Teknik Formüller / Mustafa Esentepeli

5,0 (0 Yorum)

Ürün Kodu : 19152
20,00 TLTEKNİK FORMÜLLER - Mustafa Esentepeli

ÖNSÖZ
Çalışma hayatımda görevli bulunduğum müesseselerin teknik büro ve mekanik atölyelerinde çalışan teknik yönetici ve elemanlarla öğrencilerin çağımızdaki teknik gelişim karşısında duydukları gereksinimlerden birisinin de genel mekaniği her yönüyle içine alan TEKNİK FORMÜLLER adlı bu kitap oldu.
Eser; Alman teknik bilgilerinden Kurt Gieck’in Teknik Formüller adlı kitabını kapsayan çizim, matematik ve teknolojik konularından faydalanılarak Alman Norm metotlarına göre hazırlanmıştır. İlgili arkadaşlarıma faydalı olabilirsem mutlu olurum.
Mustafa Esentepeli
Saygılarımla

İÇİNDEKİLER
Ölçüler
Yüzeyler
Hacimler
Matematik
Trigonometri
Analitik geometri
Özel Ponksiyonlar
Diferansiyel hesap
İntegral hesap
Statik
Kinematik
Dinamik
Hidrolik
Isı
Mukavemet
Makina elemanları
Atelye makinaları
Elektroteknik
Optik
Kimya
Elektrik değerleri çizelgesi
Magnetik değerler çizelgesi
Katı ve sıvı cisim değer, çizel,
Gaz halindeki cisim değer.çizel,
Alaşımlar için çizelge
Isı değerleri çizelgesi
Mukavemet değerleri çizelgesi
Sürtünme değerleri çizelgesi
Işıklandırma değerleri çizelgesi
Daire fonksiyonları çizelgesi
Tabii logaritme çizelgesi
Açı radyanları çizelgesi

TEKNİK FORMÜLLER
Mühendis, Teknik Öğretmen, Teknik Öğrenci ve İlgililer için
ÖLÇÜLER
YÜZEYLER
HACİMLER A - ARİTMETİK
TRİGONOMETRİ
ANALİTİK GEOMETRİ
ÖZEL FONKSİYONLAR
DİFERENSİYALHESAP
İNTEGRALHESAP
STATİK
KİNEMATİK
DİNAMİK
HİDROLİK
ISI
MUKAVEMET
MAKİNA-ELEMANLARI
ATELYE -TEZGAHLARI .
ELEKTROTEKNİK
OPTİK 20_ KİMYA
ÇİZELGELER
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
SİNÜS (COSiNÜS)Çizelgesi
SİNÜS ÇİZGİSİ AMPLITUT A =1 ve k=1
SİNÜS ÇİZGİSİ AMPLİTÜT A= 1,5 ve k=2
COSİNÜS ÇİZGİSİ AMPLİTÜT A=1 ve k=l
VEYA SİNÜS ÇİZGİSİ FAZ - i
KAYDIRMALI 1
TEMEL DENKLEM
SİNÜS ÇİZGİSİ y = A.sin k(x-x„)
COSİNÜS ÇİZGİSİ y= A-cos k( x-x„ )