< < Önceki Sayfaya Dön
Ölçme Tekniği / Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk
Ölçme Tekniği / Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk
Ölçme Tekniği / Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk
Ölçme Tekniği / Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk
Ölçme Tekniği / Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk

Ölçme Tekniği / Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk (85904)

İndirim Oranı : %25 İndirim
Fiyat : ₺700,00
İndirimli : ₺525,00
:

ÖNSÖZ

Endüstriyel uygulamaların hızla geliştiği günümüzde, bilimin ve teknolojinin gelişmesi ve çalışmaların başarıya ulaşması, gerçekleştirilecek duyarlı, doğruluğu yüksek ve güvenilir ölçümlere bağlıdır. Çünkü teknolojik ilerleme olarak nitelendirilen pek çok çalışmada, üretilen ürünün kaliteli, hassas, dayanıklı ve güvenilir olması en büyük etkendir. Kaliteli ve hassas bir üretim, aynı zamanda dayanıklılık ve güvenilirliği beraberinde getirdiği için, bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Sağlık, çevre, bilimsel ve teknolojik araştırma, sanayi, ticaret, savunma ve benzeri alanlarda gereksinim duyulan yüksek doğruluk ve duyarlılığa sahip ölçümleri yapabilme yeteneğinin yaygınlık derecesi de ülkelerin teknolojik seviyesini belirleyen temel unsurlardan birisidir. Ölçme, verimlilik/kalite demektir ve toplumların sağlıklı ve mutlu yaşamalarını sağlar.

Ülkelerin sanayilerindeki gelişme, ileri teknolojilerin kullanılması ve toplam kaliteye önem verilmesiyle sağlanır. Toplam kalite, tasarım aşamasından başlar, hammadde temini, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere bağlıdır. Her aşamada kalitenin oluşmasını sağlamak ve müşterilerin isteklerini karşılamak temel hedefler arasındadır. Toplumlar en verimli ve en kaliteli ürünü tasarımlama çabası içerisindedirler. Bunu sağlayabilmek için, uluslararası standartlar kabul etmişler ve bu standartlarda ürün ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Bu durum; ölçme cihazlarına, ölçme tekniklerinin doğruluğuna, güvenilirliğine, kontrol ve deney elemanlarının hatasız çalışmasına bağlıdır.

Ölçme tekniği konusunda değişik kaynaklardan derlenerek hazırlanmış olan bu kitabın, ölçme tekniğine ilgi duyanlara yardımcı olmasını dilerim.

Prof.Dr. H.Hüseyin ÖZTÜRK

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ …………………………………………………………………… I
İÇİNDEKİLER …………………………………………………………… II
1. ÖLÇME TEKNİĞİ……………………………………………………. 1
    1.1.Ölçme Tekniği ve Önemi………………………………………….. 1
    1.2.Ölçme Sistemleri…………………………………………………… 2
          1.2.1. Metrik Ölçme Sistemi………………………………………. 4
          1.2.2. İngiliz Ölçme Sistemi……………………………………….. 5
          1.2.3. Amerikan Ölçme Sistemi…………………………………… 8
                   1.2.3.1. Amerikan Geleneksel Ölçü Birimleri……………… 9
    1.3. Ölçmenin Temel İlkeleri……………………………………………….. 12
          1.3.1. Etki…………………………………………………………. 13
          1.3.2. Hata…………………………………………………………. 14
          1.3.3. Gecikme……………………………………………………. 14
    1.4. Ölçme Yöntemleri…………………………………………………. 15
          1.2.1. Doğrudan Ölçme…………………………………………… 15
          1.2.2. Dolaylı Ölçme……………………………………………… 15
          1.2.3. Mutlak Ölçme……………………………………………… 16
          1.2.4. Karşılaştırmalı Ölçme……………………………………… 16
2. FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER………………………………………. 17
    2.1.Skaler Büyüklükler………………………………………………… 18
    2.2.Vektörel Büyüklükler……………………………………………… 20
          2.2.1. Vektör……………………………………………………….. 20
          2.2.2. Vektörel Büyüklükler……………………………………….. 23
                   2.2.2.1. Kuvvet……………………………………………… 25
3. ULUSLARARASI BİRİMLER SİSTEMİ…………………………... 29
    3.1. Uluslararası Birimler Sisteminin Geliştirilmesi…………………… 29
          3.1.1. Metre Anlaşması……………………………………………. 31
    3.2. Uluslararası Birimler Sistemi……………………………………… 32
          3.2.1.Temel Birimler……………………………………………… 32
                   3.2.1.1. Uzunluk Temel Birimi……………………………... 33
                   3.2.1.2. Kütle Temel Birimi………………………………… 36
                   3.2.1.3. Süre Temel Birimi………………………………….. 43
                   3.2.1.4. Elektrik Akım Şiddeti Temel Birimi……………….. 43
                   3.2.1.5. Termodinamik Sıcaklık Temel Birimi……………... 45
                   3.2.1.6. Işık Şiddeti Temel Birimi………………………….. 47
                   3.2.1.7. Madde Miktarı Temel Birimi………………………. 47
          3.2.2.Türetilmiş Birimler………………………………………….. 48
                   3.2.2.1. Frekans Birimi……………………………………… 49
                   3.2.2.2. Kuvvet Birimi………………………………………. 52
                   3.2.2.3. Basınç Birimi………………………………………. 52
                   3.2.2.4. Enerji ve İş Birimi………………………………….. 54 
                   3.2.2.5. Güç Birimi………………………………………….. 67
                   3.2.2.6. Elektrik Yükü Birimi……………………………….. 70
                   3.2.2.7. Elektrik Potansiyel Farkı Ve Elektromotor Kuvvet... 71
                   3.2.2.8. Elektrik Kapasitesi Birimi………………………….. 74
                   3.2.2.9. Elektriksel Direnç Birimi…………………………... 76
                   3.2.2.10.Manyetik Akı Birimi……………………………… 77
                   3.2.2.11.Manyetik Akı Yoğunluğu ve Manyetik İndüksiyon. 78
                   3.2.2.12.İndüktans ve Self İndüksiyon Birimi……………… 80
                   3.2.2.13.Celcius Sıcaklık Ölçeği Birimi……………………. 110
                   3.2.2.14.Işık Akısı Birimi…………………………………… 111
                   3.2.2.15.Aydınlık Şiddeti Birimi……………………………. 113
                   3.2.2.16.Radyoaktivite Birimi………………………………. 113
                   3.2.2.17.Soğrulan Doz Birimi………………………………. 115
                   3.2.2.18.Eşdeğer Doz Birimi………………………………... 116
                   3.2.2.19.Yoğunluk Birimi…………………………………... 117
                   3.2.2.20.Viskosite Birimi…………………………………… 117
                   3.2.2.21.Optik Sistemde Güç Birimi……………………….. 118
          3.2.3.Tamamlayıcı Birimler………………………………………. 119
                   3.2.3.1. Düzlem Açı Birimi………………………………… 119
                               Radyan ile Derece Arasında Dönüştürme…………. 121
                               Radyan ile Grad Arasında Dönüştürme…………… 123
                               Radyan Biriminin Kullanımı………………………. 124
                   3.2.3.2. Uzay Açı Birimi……………………………………. 125
    3.2. SI Birimi Olmayan Diğer Birimler……………………………….. 126
          3.2.1. Alkolimetrik Ayar Birimi…………………………………… 126
          3.2.2. Altın Saflık Derecesi Birimi……………………………….. 126
    3.3. SI Birimlerin Kullanım İlkeleri…………………………………… 126
          3.3.1. Ön Eklerin Kullanılması…………………………………… 126
          3.3.2. Ön Ek Seçimi……………………………………………….. 128
          3.3.3. Özel Bir İsimden Türetilmiş Birim Simgeleri……………… 129
          3.3.4. Çoğul Durumlar…………………………………………….. 129
          3.3.5. Rakamların Ayrılması………………………………………. 129
          3.3.6. Türetilmiş Birimler………………………………………….. 129
          3.3.7. Birim Simgeleri…………………………………………….. 130
          3.3.8. SI Olmayan Birimler……………………………………….. 131
          3.3.9. Dönüştürme Yöntemleri……………………………………. 131
          3.3.10. Sayıların Bir Üst Sayıya Tamamlanması…………………. 132
          3.3.11. Önerilen Birimler ve Dönüşüm Faktörleri………………… 133
4. ÖLÇME SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ…………………………… 144
    4.1.Hata………………………………………………………………… 144
    4.2.Doğruluk…………………………………………………………… 144
    4.3.Kesinlik…………………………………………………………….. 146
    4.4.Tekrarlanabilirlik…………………………………………………. 146 
    4.5.Ölçme Belirsizliği………………………………………………….. 146
    4.6.Çözünürlük…………………………………………………………. 147
    4.7.Duyarlılık…………………………………………………………... 147
    4.8.Doğrusallık…………………………………………………………. 149
    4.9.Ölçme Genişliği……………………………………………………. 150
    4.10. Ölçme Sabiti……………………………………………………… 150
    4.11. Ölçme Sınırı……………………………………………………… 150
    4.12. Fark Edebilme Yeteneği…………………………………………. 150
    4.13. Ayırma Yeteneği…………………………………………………. 151
    4.14. Giriş Empedansı…………………………………………………. 151
    4.15. Frekans Tepkisi…………………………………………………... 152
    4.16. Enerji Tüketimi…………………………………………………... 152
    4.17. Kalibrasyon………………………………………………………. 152
5. ÖLÇME HATALARI…………………………………………………. 154
    5.1. Mutlak Hata……………………………………………………….. 154
    5.2. Bağıl Hata………………………………………………................ 155
    5.3. Yapım Hatası……………………………………………………… 157
    5.4. Ölçme İşlemi Sırasında Oluşabilecek Hatalar…………………….. 160
          5.4.1. Ölçme Aletinden Kaynaklanan Hatalar…………………… 160
                   5.4.1.1. Sıfır Ayar Hatası………………………………….. 161
                   5.4.1.2. Skala Hatası……………………………………….. 161
                   5.4.1.3. Tepki Süresi Hatası……………………………….. 161
                   5.4.1.4. Yükleme Hatası……………………………………. 161
                   5.4.1.5. Yapım Hatası……………………………………… 162
          5.4.2. Dış Etkilerden Kaynaklanan Hatalar………………………. 162
                   5.4.2.1. İnsan Kaynaklı Hatalar……………………………. 162
                               Okuma Hatası……………………………………… 162
                               Yöntem Hatası…………………………………….. 164
                   5.4.2.2. Dış Etkilerin Oluşturduğu Hatalar………………… 164
          5.4.3. Rastlantı Hataları…………………………………………… 164
    5.5. Ölçme Hatalarının İstatistik Analizi……………………………… 165
          5.5.1. Ortalama……………………………………………………. 165
          5.5.2. Sapma………………………………………………………. 165
          5.5.3. Standart Sapma…………………………………………….. 166
           5.5.4. Normal Dağılım……………………………………………. 167
6. ÖLÇME ALETLERİ…………………………………………………. 168
    6.1. Ölçme Aletlerinin Sınıflandırılması……………………………… 168
          6.1.1. Doğruluk Derecesine Göre Ölçme Aletleri……………….. 169
                   6.1.1.1. Birincil Ölçme Aletleri…………………………… 169
                   6.1.1.2. İkinci Ölçme Aletleri……………………………… 169
          6.1.2. Ölçtüğü Büyüklüğü Gösterme Şekline Göre Ölçme Aletleri 170
                   6.1.2.1. Gösteren Ölçme Aletleri…………………………... 170
                   6.1.2.2. Kayıt Yapan Ölçme Aletleri……………………… 170
                   6.1.2.3. Toplayıcı Ölçme Aletleri…………………………. 171
                   6.1.2.4. Ekranlı Ölçme Aletleri……………………………. 171
          6.1.3. Kullanım Yerine Göre Ölçme Aletleri……………………. 172
                   6.1.3.1. Taşınabilir Ölçme Aletleri………………………… 172
                   6.1.3.2. Panel Tipi Ölçme Aletleri………………………… 173
          6.1.4. Yapılarına Göre Ölçme Aletleri…………………………… 174
                   6.1.4.1. Analog Ölçme Aletleri……………………………. 174
                   6.1.4.2. Dijital Ölçme Aletleri…………………………….. 178
          6.1.5. Çalışma İlkelerine Göre Ölçme Aletleri…………………… 179
    6.2. Ölçme Aletlerinin Kullanımı…………………............................. 180
          6.2.1. Analog Ölçme Aletlerinin Kullanımı……………………… 181
          6.2.2. Dijital Ölçme Aletlerinin Kullanımı………………………. 181
          6.2.3. Enerji Analizlerinde Kullanılan Ölçme Aletleri…………… 181
7. YOĞUNLUK ÖLÇMEK……………………………………………... 183
    7.1. Tanımı ve Özellikleri……………………………………….......... 183
    7.2. Cisimlerin Yoğunluğu……………………………………………. 184
    7.3. Yoğunluk Ölçümü………………………………………………… 188
          7.3.1. Katılarda Yoğunluk Ölçümü……………………………… 190
                   7.3.1.1. Boyutları Ölçülebilen Katılarda Yoğunluk Ölçümü 190
                   7.3.1.2. Boyutları Ölçülemeyen Katıda Yoğunluk Ölçümü. 196
          7.3.2. Sıvılarda Yoğunluk Ölçümü……………………………….. 218
                   7.3.2.1. Hidrometre………………………………………… 218
                   7.3.2.2. Bomometre………………………………………... 224
                   7.3.2.3. Alkolimetre……………………………………….. 225
                   7.3.2.4. Laktodansimetre…………………………………... 226
                   7.3.2.5. Piknometre………………………………………… 227
                   7.3.2.6. Sıvı Karışımları İçin Yoğunluk Ölçümü………….. 229
8. KUVVET ÖLÇMEK………………………………………………….. 231
    8.1. Tanımı ve Özellikleri……………………………………………… 231
          8.1.1. Kuvvet Birimi…………………………………………….... 232
          8.1.2. Kuvvet ve Hareket………………………………………….. 233
                   8.1.2.1. Eylemsizlik Yasası………………………………… 234
                   8.1.2.2. Newton’un İkinci Hareket Yasası………………… 237
                   8.1.2.3. Etki ve Tepki Yasası……………………………… 241
          8.1.3. Sürtünme Kuvveti………………………………………….. 246
                   8.1.3.1. Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri………………….. 246
                   8.1.3.2. Sürtünme Kuvvetinin Hesaplanması……………… 248
                   8.1.3.3. Statik Sürtünme Kuvveti…………………………... 252
                   8.1.3.4. Kinetik Sürtünme Kuvveti………………………… 253
    8.2. Kuvvet Ölçme Yöntemleri………………………………………… 253
          8.2.1. Kuvvet Algılayan Direnç…………………………………… 254
          8.2.2. Dinamometre……………………………………………….. 257
                   8.2.2.1. Dinamometrenin Çalışma İlkesi…………………… 258
                   8.2.2.2. Dinamometrenin Yapısı…………………………… 261
          8.2.3. Hidrolik Yük Hücreleri…………………………………… 265
          8.2.4. Havalı Yük Hücresi………………………………………… 267
          8.2.5. Gerilme Ölçen Yük Hücreleri……………………………… 268
          8.2.6. İndüksiyon Hücreleri……………………………………… 270
9. HIZ ÖLÇMEK………………………………………………………... 271
    9.1. Hızın Tanımı………………………………………………………. 271
    9.2. Hız Birimleri………………………………………………………. 271
    9.3. Hız Ölçme Aletleri………………………………………………… 272
          9.3.1. Anemometre………………………………………………... 272
                   9.3.1.1. Kepçeli Anemometre……………………………… 272
                   9.3.1.2. Pervaneli Anemometre……………………………. 274
                   9.3.1.3. Sıcak Tel Anemometresi………………………….. 276
                   9.1.3.4. Ultrasonik Anemometre…………………………… 278
10. DEVİR ÖLÇMEK…………………………………………………… 280
    10.1. Tanımı ve Birimleri…………………………………………….. 280
    10.2. Devir Ölçme Aletleri……………………………………………. 281
          10.2.1. Takometre…………………………………………….... 282
                   10.2.1.1. Takojeneratörler……………………………… 282
                   10.2.1.2. Darbeli Takometre……………………………. 283
                   10.2.1.3. Stroboskop……………………………………. 283
                   10.2.1.4. Analog Takometreler…………………………. 284
                   10.2.1.5. Dijital Takometreler………………………….. 285
                                 Temaslı Tip Dijital Takometre……………...... 288
                                 Temassız Tip Dijital Takometre……………… 288
                                 Elektronik Takometre………………………… 288
    10.3. Devir Ölçme Aletlerinin Kullanımı…………………………….. 290
11. DEBİ ÖLÇMEK……………………………………………………... 291
    11.1. Akışkanlar Ve Özellikleri………………………………………. 291
          11.1.1. Akışkanların Moleküler Yapısı ………………………… 293
    11.2. Akış ve Akış Özellikleri………………………………………… 293
    11.3. Debi Ölçümü……………………………………………………. 296
          11.3.1. Debi Ölçme Yöntemleri………………………………… 298
                   11.3.1.1. Basınç Farkı Ölçerek Debi Ölçmek………….. 299
                   11.3.1.2. Manyetik Yöntemle Debi Ölçmek……….…… 304
                   11.3.1.3. Salınımla Debi Ölçmek………………………. 311
                   11.3.1.4. Ultrasonik Yöntemle Debi Ölçmek………….. 312
                   11.3.1.5. Girdap Oluşturarak Debi Ölçmek……………. 317
                   11.3.1.6. Hacimsel Süpürme Yöntemi İle Debi Ölçmek. 322
          11.3.2. Debi Ölçme Aletleri……………………………………. 325
                   11.3.2.1. Lüle İle Debi Ölçmek………………………… 328
                   11.3.2.2. Diyafram İle Debi Ölçmek…………………… 330
                   11.3.2.3. Venturimetre İle Debi Ölçmek……………..... 330
                   11.3.2.4. V-Koni Debimetre İle Debi Ölçmek…………. 338
                   11.3.2.5. Orifis Plakası İle Debi Ölçmek………………. 340
                   11.3.2.6. Değişken Alanlı Debimetre İle Debi Ölçmek... 362
                   11.3.2.7. Türbinmetre İle Debi Ölçmek........................... 372
                   11.3.2.8. Pitot Tüpü İle Debi Ölçmek.............................. 377
          11.3.3. Kütlesel Akış Ölçme Yöntemleri………………………. 385
                   11.3.3.1. Doğrudan Yöntemler........................................ 386
                                 Momentum Tipi Akış Ölçer…………………. 386
                                 Açısal Momentum Tipi Akış Ölçer………….. 386
                                 Isıl Tip akış Ölçer…………………………….. 387
                                 Sıcak Tel veya Film Anemometresi………….. 391
                                 Kata Termometresi…………………………… 393
          11.3.4. Açık Ve Kapalı Sistemlerde Debi Ölçmek…………….. 394
                   11.3.4.1. Açık Kanallarda Debi Ölçmek.......................... 395
                                Açık Kanal Akımları…………………………. 395
                                Hız-Alan Yöntemi……………………………. 399
                                Yüzen Cisimlerle Debi Ölçmek……………… 399
                                Muline İle Debi Ölçmek……………………... 401
                                Limnigraf İle Debi Ölçmek………………….. 402
                                Hacmi Bilinen Kaplarla Debi Ölçmek………. 402
                                İz Maddeler İle Debi Ölçmek………………... 403
                                Sifon İle Debi Ölçmek……………………….. 403
                                Savak İle Debi Ölçmek………………………. 409
                                Anahtar Eğrisi Yöntemi……………………… 422
                                Mannig Denklemi……………………………. 423
                                Entropi Yöntemi……………………………... 423
                   11.3.4.2. Kapalı Kanallarda Debi Ölçmek……………... 424
                                 Kesit Daralması İle Debi Ölçmek……………. 424
                                 Yatay Borudan Çıkan Akışın Hesaplanması… 426
                                 Düşey Borudan Çıkan Akışın Hesaplanması… 426
                                 Pozitif Yerdeğiştirmeli Akış Ölçerler………... 427
12. SICAKLIK ÖLÇMEK……………………………………………… 430
    12.1. Sıcaklık ve Isı Kavramları……………………………………… 430
    12.2. Sıcaklık Türleri…………………………………………………. 431
          12.2.1. Kuru Termometre Sıcaklığı……………………………. 432
          12.2.2. Yaş Termometre Sıcaklığı……………………………… 433
          12.2.3. Çiğlenme Sıcaklığı……………………………………... 434
    12.3. Sıcaklık Ölçekleri……………………………………………… 435
          12.3.1. Celcius Ölçeği………………………………………….. 436
          12.3.2. Fahrenheit Ölçeği………………………………………. 437
          12.3.3. Kelvin Ölçeği…………………………………………... 438
          12.3.4. Reomür Ölçeği…………………………………………. 439
    12.4. Sıcaklık Ölçmek………………………………………………... 440
          12.4.1. Termometre Çeşitleri…………………………………… 440
                   12.4.1.1. Basınç Termometresi………………………… 441
                   12.4.1.2. Bimetal Termometreler………………………. 445
                   12.4.1.3. Termistörler…………………………………... 447
                   12.4.1.4. Elektriksel Direnç Termometresi…………….. 450
                   12.4.1.5. Termoelektrik Termometre…………………... 451
                   12.4.1.6. Işınım Termometresi…………………………. 454
                   12.4.1.7. Kızıl Ötesi Işınım Kameraları………………... 462
                   12.4.1.8. Sıvı Kristal Termometresi…………………… 466
                   12.4.1.9. Şekil Değişimi İle Sıcaklık Ölçmek………….. 467
                   12.4.1.10. Renk Değişimi İle Sıcaklık Ölçmek………… 467
13. IŞIK VE IŞINIM ÖLÇMEK……………………………………….. 468
    13.1. Elektromanyetik Spektrum…………………………………….. 468
    13.2. Işık ve Işınım…………………………………………………… 470
    13.3. Foton…………………………………………………………… 472
    13.4. Işık ve Işınım Ölçmek………………………………………….. 472
          13.4.1. Radyometrik Ölçümler………………………………… 474
                   13.4.1.1. Radyometri Teorisi………………………….. 475
                   13.4.1.2. Radyometrik Büyüklükler…………………… 477
                   13.4.1.3. Radyometrik Birimler……………………….. 482
                   13.4.1.4. Radyometre………………………………….. 482
          13.4.2. Fotometrik Ölçümler…………………………………… 489
                   13.4.2.1. Fotometrik Sistem…………………………… 491
                   13.4.2.2. Fotometrik Büyüklükler……………………... 492
                   13.4.2.3. Fotometrik Birimler………………………….. 503
                   13.4.2.4. Lümen ve Watt………………………………. 504
                   13.4.2.5. Fotometrik Ölçme Yöntemleri………………. 506
                   13.4.2.6. Fotometre……………………………………. 508
                   13.4.2.7. Işık Akısı Ölçmek……………………………. 512
                   13.4.2.8. Fotometrik Ölçümlerde İzlenebilirlik Zinciri... 515
          13.4.3. Algılayıcıların Güvenilirlikleri………………………… 515
          13.4.4. Güneş Işınımı Ölçmek…………………………………. 518
                   13.4.4.1. Toplam Işınım Şiddeti Ölçmek……………… 518
                   13.4.4.2. Doğrudan Işınım Ölçmek…………………… 525
                   13.4.4.3. Güneşlenme Süresi Ölçmek…………………. 526
          13.4.5. Spektroradyometre……………………………………. 528
          13.4.5. Ultraviole Spektrofotometresi………………………… 531
          13.4.6. Ultraviole Işınım Ölçmek……………………………… 533
                   13.4.6.1. Ultraviole Işınım Ölçmenin Önemi…………. 533
                   13.4.6.2. Ultraviole Dozimetre………………………… 534
          13.4.7. Aydınlık Şiddeti Ölçmek………………………………. 535
                   13.4.7.1. Lüksmetre…………………………………… 535
14. BASINÇ……………………………………….................................... 538
    14.1. Basıncın Fiziksel Özellikleri…………………………………… 538
    14.2. Basınç Birimleri………………………………………............... 541
    14.3. Basınç Ölçümü…………………………………………………. 545
          14.3.1. Atmosfer Basıncı Uygulamaları……………………….. 554
          14.3.2. Doğru Akım Devreleri…………………………………. 555
                   14.3.2.1. Doğru Akım Devre Analizi………………….. 555
    14.4. Basınç Algılayıcıları…………………………………………… 561
          14.4.1. Elektrikli Tip Basınç Algılayıcılar……………………... 563
                   14.4.1.1. Gerilme Ölçen Basınç Algılayıcılar…………. 565
                   14.4.1.2. Piezoelektrik Esaslı Basınç Algılayıcı………. 569
                   14.4.1.3. Kapasitif Esaslı Basınç Algılayıcı…………… 575
                   14.4.1.4. İndüktif ve Direnç Basınç Algılayıcı………… 577
                   14.4.1.5. Potansiyometrik Algılayıcı…………………... 579
                   14.4.1.6. Titreşimli Algılayıcılar………………………. 579
                   14.4.1.7. Fark Basınç Algılayıcı……………………….. 581
                   14.4.1.8. Optik Basınç Algılayıcı………………………. 583
                   14.4.1.9. Akustik Dalga Algılayıcı…………………….. 585
                   14.4.1.10. Bridgeman Basınç Algılayıcı……………….. 585
          14.4.2. Basınç Algılayıcıların Özellikleri……………………..... 586
                   14.4.2.1. Sürüklenme…………………………………... 587
                   14.4.2.2. Hata…………………………………………... 587
                   14.4.2.3. Çözünürlük…………………………………… 589
                   14.4.2.4. Duyarlılık…………………………………….. 590
                   14.4.2.5. Zaman Sabiti…………………………………. 590
    14.5. Basınç Ölçme Cihazları………………………………………… 591
          14.5.1. Diferansiyel Elemanlar………………………………… 592
          14.5.2. Körük Tipi Basınç Ölçer……………………………….. 592
          14.5.3. Diyaframlı Basınç Ölçer……………………………….. 596
          14.5.4. Piston ve Yay Mekanizması……………………………. 597
          14.5.4. Manometre……………………………………………... 598
                   14.5.4.1. Cıva Sütunlu Manometre……………………. 598
                   14.5.4.2. U Tüplü Manometre…………………………. 598
                   14.5.4.3. Genel Amaçlı Manometre…………………… 600
                   14.5.4.4. Bourdon Tüplü Manometre………………….. 602
                   14.5.4.5. Kontaklı Manometre…………………………. 603
                   14.5.4.6. Diyaframlı Manometre………………………. 604
                   14.5.4.7. Manometre Kalibrasyonu……………………. 605
15. SERTLİK ÖLÇMEK……………………………………………….. 607
    15.1. Sertlik Kavramı…………………………………………………. 607
    15.2. Sertlik Ölçme Yöntemleri………………………………………. 608
          15.2.1. Statik Ölçme Yöntemleri……………………………….. 609
                   15.2.1.1. Brinell Sertlik Ölçme Yöntemi………………. 609
                   15.2.1.2. Rockwell Sertlik Ölçme Yöntemi……………. 618
                   15.2.1.3. Vickers Sertlik Ölçme Yöntemi……………… 629
          15.2.2. Dinamik Ölçme Yöntemleri……………………………. 637
                   15.2.2.1. Shore Sertlik Ölçme Yöntemi……………….. 638
          15.2.3. Mikrosertlik Ölçme Yöntemleri………………………... 646
                   15.2.3.1. Knoop Mikrosertlik Ölçme Yöntemi………… 647  
          15.2.4. Mohs Sertlik Ölçeği……………………………………. 649
          15.2.5. Sertlik Ölçümünde Etkili Etmenler…………………….. 651
          15.2.6. Sertlik Ölçme İşleminin Doğruluğu……………………. 651
          15.2.7. Sertlik Ölçme Yönteminin Seçimi……………………… 652
          15.2.8. Sertlik Değerlerinin Dönüştürülmesi…………………… 653
          15.2.9. Sertlik Ölçümünde Dikkat Edilecek Etmenler…………. 656
16. UZUNLUK ÖLÇMEK………………………………………………. 657
    16.1. Uzunluk…………………………………………………………. 657
    16.2. Uzunluk Ölçü Birimleri………………………………………… 657
          16.2.1. Uzunluk Birimi Metre………………………………….. 660
    16.3. Uzunluk Ölçme Aletleri………………………………………… 662
          16.3.1. Cetvel…………………………………………………... 662
          16.3.2. Kumpas…………………………………………………. 664
                   16.3.2.1. Milimetre Verniyer Bölüntülü Kumpas……… 665
                   16.3.2.2. İnç Verniyer Bölüntülü Kumpas…………….. 676
          16.3.3. Mikrometre…………………………………………….. 682
                   16.3.3.1. Mikrometrenin Yapısı……………………….. 682
                   16.3.3.2. Mikrometrelerde Duyarlılık………………….. 684
                   16.3.3.3. Mikrometre Çeşitleri…………………………. 685
                   16.3.3.4. 0,01 mm Duyarlılıkta Milimetrik Mikrometre.. 687
                   16.3.3.5. 0,001 mm Duyarlılıkta Milimetrik Mikrometre 690
                   16.3.3.6. 0,005 mm Duyarlılıkta Milimetrik Mikrometre 691
                   16.3.3.7. Duyarlılığı 0,001″ Olan Mikrometre………… 691
                   16.3.3.8. Duyarlılığı 0,0001″ Olan Mikrometre……….. 692
          16.3.4. Komparatör…………………………………………….. 693
                   16.3.4.1. Komparatörün Bölümleri…………………….. 694
                   16.3.4.2. Komparatör Çeşitleri…………………………. 695
                   16.3.4.3. Komparatör Kullanımı……………………….. 698
 KAYNAKLAR…………………………………………………………… 700

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı