Makine Elemanları Çözümlü Problemler / Prof. Dr. Tezcan Şekercioğlu

Ürün Kodu : 30007
100,00 TLMAKİNE ELEMANLARI ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

 

ÖNSÖZ

Tasarımı yapılacak bir makinenin ödevinin kesin olarak saptanması, uygulanacak temel prensiplerin belirlenmesi, bu prensipleri yerine getirecek elemanların seçimi, mukavemet hesaplarının yapılması, boyutlandırılması, şekillendirilmesi, seçilen elemanların montaj ve imalat resimlerinin çizilmesi işlemlerinin hepsi makine tasarımının aşamalarını oluşturur.

Makine tasarımında, Makine Elemanları dersi önemli bir yer tutmaktadır. İlk üç yılda alınan Teknik Resim, Statik, Dinamik, Malzeme, Mukavemet ve Isı Transferi gibi derslerde elde edilen alt yapı ve Makine Elemanları dersi kapsamında kazanılan bilgiler ışığında, makine tasarımları gerçekleştirilmektedir. Makine tasarımı esnasındaki hesaplama mantığını, farklı problem çözümleriyle geliştirmek amacıyla böyle bir kitabın hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2013, 2015 ve 2017 baskılarından sonra kitabın genişletilmiş 4. Baskısı yapılmıştır. Öğretim üyelerinden, sanayiden ve mezun öğrencilerden gelen öneriler doğrultusunda şekil, kavram ve yazım hataları düzeltilmeye çalışılmıştır. İçerik, 310 adet soru ve cevabından oluşmaktadır. Çözümlü örneklerin, gerçek hayatta ve sanayide karşılaşılabilecek ve uygulanabilecek örnekler olmasına özen gösterilmiştir. Problem çözümlerinde, SI birim sistemi, güncel standart ve katalog değerleri, genel kabul gören simge ve indisler kullanılmaya çalışılmıştır.

 

Dişli kutuları, temel makine elemanlarının birçoğunu içermektedir. Bu nedenle ilk kitapta incelenen konulara ek olarak hazırlanan redüktör projeleri bölümünde, helis-düz, konik-helis ve sonsuz vida olmak üzere üç adet proje bulunmaktadır. Bu projelerde, mil, kama, rulman, dişli çark vb. elemanların detaylı hesap yöntemleri, şekillendirme teknikleri ve teknik resimlerinin çizimi uygulamalı olarak verilmiştir. Son bölümde, Fiberglas File Kesme Makinesi’nin tasarımına yer verilmiştir. Lisans öğrencilerinin bitirme tezi olan bu tasarım projesinin, gelecekte tez hazırlayacak öğrencilere yol göstereceği kanısındayım.

Problem çözümlerinde kullanılan şekiller, AutoCAD ortamında çizilmiştir. Teknik resimlerin çizilmesi ve metnin yazılması işlemlerinde katkısı olan herkese ve kitabın 4. Baskısını gerçekleştiren Birsen Yayınevi’ne çok teşekkür ederim. Kavram ve yazım hatalarının tarafıma bildirilmesinden memnuniyet duyarım. Kitabın öğrencilere, ilgili mühendislere ve teknik elemanlara faydalı olmasını dilerim.

Ocak 2019, Denizli

Prof. Dr. Tezcan ŞEKERCİOĞLU

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ

e-posta: tsekerci@pau.edu.tr

 

İÇİNDEKİLER

1. Giriş

2. Boyut ve Yüzey Durumları

3. Mukavemet Hesapları ve Malzeme Seçimi

4. Kaynak Bağlantıları

5. Lehim ve Yapıştırma Bağlantıları

6. Perçin Bağlantıları

7. Perno ve Pim Bağlantıları

8. Cıvata Bağlantıları

9. Yaylar

10. Aks ve Miller

11. Mil-Göbek Bağlantıları

12. Kaplinler

13. Yuvarlanmalı Yataklar

14. Kaymalı Yataklar

15. Sızdırmazlık Elemanları

16. Güç ve Hareket İletim Elemanları

17. Dişli Çark Mekanizmaları

18. Kayış-Kasnak Mekanizmaları

19. Zincir Mekanizmaları

20. Kademesiz Hız Ayar Mekanizmaları

21. Redüktör Projeleri

22. Fiberglas File Kesme Makinesi Tasarımı

       Kaynaklar

       Ekler