yaklaşımlarda kendini göstermeye başlayacaktır.
Bir problemin çözümüne bakılmadan önce, problem denenmeli veya esas zorlukların nerede olduğunu anlamak için, en azından üzerinde düşünülmelidir. Bu şekilde çok daha fazla şey öğrenilecek ve çözümleri izlemesi daha kolay olacaktır.
Bir problemi, en kısa ve en anlaşılır şekilde çözmek önemlidir. Ancak çoğu zaman, bilgi azlığı nedeniyle, bir soruyu çözerken çok fazla seçeneğimiz olmayabilir. Konular ilerlediğinde sorununn çözümü, belki daha kolay ve bir kaç seçenekli olabilecektir.
Bölüm içinde anlatılan kavramların hemen arkasından verilen örnek(ler) ve benzer problemlerin, okuyucu tarafından anlaşılması çok zor olmayabilir. Bununla birlikte, sorunun yapısı biraz değiştiğinde, öğrenciler soruyu çözerken genelde zorlanmaktadır! Amaç, öğrencileri sıkıntıya sokan bazı zor! problemleri basitleştirmek ve onların mücadele ederek problem çözme becerilerini arttrmak olmalıdır! Böylesi sorular, mevcut bolümde geliştirilen teknikler kullanılarak çözülebilir, ancak düzenli alıştırmalardan daha fazla çaba gerektirir.
Bu çözümlü problemler kitabı, üniversitelerimizin [Fen ve Mühendislik Bölümlerinin] birinci sınıflarında okutulan, Matematik I dersinin konu başlıkları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Problemlerin hazırlanmasında ve çözümlerinin yapılmasında çok titiz davranılmasına rağmen, şüphesiz gözden kaçan bazı hususlar ve bazı teknik ve yazım hataları olmuş olabilir.
Hatalardan dolayı, okuyucuların affına sığınır, bu konuda ve kitabın geneli üzerine, her türlü eleştiri ve uyarılara açık olduğumuzu belirtir, ilginize teşekkür ederiz.
Salih Çelik - Sultan A. Çelik
E-mail: [email protected]
İstanbul, 2018


Mevcut kitabın hazırlanış biçimi şu şekildedir:
Her bölümün başında bazı tanım ve teoremler yer almaktadır. Onların anlaşılabilmesi için, her tanım ve teoremden sonra en az bir de örnek verilmiştir.
Kısa konu anlatımının ardından, bölüm başlığı ile lgili problemler Çözümlü Problemler başlığı altında toplu olarak verilmiştir. Bahsi geçen her bir problem, normal bir ders kitabı düzeninde, alt başlıklar altında yeniden ifade edilerek, hemen altında çözümü yapılmıştır.
Her bölümün sonuna, çok sayıda çözülecek problem konmuş ve hepsinin cevabı da, problemlerin bitiminde verilmiştir.
Bölüm 1 ve Bölüm 3 hariç diğer bölumlerde Çalışma Soruları yer almaktadır. Çözümleri, bölümün sonuna konumuştur. Diferansiyel Hesap (Bölum 2-5): Kalkulus'un bir temel problemi, değişen bir büyüklüğün değişim hızının bulunmasıdır.
İntegral Hesap (Bölüm 6-8): Değişim hızı verilen bir fonksiyonun nasıl bulunacağı veya düzlemdeki bir bölgenin alanının (hacminin, yay uzunluğunun vb) nasıl hesaplanacağı, Kalkulus'un uzun soluklu problemlerinden bazılarıdır.

Teşekkür
Mevcut kitabı dikkatlice okuyarak, muhtemel hataların en aza indirilmesinde destek olan arkadaşımız Dr. Murat TURHAN'a ve basımını özenle gerçekleştiren Birsen Yayınevi calışanları adına sayın Bahadır ALGIN'a teşekkür ederiz.


Baz Kaynak Kitaplar
Bu çözümlü problem kitabı hazırlanırken, sayısı çok az da olsa orijinal ya da şık olduğu düşünülen bazı problemler, aynen veya biraz üzerinde oynanarak aşağıda sıralanan kitaplardan alınmıştır ve sorunun bitiminde bilgi verilmiştir. Bununla birlikte, özellikle integrasyon tekniklerinde bir cok integral, yapısı itibariyle, başka bir çok kitapta da bulunabileceğinden, onlar için özel bir açıkklama yapıllmamıştır.


Kalkülüs Türü Kitaplar
Barcellos, A. and Stein S. K., Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill, 1992.
Çelik, S. ve Çelik, S.A., Matematik Analiz I, Birsen Yayınevi, 2007. ( Üçüncü baskı )
Edwards, C. H. and Penney, D. E., Calculus and Analytic Geometry, Prentice-Hall, Inc., 1986. (Second edition)
Larson, R. and Edwards, B. H., Calculus: Early Transcendental Functions, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011 (Fifth edition)
Salas, S. L., Hille, E. and Etgen, G. J., One and Several Variables: Calculus, John Wiley & Sons, Inc., 2003. (Ninth edition)


Teori Ağırlıklı Kitaplar
Canuto, C. and Tabacco, A., Mathematical Analysis I, Springer-Verlag, Italy, 2010.
Kosmala, W.A.J., A Friendly Introduction to ANALYSIS, Pearson Education, Inc, 2004.
Protter, M. H. and Morrey, C. B., Modern Mathematical Analysis, Addison-Wesley Pub. Comp., Inc., 1964.
Wade, W. R., An Introduction to ANALYSIS, Pearson Education, Inc., 2004.


Problem Kitabı
Berman, G. N., A Problem Book in Mathematical Analysis, Mir Publisher, 1990.

 

İÇİNDEKİLER

Yazarlardan Birkaç Söz    vii
Bazı Önemli Bilgiler/Tavsiyeler    ix
0    ÖN BİLGİLER    1
1    FONKSİYONLAR    15
1.1    Bir Fonksiyonun Tanım Kümesini Bulmak    30
1.2    Bir Fonksiyonun Sınırlılığını Araştırrmak    33
1.3    Bir Fonksiyonun Artan-Azalanlığı    36
1.4    Fonksiyonlar Üzerine Cebirsel İşlemler    40
1.5    Bileşke Fonksiyon    41
1.6    Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Üzerine Cebirsel İşlemler    42
1.7    Bir Fonksiyonun Tersini Bulmak    44

2    LİMİT    47
2.1    BELİRLİ LİMİTLER    66
2.2    0. Bölü 0 BELİRSİZLİĞİ. 67
2.2.1    Çarpanlara Ayırma    67
2.2.2    Dönüşüm Yapmak    70
2.2.3    Sağdan-Soldan Limitler    74
2.2.4    Karekök ve Eşlenik Çarpımı    77
2.3    ∞ BELİRSİZLİĞİ  81
2.4    ∞ − ∞ BELİRSİZLİĞİ    83
2.5    0 · ∞ BELİRSİZLİĞİ    87
2.6    ÜSTEL LİMİTLER    90
2.7    SIKIŞTIRMA KURALI    94
2.8    LİMİTİN TANIMI    96
2.9    BAZI ÖNEMLİ GERÇEKLER    113

3    SÜREKLİLİK    125
3.1    BİR FONKSİYONUN SÜREKLİLİĞİ 138
3.2    KAPALI ARALIK İÇİNDE SÜREKLİLİK    147
3.3    KALDIRILABİLİR SÜREKSİZLİK    148
3.4    SÜREKLİLİK TANIMININ KULLANIMI    158
3.5    DÜZGÜN SÜREKLİLİK    161
 
4    TÜREV    165
4.1    TÜREV TANIMI    186
4.1.1    Bir Sayı Olarak Türev    186
4.1.2    Bir Fonksiyon Olarak Türev    187
4.1.3    Bazı Transandant Fonksiyonların Türevleri    189
4.1.4    Soldan-Sağdan Türevler    194
4.2    TEĞET ve NORMAL DOĞRULAR    199
4.3    ZİNCİR KURALI    203
4.4    KAPALI TÜREV ALMA    205
4.5    TÜREV ALMA KURALLARI    210
4.6    DEĞİŞİM HIZI OLARAK TÜREV    212
4.6.1    Hız ve İvme    212
4.6.2    Serbest Düşme    213
4.6.3    Ekonomiye Uygulama    216

5    TÜREVİN UYGULAMALARI    235
5.1    ROLLE TEOREMİ    254
5.2    ORTALAMA DEĞER TEOREMİ 257
5.2.1    Teoremin Doğrudan Kullanımı    257
5.2.2    Bir Fonksiyonun En Küçük ve En Büyük Değerlerini Bulmak    261
5.2.3    Eşitsizlik İspatı    262
5.2.4    Bir Fonksiyonun Sabit Olduğunu Göstermek    263
5.2.5    İki Fonksiyonun Bağlılığı    264
5.2.6    Bir Fonksiyonun Tersinin Mevcut Olduğunu Göstermek    265
5.3    ARTAN-AZALAN FONKSİYONLAR    266
5.4    MAKSİMUM-MİNİMUM DEĞERLER    268
5.4.1    Tanımın Kullanımı    268
5.4.2    I. Türev Testi    269
5.4.3    II. Türev Testi    270
5.4.4    İki Testin Mukayesesi    271
5.4.5    Uç Nokta Ekstremumlar    271
5.4.6    Mutlak Ekstremumlar    272
5.5    BAZI MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ    275
5.6    KONKAVLIK ve DÖNÜM NOKTALARI    280
5.7    BELİRSİZ ŞEKİLLER    283
5.7.1    0 Bölü 0 Belirsiz Şekli    283
5.7.2    ∞ Belirsiz Şekli    285
5.7.3    Kurala Uygun Hale Getirmek    285
5.8    FONKSİYONLARDA ASİMPTOTLAR    293
5.9    BAZI EĞRİ ÇİZİMLERİ 294
5.10    LİNEER YAKLAŞIMLAR    301

6    İNTEGRAL    325
6.1    ALT ve ÜST TOPLAMLAR    347
6.2    RIEMANN TOPLAMLARI    349
6.3    BAZI BELİRLİ İNTEGRALLERİN HESABI    351
6.3.1    Elemanter Geometrinin Kulanımı    351
6.3.2    Belirli İntegralin Özelliklerinin Kullanımı    352
6.4    BİR FONKSİYONUN ORTALAMA DEĞERİ    353
6.5    TEMEL TEOREMİN KULLANIMI    354
6.5.1    İntegral İle Tanımlı Bir Fonksiyonun Türevi    354
6.5.2    Türevi Bilinen Bir Fonksiyonun Tayini    355
6.5.3    İntegrali Bilinen Bir Fonksiyonun Tayini    356
6.5.4    Limit Hesabı    356
6.6    DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME TEKNİĞİ 357
6.6.1    Belirsiz İntegraller    358
6.6.2    Belirli İntegralde Değişken Değiştirme    359
6.6.3    Belirli İntegralde Simetri    362
6.6.4    Eşitsizlik İspatında Belirli İntegralin Kullanımı    363
 
7    İNTEGRASYON TEKNİKLERİ 383
7.1    DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME    411
7.2    KISMİ İNTEGRASYON TEKNİĞİ 418
7.3    TRİGONOMETRİK DÖNÜŞÜMLER    427
7.4    İKİNCİ DERECE POLİNOMLARI İÇEREN İNTEGRALLER    434
7.5    BASİT KESİRLERE AYIRMA    437
7.6    İMPROPER İNTEGRALLER    445
7.6.1    Sınırsız Aralıklar    445
7.6.2    Tanımsız İntegrandlar 1    449
7.6.3    Tanımsız İntegrandlar 2    453
7.6.4    İmproper İntegrallerin Karakterleri    454
7.7    sin θ ve/veya cos θ yı İÇEREN KESİRLİ İFADELER    457
7.8    HİPERBOLİK DÖNÜŞÜMLER    458

8    İNTEGRALİN UYGULAMALARI    469
8.1    ALAN HESABI    482
8.1.1    Düzlemsel Bir Bölgenin Alanı    482
8.1.2    İki Eğri Arasındaki Alan    485
8.2    HACİM HESABI    492
8.2.1    Dilimleme Tekniği    493
8.2.2    Disk Tekniği    494
8.2.3    Pul Tekniği    497
8.2.4    Silindirik Kabuk Tekniği    501
8.3    YAY UZUNLUĞU    513
8.4    BİR DÖNEL YÜZEYİN ALANI    516
İndeks  527

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı