< < Önceki Sayfaya Dön
Mukavemet: Teorik Esaslar - Çözümlü Problemler / Prof. Dr. Mustafa Savcı, Prof. Dr. Alaeddin Arpacı
Mukavemet: Teorik Esaslar - Çözümlü Problemler / Prof. Dr. Mustafa Savcı, Prof. Dr. Alaeddin Arpacı

Mukavemet: Teorik Esaslar - Çözümlü Problemler / Prof. Dr. Mustafa Savcı, Prof. Dr. Alaeddin Arpacı (85973)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺700,00
İndirimli : ₺525,00
:
MUKAVEMET – Mustafa Savcı – Alaeddin Arpacı

ÖNSÖZ
Mühendislik Fakültelerinde "Mukavemet" dersi alan öğrencilere yar¬dımcı olmak üzere hazırlanan bu kitap, on iki bölümden oluşmaktadır. Daha önce yayınlamış olduğumuz problem kitaplarından farklı olarak, bu defa her bölümün başına, konulan açıklayan metinler konulmuştur. Bu suretle, üniversitelerimizde son yıllarda başlatılan ders saati azaltma kampanyasının zararlı etkilerinin azaltılabileceği düşünülmektedir.
Kitaptaki problemlerin, mühendislik uygulamalarının idealize edil¬miş şekilleri olarak seçilmesine bilhassa itina edilmiştir. Bu yüzden ki¬tabın, konstrüksiyon işlerinde çalışan mühendislere de yararlı olacağım umuyoruz.
Kitabın hazırlanmasındaki değerli katkıları dolayısı ile özellikle Hatice Kalava Tokan'a, aynca Ergün Bozdağ'a, Ekrem Tüfekçi'ye ve Oğuz Altay'a teşekkürlerimizi sunarız.
Prof. Dr. Mustafa Savcı
Prof Dr. Alaeddin Arpacı
Eylül 1999, İstanbul

İÇİNDEKİLER
Kullanılan semboller, boyutları ve tanımları
ALAN EYLEMSİZLİK MOMENTLERİ
Alan statik momentleri
Alan ağırlık merkezinin koordinatları
Alan eylemsizlik momentleri
Özellikler
Eksenlerin paralel kaydırılması
Eksenlerin döndürülmesi
Asal eksenler ve asal eylemsizlik momentleri
Örnekler
Problemler
KESİT TESİRLERİ
Taşıyıcı sistemlerin temel şekilleri
Kesit tesirleri
Kesit tesir diyagramları
Kesit tesirleri arasındaki diferansiyel bağıntılar
Çerçevelerde kesit tesir diyagramları.
Eğri eksenli düzlemsel kirişlerde kesit tesirleri
Problemler
MUKAVEMETİN ESASLARI
Kapsam
Kabuller
Prensipler
Temel kavramlar
Yüklerin etkime şekilleri ve emniyet gerilmeleri Temel zorlanma şekilleri
Örnekler Problemler
ÇEKME, BASMA VE KESME ZORLANMALARI
Çekine zorlanması
Basma zorlanması
Çekme ve basmada statikçe belirsiz sistemler
Isıl zorlanmalar
İnce cidarlı basınçlı kaplar
Kesme zorlanması
Problemler
EĞİLME ZORLANMASI
Genel bilgiler
Düz eğilme
Eğik eğilme
Kesmeli eğilmede kayma gerilmeleri
İnce cidarlı açık kesitli kirişler
Kayma Merkezi
Kiriş bağlantı elemanlarındaki kayma gerilmeleri
Problemler
ELASTİK EĞRİ
Genel bilgiler
Düz eğilmede elastik eğri denkleminin bulunması
Düz eğilmede Mohr yöntemi
Düz eğilmede Castigliano yöntemi
Düz eğilmede süperpozisyon yöntemi
Statikçe belirsiz sistemler
Düz eğilmede taşıma matrisleri yöntemi
Eğik eğilmede elastik eğri
Problemler
BURULMA ZORLANMASI
Genel bilgiler
Dairesel kesitli çubukların (millerin) burulması
Dairesel kesitli olmayan elemanların burulması
İnce cidarlı elemanların burulması
Burulma ile zorlanan hiperstatik sistemler
Burulma ile zorlanan elemanlarda şekil değiştirme enerjisi
Silindirik helisel yaylar
Problemler
BURKULMA ZORLANMASI
Burkulmanın ortaya çıkışı
Kolon burkulması
Euler burkulma denkleminin sınırlan
Plastik bölgede burkulma
Kolonların Euler ve Tetmajer'e göre hesabı
Omega yöntemi
Ön projelendirme için kesit değerleri
Örnekler
Problemler
GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DURUMLARI
Giriş
İki eksenli gerilme durumu
Üç eksenli gerilme durumu
Şekil değiştirme durumları
Düzlemde şekil değiştirme bileşenlerinin dönüşümleri
Şekil değiştirmeler için Mohr çemberi
Deneysel gerilme analizi
Strain-gage tekniği
Elastiklik modülü ile kayma modülü arasındaki bağıntı
Üç eksenli gerilme durumunda şekil değiştirme enerjisi
Problemler
BİRLEŞİK ZORLANMALAR
Giriş
Normal kuvvetin ve eğilme momentlerinin birlikte etkimesi...
Kesme kuvvetinin ve burulma momentinin birlikte etkimesi...
Genel birleşik zorlanma durumu
Mukavemet hipotezleri
Konstrüksiyon elemanlarının birleşik zorlanmaya
göre hesabı
Problemler
YORULMA - SÜREKLİ MUKAVEMET
Giriş
Yüklerin ve gerilmelerin zamana göre değişimi
Dinamik zorlanmalarda konstrüksiyon elemanlarının ömrü
Sürekli mukavemet (Smith) diyagramları
Sürekli mukavemet diyagramlarının çelikler için yaklaşık olarak çizimi
Sürekli mukavemeti azaltıcı etkenler
Konstrüksiyon elemanlarının sürekli mukavemet emniyet katsayısının belirlenmesi
Problemler
DÖNEN DİSKLER VE KALIN BORULAR
Giriş
Gerilme hesabı
Şekil Değiştirme Hesabı
Sıkı geçme bağlantısı
Problemler
KAYNAKLAR
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı