< < Önceki Sayfaya Dön
Yapı Teknik Resmi 1 -2 / Ali Pancarcı, M. Emin Öcal
Yapı Teknik Resmi 1 -2 / Ali Pancarcı, M. Emin Öcal
Yapı Teknik Resmi 1 -2 / Ali Pancarcı, M. Emin Öcal
Yapı Teknik Resmi 1 -2 / Ali Pancarcı, M. Emin Öcal

Yapı Teknik Resmi 1 -2 / Ali Pancarcı, M. Emin Öcal (85977)

NSZ

Teknik resim; tasarımlarını çizgilerle açıklayanlarla, bunları kullanarak, tasarımın üretime dönüşmesini sağlayanlar arasında ortak bir anlaşma aracıdır. Bu aracın kusursuz olarak bilinmesi ve uygulanması, yapıtların kusursuz ve eksiksiz yapılmasında ilk ve önemli koşuldur.

Yapı üretiminde görev alacak her düzeydeki teknik okul öğrencileriyle yapı teknik elemanlarının ortak dili olan çizim esaslarını bir arada vermek amacıyla bu kitabı hazırlamış bulunuyoruz.

Kitapta, konuların birbirleriyle olan ilişkisini sağlamak amacıyla, yapı elemanları hakkında genel teknolojik bilgininde verilmesini uygun gördük. Özellikle yapı teknik resmine ilişkin esasların tümünü kapsayan standartların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, uygulanmakta olan çizim yöntemleri, işaret ve sembollerde az da olsa bazı farklılıklar görülmektedir. Bu konuda okuyucuları tereddüde düşürmemek için genel olarak uygulanan çizim esaslarının yanı sıra, bazı projelerde karşılaşılabilecek değişik açıklama şekilleri de göz önüne alınmıştır. Bu amaçla kitabın hazırlanmasında kaynak oluştururken teknik öğretim kurumlarımızda izlenen yöntemlerle aynı konulara yönelik meslek odaları ve yatırımcı kamu kuruluşlarının uygulamaları da göz önüne alınmıştır.

Kitabımız iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte temel ön bilgiler, ikinci ciltte ise mimarlık, demirli beton, tesisat ve alt yapı projeleri konuları işlenmiştir. Bilindiği gibi bina yapılarıyla bunların tesisatları ve alt yapıları birbirinden ayrılan çizgisel anlatım özelliklerine sahip ihtisas konularıdır. Bunların her biri çok yönlü ve hacimli çalışmalar gerektirir. Bu nedenle bina yapılarının elemanları ve projelerin çizimi, okunması, ayrıntılı olarak işlenmiş, tesisat ve alt yapı projelerinin hazırlanması konusunda ise genel esaslar ve örnek çizimler verilmekle yetinilmiştir.

Kitabımızda görülebilecek eksiklerin tarafımıza bildirilmesi ve okuyucularımızın eleştirileri bizleri çok sevindirecektir.

Kitabımızın hazırlanmasında bize yardımcı olan mühendislik ve mimarlık bürolarına, teknik ressamlarımıza ve Kemal Matbaası Â.Ş. sahip ve personeline teşekkür ederiz.

Adana, Mayıs 1978 - Ali Pancarcı, M. Emin Öcal

-----------------------------------------

 

ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ

Sevgili okurlarımız, elinizdeki kitap sizlerin ilgi ve katkılarıyla 1978 yılından beri kaynak yayın olma niteliğini sürdürmektedir. Teknik içerikli kitapların 40 yıl yayın hayatında kalması nadir karşılaşılan bir başarıdır. Yazarları olarak ülkemizde her düzeydeki teknik elemana bunca yıl hizmet sunuyor olmaktan dolayı sevinçliyiz. Gösterdiğiniz ilgi ile bizler bu sevinci yaşatan siz okuyucularımız ve Birsen Yayınevine teşekkür ediyoruz.

Bilindiği gibi bu kitap bugüne kadar “Yapı Teknik Resim Cilt I” ve “Yapı Teknik Resim Cilt II” olarak birbirini tamamlayan iki ayrı cilt olarak yayımlanmış olup, 1. Cildinde temel teknik resim bilgilerine; II. Cildinde ise yapı elemanları ve yapı projeleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Ancak bir süredir okuyucularımızdan, bilgilenmede süreklilik sağlayacağı gerekçesi ile her iki cildin birleştirilerek tek kitap olarak basılması yönünde talep ve öneriler gelmektedir. Her iki cildin içinde yer alan bilgilerin kapsamında değişiklik yapılmaksızın, okullarımızın talepler doğrultusunda iki cilt bir arada ve “Yapı Teknik Resimi Cilt I-II” ismi ile basılmıştır.

Teknolojik gelişmeler, her konuda olduğu gibi tasarım ve çizim konusunda da önemli kolaylık ve olanaklar sağlamıştır. Halen bilgisayar aracılığı ile dijital ortamda her türlü çizim yapılabilmekte, saklanabilmekte, taşınabilmekte ve çoğaltılabilmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş çeşitli paket programlar mevcuttur.

Ancak bilgisayar, verdiğimiz bilgilerin hızlı işlenmesine yardımcı olan bir araçtır. Bu nedenle, doğru çıktı alabilmek için doğru veri girmek gerekir. Dolaysıyla çizim ve tasarım bağlamında bilgisayarla doğru iletişim kurabilmek için öncelikle teknik resim temel bilgilerini öğrenmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca teknik elemanların, herhangi bir ortamda düşüncelerini çizgisel olarak anlatabilmeleri için, serbest el ile ve çizim araçlarıyla da çizim yapabilmeleri gerekir ve bunun çok yönlü yararları vardır.

Kuşkusuz artık günümüzde her düzeydeki teknik elemanların, teknik resim temel kuralları ve proje dili hakkında yeterli düzeyde bilgi edindikten sonra kendi alanı ile ilgili geliştirilmiş bulunan bilgisayar paket programlarını öğrenmeleri beklenmektedir.

Kitabın, bu bütünleşik hali ile siz sayın okuyucularımıza daha nice yıllar hizmet sunmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,
İstanbul, 2018 - Ali PANCARCI Prof. Dr. M. Emin ÖCAL

----------------------------------

 

İÇİNDEKİLER

CİLT-1

I. BÖLÜM
Teknik Resim Çizimlerinde Kullanılan Araç ve Gereçler

1.1. Resim Tahtaları.......................................................................................................... 1

1.2. Resim Masaları........................................................................................................... 1

1.3. T. Cetvelleri ............................................................................................................. 3

1.4. Gönyeler..................................................................................................................... 3

1.5. Ölçü Cetvelleri........................................................................................................... 3

1.6. Açı Ölçer.................................................................................................................... 4

1.7. Çizim Makineleri........................................................................................................ 4

1.8. Mekanik Tarama Cetvelleri........................................................................................ 4

1.9. Kurşun Kalemler........................................................................................................ 5

1.10. Silgiler...................................................................................................................... 6

1.11. Raptiye ve Yapıştırma Bantları................................................................................ 7

1.12. Pergel Takımı........................................................................................................... 7

1.13. Kesik Çizgi Makinesi............................................................................................... 8

1.14. Grafos Takımı........................................................................................................... 8

1.15. Rapido Takımı.......................................................................................................... 9

1.16. Redis Uçları ve Çini Mürekkebi............................................................................... 10

1.17. Yay Cetvelleri........................................................................................................... 12

1.18. Şablonlar.................................................................................................................. 12

1.19. Resim Kağıtları........................................................................................................ 15

II. BÖLÜM Yazı ve Rakamlar

2.1. Grek Alfabesi............................................................................................................. 24

2.2. Serbest El ile Yazı Yazma Esasları............................................................................ 26

2.3. Yazı Şablonları........................................................................................................... 26

2.4. Şablon İle Yazı Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar............................................... 26

2.5. Hazır Yazı Yapraklan İle Yazı Yazma....................................................................... 26

V

III . BÖLÜM
Çizgi Çeşitleri ve Geometrik Çizimler

3.1. Çizgiler....................................................................................................................... 24

3.1.1 Çizgi Grupları............................................................................................. 26

3.1.2. Çizgi Kalınlıkları........................................................................................ 26

3.1.3. Çizgi Çeşitleri............................................................................................. 26

3.1.4. Çizgi Uygulamaları.................................................................................... 26

3.1.5. Resim Çizilirken Dikkat Edilecek Hususlar............................................... 24

3.1.6. Çizim Hazırlığı........................................................................................... 26

3.1.7. Takım Temizliği ve Bakımı....................................................................... 26

3.1.8. Çizim Sırası ............................................................................................... 26

3.2 Geometrik Çizimler .................................................................................................... 31

IV. BÖLÜM İzdüşüm

4.1 Genel Bilgi.................................................................................................................................. 40

4.2. Tanım ....................................................................................................................................... 40

4.3. İzdüşüm Elemanları.......................................................................... .......................................... 40

4.4. İzdüşüm Yöntemleri .................................................................................................................. 40

4.5. Eşlenik Dik İzdüşüm.................................................................................................................. 42

4.6.İzdüşüm Düzlemleri.................................................................................................................... 43

4.7. İzdüşümlerin İşaretlenmesi ....................................................................................................... 44

4.8. İzdüşümlerin Elde Edilmesi....................................................................................................... 46

4.9. Yükseklik - Aralık - Uzaklık...................................................................................................... 46

4.10. Geometrik Şekillerin İzdüşümleri............................................................................................ 46

4.11. Doğru Tam Boylarının Bulunması........................................................................................... 63

4.12. Teğet Kenarların İzdüşümleri .................................................................................................. 67

4.13. Görünmeyen Kenar Çizgilerinin Çizilmesi.............................................................................. 67

4.14. Bir cismin Üç Görünüşünün Çizilmesi.................................................................................... 67

V.BÖLÜM Perspektif

5.1. Tanım ...................................................................................................................................... 72

5.2. Perspektif Çeşitleri..................................................................................................................... 72

5.2.1. Paralel Perspektif.................................................................................................................... 72

5.2.2. Merkezi (Konik) Perspektif..................................................................................................... 77

VI. BÖLÜM Kesit ve Görünüşler

6.1. Tanım................................................................................................ .......................................... 96

6.2. Kesit Çeşitleri.............................................................................................................................. 96

6.3. Mimari Projelerde Kesit.............................................................................................................. 100

VII. BÖLÜM

7.1. Ölçek........................................................................................................................................... 105

7.1.1.Ölçek Çeşitleri.......................................................................................................................... 107

7.2. Ölçülendirme .............................................................................................................................. 108

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı